Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem


 
Pieprasījums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada Upmalās katastrofā cietušajiem” (Nr. 1/P11)
10.11.2011. – nodots Pieprasījumu komisijai
24.11.2011. – noraidīts
 
Deputātu Raimonda Vējoņa, Ulda Auguļa, Kārļa Seržanta, Riharda Eigima, Jāņa Vucāna, Andra Bērziņa, Ingmāra Līdakas, Ilonas Jurševskas, Augusta Brigmaņa, Jāņa Dūklava pieprasījums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par nacionālās bankas „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārdošanu” (Nr. 2/P11)
1.12.2011. – nodots Pieprasījumu komisijai
22.12.2011. – noraidīts
 
Par pieprasījumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” dotā uzdevuma neizpildi” (Nr. 3/P11)
8.12.2011. – nodots Pieprasījumu komisijai
12.01.2012. – noraidīts
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, M.Ivanovas-Jevsejevas, V.Orlova, M.Zemļinska, I.Klementjeva, I.Zujeva, R.Rubika, V.Jakovļeva un S.Potapkina jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Saeimas doto uzdevumu nesavlaicīgu izpildi” (Nr. 1/J11)
(15.12.2011.)
22.12.2011. – rakstiska atbilde
 
Par deputātu pieprasījumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar SIA „LatRosTrans” naftas vadā Polocka-Ventspils esošās tehnoloģiskās naftas (bufernaftas) īpašuma tiesībām” (Nr. 4/P11)
22.12.2011. – nodots Pieprasījumu komisijai
12.01.2012. – noraidīts
 
Pieprasījums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Latvijas līdzdalību Visaginas AES būvniecības finansēšanā” (Nr. 5/P11)
12.01.2012. – nodots Pieprasījumu komisijai
2.02.2012. – noraidīts
 
Informācija par deputātu J.Tutina, A.Rubika, V.Agešina, J.Urbanoviča, A.Elksniņa, I.Cvetkovas, D.Rodionovu, A.Sakovska, I.Ribakova un J.Lazarevas jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Eiropas Savienības fondu apguvi” (Nr. 2/J11)
(19.01.2012.)
26.01.2012. – rakstiska atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Ādamsona, A.Jakimova, V.Nikonova, M.Ivanovas-Jevsejevas, J.Lazarevas, I.Zujeva, V.Orlova, M.Zemļinska un B.Cileviča jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm sagatavošanu un attiecīgā likumprojekta virzību” (Nr. 
3/J11)
(9.02.2012.)
16.02.2012. – mutiska atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, Ņ.Ņikiforova, I.Klementjeva, S.Mirska, M.Zemļinska, I.Meļņikova, S.Potapkina un R.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm sagatavošanu un attiecīgā likumprojekta virzību” (Nr. 4/J11)
(23.02.2012.)
8.03.2012. – atbildes sēde (Atbildes dok. Nr. 675) (Atbildes dok. – Vēstule par jautājuma pāradresāciju: ekonomikas ministram D.Pavļutam un ārlietu ministram E.Rinkēvičam)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, V.Agešina, V.Orlova, I.Zujeva, M.Zemļinska, I.Meļņikova, S.Potapkina, N.Kabanova un R.Rubika jautājumu Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegtajām un izskatītajām lietām” (Nr. 
5/J11))
(8.03.2012.)
15.03.2012. – rakstiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 725).(Atbildes dok. – Vēstule par jautājuma pāradresāciju: ārlietu ministram E.Rinkēvičam).
 
Informācija par deputātu D.Rodionova, J.Tutina, A.Jakimova, V.Nikonova, I.Meļņikova, A.Elksniņa, J.Lazarevas, A.Rubika, R.Rubika un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par valsts valodas un latgaliešu valodas apguvi” (Nr. 
6/J11)
(15.03.2012.)
22.03.2012. – rakstiska atbilde (Atbildes dok. – Vēstule par jautājuma pāradresāciju: izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim).(Atbildes dok. Nr. 757)

Informācija par deputātu V.Agešina, I.Ribakova, J.Urbanoviča, V.Orlova, M.Zemļinska, I.Zujeva, R.Rubika, I.Cvetkovas, S.Potapkina un J.Tutina jautājumu izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim „Par izglītojamo atskaitīšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam regulējumam” (Nr. 
7/J11)
(15.03.2012.)
22.03.2012. – rakstiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 758).
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, S.Potapkina, Ņ.Ņikiforova, J.Tutina, J.Lazarevas, I.Zariņa, M.Ivanovas-Jevsejevas, I.Meļņikova, V.Nikonova, un A.Jakimova pieprasījumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valdības rīcības atbilstību likumiem un Latvijas tautas interesēm” (Nr. 
6/P11)
22.03.2012. – nodots Pieprasījumu komisijai
19.04.2012. – noraidīts
 
Informācija par deputātu U.Auguļa, R.Vējoņa, A.Bērziņa, I.Grigules un D.Reiznieces-Ozolas jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par tehnoloģiskās naftas piederības jautājuma virzību” (Nr. 8/J11)
(3.05.2012.)
17.05.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 887)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, S.Potapkina, J.Urbanoviča, S.Mirska, J.Ādamsona, S.Dolgopolova, M.Zemļinska, V.Jakovļeva un V.Orlova jautājumu labklājības ministrei Ilzei Viņķelei „Par informāciju saistībā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””” (Nr. 
9/J11)
(3.05.2012.)
24.05.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 888)
 
Par deputātu pieprasījumu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam „Par iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā” (Nr. 
7/P11)
10.05.2012. – nodots Pieprasījumu komisijai
31.05.2012. – noraidīts
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, R.Vējoņa, I.Līdakas, K.Seržanta, U.Auguļa jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Sašķidrinātās gāzes termināļa projekta virzību” (Nr. 10/J11)
(10.05.2012.)
17.05.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 910)
 
Informācija par deputātu B.Cileviča, N.Kabanova, A.Rubika, Ņ.Ņikiforova, J.Ādamsona, V.Nikonova, I.Meļņikova, J.Lazarevas, J.Tutina, S.Potapkina un I.Pimenova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim „Par Drošības policijas darbību” (Nr. 
11/J11)
(10.05.2012.)
17.05.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 914)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, R.Vējoņa, K.Seržanta, U.Auguļa un I.Līdakas jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Sašķidrinātās gāzes termināļa projekta virzību un „Booz&Company” priekšizpētes starprezultātiem” (Nr. 
12/J11)
(21.06.2012.)
Rakstiska atbilde
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, I.Pimenova, V.Reskāja, J.Lazarevas un V.Nikonova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par enerģētikas tirgus liberalizāciju” (Nr. 13/J11)
(11.10.2012.)
1.11.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1361)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, I.Pimenova, V.Reskāja, J.Lazarevas un V.Nikonova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par energostandartu apstiprināšanu” (Nr. 
14/J11)
(11.10.2012.)
1.11.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1361)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, I.Pimenova, V.Reskāja, J.Lazarevas un V.Nikonova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par enerģētikas stratēģiju” (Nr. 
15/J11)
(11.10.2012.)
1.11.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1361)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, M.Ivanovas-Jevsejevas, V.Reskāja, J.Lazarevas un V.Nikonova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Visaginas atomelektrostaciju” (Nr. 
16/J11)
(11.10.2012.)
1.11.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1361)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, I.Pimenova, V.Reskāja, J.Lazarevas un V.Nikonova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par atjaunojamajiem energoresursiem” (Nr. 
17/J11)
(11.10.2012.)
1.11.2012. – mutiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1361)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, B.Cileviča, Ņ.Ņikiforova, D.Rodionova un V.Nikonova jautājumu Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par lēmumu nepiemērot konkursa procedūru fotoradaru iegādē” (Nr. 
18/J11)
(8.11.2012.)
15.11.2012. – rakstiska atbilde (Nr. 1506)
 
Informācija par deputātu I.Pimenova, V.Reskāja, B.Cileviča, M.Ivanovas-Jevsejevas un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu valodu” (Nr. 
19/J11)
(22.11.2012.)
29.11.2012. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi sakarā ar ministra attaisnotu prombūtni
6.12.2012. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi sakarā ar ministra attaisnotu prombūtni
13.12.2012. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi
20.12.2012. – Nav izskatīts/Sakarā ar sesijas slēgšanu jautājums uz nākamo sesiju nepāriet
 
Informācija par deputātu V.Agešina, B.Cileviča, I.Cvetkovas, S.Mirska un I.Pimenova jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēviča „Par nepilsoņu personas apliecībām un to izmantošanu” (Nr. 20/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi sakarā ar ministra attaisnotu prombūtni
13.12.2012. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi
20.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par prognozējamo maiņas kursu no latiem uz euro” (Nr. 21/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par pasākumiem pašreizējā maiņas kursa no latiem uz euro saglabāšanai” (Nr. 22/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par pasākumiem lata pārejas uz euro nodrošināšanai” (Nr. 23/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par iespējamo rīcību latu daudzuma tirgū ietekmēšanai” (Nr. 24/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju iespējamo zaudējumu kompensēšanu saistībā ar euro ieviešanu” (Nr. 25/J11)
(29.11.2012.)
6.12.2012. – Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, V.Reskāja, V.Nikonova un A.Jakimova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim „Par zinātnes infrastruktūras projektiem un to finansēšanu” (Nr. 26/J11)
(20.12.2012.)
Nav izskatīts/Sakarā ar sesijas slēgšanu jautājums uz nākamo sesiju nepāriet
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, I.Cvetkovas, J.Tutina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par atalgojuma paaugstināšanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem” (Nr. 27/J11)
(10.01.2013.)
17.01.2013. – Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministri nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Sēde pārcelta uz 24.01.2013.
Sēde pārcelta uz 31.01.2013.
31.01.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1769)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, J.Tutina un A.Rubika jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par euro valūtas kursa noteikšanu” (Nr. 
28/J11)
(17.01.2013.)
24.01.2013. – sēde pārcelta uz 31.01.2013.
31.01.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1791)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, J.Tutina un A.Rubika jautājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam „Par euro valūtas kursa noteikšanu” (Nr. 
29/J11)
(17.01.2013.)
24.01.2013. – sēde pārcelta uz 31.01.2013.
31.01.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1790)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, M.Ivanovas-Jevsejevas, I.Ribakova un A.Elksniņa jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par iztikas minimuma aprēķināšanas metodiku” (Nr. 
30/J11)
(24.01.2013.)
31.01.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1820)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, A.Sakovska, J.Tutina un A.Rubika jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par valsts izsniegtajiem galvojumiem” (Nr. 
31/J11)
(31.01.2013.)
7.02.2013. – rakstiska atbilde (Atbildes dok. Nr. 1850)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, I.Cvetkovas, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par obligātā iepirkuma komponentes ietekmi uz elektroenerģijas cenu un uzņēmumu darbību” (Nr. 
32/J11)
(7.02.2013.)
14.02.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1887, 1868A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, I.Cvetkovas, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valsts galvojuma izsniegšanu a/s „Liepājas metalurgs”” (Nr. 
33/J11)
(7.02.2013.)
14.02.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1886, 1868A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, I.Cvetkovas, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valsts galvojuma a/s „Liepājas metalurgs” atmaksas iespējamību” (Nr. 
34/J11)
(7.02.2013.)
14.02.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1868A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, I.Cvetkovas, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par a/s „Liepājas metalurgs” audita objektivitāti” (Nr. 
35/J11)
(7.02.2013.)
14.02.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1885, 1868A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, I.Cvetkovas, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valsts izsniegtā galvojuma a/s „Liepājas Metalurgs” uzraudzību” (Nr. 
36/J11)
(7.02.2013.)
14.02.2013. – mutiska atbilde (Dok. nr. 1868A)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Tutina, A.Jakimova, V.Agešina un I.Ribakova jautājumu labklājības ministrei Ilzei Viņķelei „Par iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza un minimālās darba algas apmēra taisnīgumu (taisnīgiem aprēķiniem)” (Nr. 
37/J11) (Dok. nr. 1975)
(21.02.2013.)
28.02.2013 -Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi. .Ministre nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.
7.03.2013. –Atbildēts. Jautājuma iesniedzēji neieradās uz ministres mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums uzskatāms par atbildētu.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, V.Orlova un I.Zujeva jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par ierobežotas pieejamības statusa noteikšanu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2013. gada 13. februāra atbildei Nr. 30.4-21.2.1-G/271-IP uz Saeimas deputātu jautājumiem un AS „Liepājas metalurgs” padziļināto finanšu analīzi” (Nr. 
38/J11)
(21.02.2013.)
28.02.2013. – Atbildēts.
 
Informācija par deputātu I.Līdakas, R.Vējoņa, K.Seržanta, R.Eigima un J.Dūklava jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā” noteikto projekta mērķu īstenošanu” (Nr. 39/J11) (Dok. nr. 2051, 2043A)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Latvijas valsts saistībām sakarā ar akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” akciju pirkuma - pārdevuma līgumiem” (Nr. 
40/J11) (Dok. nr. 2056)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Inčukalna pazemes gāzes krātuvi” (Nr. 
41/J11) (Dok. nr. 2056)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par dabasgāzes tirgus liberalizāciju Lietuvā un Igaunijā” (Nr. 
42/J11) (Dok. nr. 2056)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas pasākumiem” (Nr. 
43/J11) (Dok. nr. 2057)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, V.Agešina un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par SIA „Ernst & Young Baltic” veikto auditu a/s „Liepājas Metalurgs”” (Nr. 
44/J11) (Dok. nr. 2043B)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, V.Agešina un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par atliktajiem maksājumiem saistībā ar piegādāto elektroenerģiju un obligātās iepirkuma komponentes nomaksu a/s „Liepājas Metalurgs”” (Nr. 
45/J11) (Dok. nr. 2057)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, V.Agešina un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Latvijas valsts iesaistīšanos a/s „Liepājas Metalurgs” pārvaldībā” (Nr. 
46/J11) (Dok. nr. 2058, 2043B)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, V.Agešina un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par a/s „Liepājas Metalurgs” iespējamo saistību ar krāpšanās darījumiem Eiropas Savienības ietvaros” (Nr. 
47/J11) (Dok. nr. 2043B)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, V.Agešina un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Latvijas valsts rīcību pēc galvojuma izsniegšanas akciju sabiedrības A/S „Liepājas Metalurgs” izsniegtajam aizdevumam” (Nr. 
48/J11) (Dok. nr. 2043B)
(14.03.2013.)
21.03.2013. – Atbildēts. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Jautājums netiek pārcelts uz nākamo sesiju.
 
Deputātu pieprasījums veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par finansējuma piešķiršanu ārstniecības iestādēm” (Nr. 
8/P11)
(Dok. Nr. 2052)
21.03.2013. – nodots Pieprasījumu komisijai
11.04.2013. – noraidīts
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, V.Agešina un A.Rubika jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem un to īstenošanu” (Nr. 49/J11) (Dok. nr. 2084)
(21.03.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, V.Agešina un A.Rubika jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par a/s „Citadeles banka” izsniegto kredītu a/s „Liepājas metalurgs”” (Nr. 
50/J11) (Dok. nr. 2083)
(21.03.2013.)
 
Informācija par deputātu I.Cvetkovas, A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Agešina un A.Rubika jautājumu kultūras ministrei Žanetai Janzemei-Grendei „Par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitātes īstenošanu” (Nr. 
51/J11) (Dok. nr. 2075)
(21.03.2013.)
25.03.2013. – Atbildēts rakstveidā.
 
Informācija par deputātu U.Auguļa, J.Klauža, R.Eigima, R.Vējoņa un A.Bērziņa jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Savienības Muitas kodeksa projekta virzību ES institūcijās” (Nr. 
52/J11)
(2.05.2013.)
09.05.2013. -Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok.nr. 2241)
16.05.2013. -Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2241, 2268A)
23.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2241, 2302A)
30.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2241, 2337B)
06.06.2013. - Atbildēts:
Mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks
 
Informācija par deputātu I.Pimenova, I.Ribakova, Ņ.Ņikiforova, A.Jakimova un M.Ivanovas-Jevsejevas jautājumu izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par mazākumtautību mācībvalodu lietošanu” (Nr. 
53/J11)
(9.05.2013.)
16.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2280)
23.05.2013. -Atbildēts:
Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde.
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Ribakova, V.Agešina, B.Cileviča un D.Rodionova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par iedzīvotāju materiālo nodrošinātību Latvijā” (Nr. 
54/J11)
(9.05.2013.)
16.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Jautājuma izskatīšana pārcelta uz 23.05.2013 (Dok. nr. 2279)
23.05.2013. -
Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministre nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2279,2302B)
30.05.2013. - Atbildēts:
Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde. (Dok. nr, 2279)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par a/s „Liepājas metalurgs” saistību izpildi” (Nr. 
55/J11)
(9.05.2013.)
16.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.
23.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministri nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2303C,D)
30.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2337A,C)
06.06.2013. - Atbildēts:
Mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2368A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par finanšu konsultanta „Prudentia” pieaicināšanu saistībā ar a/s „Liepājas Metalurgs”” (Nr. 
56/J11)
(9.05.2013.)
16.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.
Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministri nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2303C,D)
30.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2337A,C)
06.06.2013. - Atbildēts:
Mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2368A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par SIA „Ernst & Young Baltic” veiktā audita un padziļinātās finanšu izpētes atzinumu” (Nr. 
57/J11)
(9.05.2013.)
16.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.
23.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministri nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. (Dok. nr. 2303C,D)
30.05.2013. - Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi:
Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.(Dok. nr. 2337A,C)
06.06.2013. - Atbildēts:
Mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2368A)
 
Informācija par deputātu J.Tutina, A.Rubika, A.Sakovska, R.Rubika un J.Urbanoviča jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par sabiedrības informēšanas kārtību saistībā ar gaļas produktu potenciālajiem draudiem cilvēku veselībai” (Nr. 
58/J11)
(13.06.2013.)
20.06.2013. - Atbildēts:
Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde. (Dok. nr. 2472)
 
Informācija par deputātu J.Tutina, A.Rubika, A.Sakovska, R.Rubika un J.Urbanoviča jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” veiktajām analīzēm SIA „Forevers”” (Nr. 
59/J11)
(13.06.2013.)
20.06.2013. - Atbildēts:
Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde. (Dok. nr. 2473)
 
Informācija par deputātu J.Tutina, A.Rubika, A.Sakovska, R.Rubika un J.Urbanoviča jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles sistēmu gaļas nozarē un dzīvnieku izsekojamību” (Nr. 
60/J11)
(13.06.2013.)
20.06.2013. - Atbildēts:
Deputātus apmierina rakstveidā sniegtā atbilde (Dok. nr.
2474)
 
Informācija par deputātu U.Auguļa, J.Klauža, A.Bērziņa, J.Dūklava un I.Grigules jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Savienības Muitas kodeksa projekta virzību ES institūcijās” (Nr. 
61/J11)
(20.06.2013.)
 
Par deputātu pieprasījumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par situāciju veselības aprūpes nozarē” (Nr. 9/P11)
(5.09.2013.)
19.09.2013. - noraidīts
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, V.Agešina un I.Klementjeva jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs” (
Nr. 62/J11)
(5.09.2013.)
Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2746)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par telekomunikācijas uzņēmumu „Latvijas Mobilais telefons” un „Lattelecom” apvienošanu” (
Nr. 63/J11)
(5.09.2013.)
Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2748)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, R.Vējoņa, A.Barčas, A.Brigmaņa un K.Seržanta jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par finansējumu slimnīcu pakalpojumu sniegšanai” (
Nr. 64/J11)
(5.09.2013.)
Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2708, 2747)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par dokumentiem, kas saistīti ar telekomunikāciju uzņēmumu „Latvijas Mobilais telefons” un „Lattelecom” apvienošanu” (
Nr. 65/J11)
(12.09.2013.)
19.09.2013. Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu.
26.09.2013. Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu tabildes sniegšanu
3.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Cvetkovas, A.Klementjeva un V.Agešina jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par iedzīvotāju veselības aprūpi Latvijā” (
Nr. 66/J11)
(3.10.2013.)
19.09.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza veselības ministre I.Circene (Dok. nr. 2812)
 
Informācija par deputātu J.Tutina, J.Urbanoviča, A.Rubika, I.Zariņa un A.Sakovska jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par valstij piederošo mežu atsavināšanas kārtību” (
Nr. 67/J11)
(26.09.2013.)
3.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2890)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par apvienoto telekomunikācijas uzņēmumu „Latvijas Mobilais telefons” un „Lattelecom” kontrolpaketes nodošanu” (
Nr. 68/J11)
(26.09.2013.)
3.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr. 2891)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par telekomunikācijas uzņēmumu „Latvijas Mobilais telefons” un „Lattelecom” valstij piederošo kapitāldaļu atsavināšanu” (
Nr. 69/J11)
(26.09.2013.)
3.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr.2892)
 
Informācija par deputātu I.Cvetkovas, A.Elksniņa, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par a/s „Liepājas metalurgs” tiesiskās aizsardzības plāna īstenošanu” (
Nr. 70/J11)
(3.10.2013.)
10.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
17.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2920)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Valsts kontroles ziņojumu par 2012. gada pārskatu par budžeta izpildi un pašvaldības budžetiem” (
Nr. 71/J11)
(3.10.2013.)
10.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
17.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2915)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par akciju sabiedrības „Citadeles banka” pārdošanu” (
Nr. 72/J11)
(3.10.2013.)
10.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
17.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
24.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
31.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr. 2907)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, Ņ.Ņikiforova, A.Jakimova, V.Nikonova un R.Rubika jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim „Par Tiesībsarga pārbaudes lietās konstatēto cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu” (
Nr. 73/J11)
(3.10.2013.)
10.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2921)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, I.Grigules, R.Vējoņa, U.Auguļa un A.Brigmaņa jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par finansējumu vīrushepatīta C (VHC) ārstēšanai” (
Nr. 74/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2954)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valsts kapitālsabiedrību atsavināšanu un privatizācijas sertifikātu izmantošanu atsavināšanā” (
Nr. 75/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
24.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
31.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr. 2955)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par turpmāko rīcību ar ministriju pārziņā esošajām kapitālsabiedrībām” (
Nr. 76/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
24.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
31.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr. 2956)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par iespējamo vienošanos ar TeliaSonera AB grupa par savstarpējo tirgus sadali un nekonkurenci atsevišķās pakalpojumu sniegšanas jomās” (
Nr. 77/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
24.10.2013 Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu
31.10.2013. Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza ekonomikas ministrs D.Pavļuts (Dok. nr. 2957)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un V.Agešina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par valsts garantiju izsniegšanas mehānismu un vērtēšanas kritēriju objektivitāti” (
Nr. 78/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013. - Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2958)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, O.Hļebņikova un I.Zujeva jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par a/s „Liepājas metalurgs” tiesiskās aizsardzības plānu” (
Nr. 79/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013. - Atbildēts: mutvārdu atbildi sniedza finanšu ministrs A.Vilks (Dok. nr. 2959
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, I.Ribakova, A.Sakovska, J.Tutina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par risinājumu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanai” (
Nr. 80/J11)
(10.10.2013.)
17.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 2943)
 
Informācija par deputātu A.Sakovska, R.Rubika, I.Ribakova, I.Zariņa un J.Tutina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Valsts ieņēmumu dienesta jauno administratīvo ēku un plānotajām nomas un uzturēšanas izmaksām”
(Nr.81/J11)
(17.10.2013.)
24.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr.
2990)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, K.Seržanta, I.Grigules, A.Barčas un A.Bērziņa jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par 2014.gada budžeta finansējuma novirzīšanu NMP slimnīcu stiprināšanai reģionos” (Nr. 
82/J11)
(24.10.2013.)
31.10.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 3033)
 
Informācija par deputātu A.Sakovska, I.Zariņa, I.Pimenova, I.Ribakova un J.Ādamsons jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par VID jauno administratīvo ēku” (
Nr. 83/J11)
(31.10.2013.)
7.11.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 3056A)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, I.Pimenova un I.Ribakova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Ministru kabineta noteikumos paredzēto regulējumu par reālajiem budžeta iestāžu finanšu gada rezultātiem” (
Nr. 84/J11)
(31.10.2013.)
7.11.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 3065, 3056A)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, I.Pimenova un I.Ribakova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par Ministru kabineta noteikumos paredzēto finanšu manipulāciju ietekmi uz 2013. gada, 2014. gada un vidējā termiņa budžetiem” (
Nr. 85/J11)
(31.10.2013.)
7.11.2013. Rakstveida atbilde (Dok. nr. 3065, 3056A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, J.Urbanoviča, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par „Prudentia” iesaistīšanu konsultāciju sniegšanā” (
Nr. 86/J11)
(31.10.2013.)
7.11.2013. Atbilde pārcelta uz nākamo sēdi: finanšu ministrs A.Vilks nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu (Dok. nr. 3073,3056A)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, A.Rubika, I.Klementjeva un M.Zemļinska jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par elektroenerģijas iegādi no akciju sabiedrības „Latvenergo”” (Nr. 89/J11)
(7.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Agešina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par „Prudentia” piesaistīšanu „Liepājas metalurga” problēmu risināšanā” (Nr. 
88/J11)
(7.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Agešina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par stratēģiskā investora meklējumiem aviosabiedrībai „AirBaltic”” (Nr. 
87/J11)
(7.11.2013.)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, I.Grigules, U.Auguļa, K.Seržanta un I.Līdakas jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidēm investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem” (Nr. 
91/J11)
(14.11.2013.)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, I.Grigules, U.Auguļa, K.Seržanta un I.Līdakas jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidēm investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem” (Nr. 
92/J11)
(14.11.2013.)
 
Informācija par deputātu I.Cvetkovas, V.Agešina, B.Cileviča, M.Ivanovas-Jevsejevas un S.Dolgopolova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par rīcību ar a/s „Liepājas metalurgs”” (Nr. 90/J11)
(14.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un V.Orlova Vitālijs jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par „Prudentia” piesaistīšanu „Liepājas metalurga” problēmu risināšanā” (Nr. 93/J11)
(14.11.2013.)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, I.Zariņa, R.Naudiņa, K.Krēsliņa un J.Dūklava jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par uzņēmumu statistikas datiem” (
Nr. 94/J11)
(21.11.2013.)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, I.Līdakas, K.Seržanta, R.Vējoņa un J.Vucāna jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par valsts 2014.gada budžeta līdzekļu izlietojumu Latvijas radio 5. kanāla darbībai” (Nr. 95/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa. I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam „Par valsts pārvaldes sadarbību ar medijiem” (Nr. 96/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu labklājības ministrei Ilze Viņķelei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 97/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 98/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu aizsardzības ministram Artim Pabrikam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 99/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 100/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 101/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 102/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 103/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu izglītības ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 104/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 105/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 106/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 107/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu kultūras ministrei Dacei Melnbārdei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem” (Nr. 108/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par likumā dotā uzdevuma izpildi saistībā ar 2013. gada 9. jūlijā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanos” (Nr. 109/J11)
(28.11.2013.)
 
Informācija par deputātu D.Reiznieces-Ozolas, J.Vucāna, U.Auguļa, J.Dūklava un K.Seržanta jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par Latvijas sadarbības līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru” (Nr. 
110/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
113/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 114/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu labklājības ministrei Ilzei Viņķelei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 115/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
116/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra p.i. Danielam Pavļutam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 117/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu aizsardzības ministram Artim Pabrikam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 118/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 119/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 120/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 121/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pavļutam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
122/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 123/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 112/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, O.Hļebņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 111/J11)
(05.12.2013.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par lobēšanas tiesisko regulējumu”
(Nr. 124/J11)
(09.01.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra p.i. Danielam Pavļutam „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
(Nr. 127/J11)
(09.01.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārvaldīšanu” (Nr. 125/J11)
(09.01.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zariņa, V.Agešina un A.Rubika jautājumu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanas tiesisko regulējumu” (Nr. 126/J11)
(09.01.2014.)
 
Informācija par deputātu N.Kabanova, V.Agešina, I.Zariņa, A.Sakovska un V.Orlova jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei „Par akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” valsts kapitāla daļu pārdošanu” (Nr. 128/J11)
(16.01.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, I.Cvetkovas, V.Agešina un J.Tutina jautājumu „Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par maksātnespējīgās akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” mantas pārdošanu, pārdošanas plānu un tā nepilnībām” (Nr. 129/J11)
(23.01.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, I.Cvetkovas, V.Agešina un J.Tutina jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei „Par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā” (Nr. 
130/J11)
(23.01.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Eināram Cilinskim „Par kritērija „pašvaldībās deklarēts iedzīvotājs” izmantošanu saistošajos noteikumos” (Nr. 
131/J11)
(30.01.2014.)
 
Par pieprasījumu „Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par valdības deklarācijā minēto prioritāšu izpildi”” (Nr. 
10/P11)
(06.02.2014.)
2014. gada 27. februāra sēdē - noraidīts
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
132/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam „Par līgumiem ar juridisko un konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 133/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par Latvenergo koncerna iepirkumiem un veiktajām atsavināšanām” (Nr. 134/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu tieslietu ministrei Baibai Brokai „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
135/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklavam „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 136/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par valsts pārvaldes līgumiem ar kompāniju CRYSTAL MEDIACORP. LIMITED” (Nr. 
137/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par akciju sabiedrības „Latvenergo” līgumiem” (Nr. 138/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzēju ZAB „Triniti”” (Nr. 139/J11)
(06.02.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Cvetkovas, V.Agešina, I.Zariņa, S.Potapkina un I.Ribakova jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par MAS „Liepājas metalurgs” mantas pārdošanas plānu” (Nr. 
140/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, I.Meļņikova un N.Kabanova jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam „Par Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” līgumiem ar konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem” (Nr. 
141/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei „Par finansējumu zinātnei, tehnoloģiju attīstībai un inovācijām”(Nr. 142/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par elektrības cenu kāpuma kompensēšanu mazturīgajiem Latvijas iedzīvotājiem” (Nr. 143/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Sakovska, J.Tutina un A.Rubika jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par elektrības cenu kāpuma kompensēšanu mazturīgajiem Latvijas iedzīvotājiem” (Nr. 144/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, V.Agešina, J.Tutina un A.Rubika jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim „Par elektrības cenu kāpuma kompensēšanu mazturīgajiem Latvijas iedzīvotājiem” (Nr. 145/J11)
(20.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Pimenova, V.Agešina, M.Ivanovas-Jevsejevas un J.Ādamsona jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei „Par iztrūkumu pedagogu algu mērķdotācijā” (Nr.
146/J11)
(27.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Pimenova, V.Agešina, M.Ivanovas-Jevsejevas un J.Ādamsona jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par iztrūkumu pedagogu algu mērķdotācijā” (Nr.
147/J11)
(27.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Pimenova, V.Agešina, M.Ivanovas-Jevsejevas un J.Ādamsona jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par iztrūkumu pedagogu algu mērķdotācijā” (Nr. 148/J11)
(27.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Klementjeva, V.Agešina, M.Ivanovas-Jevsejevas, S.Mirska un I.Pimenova jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu izpildi Veselības ministrijas kapitālsabiedrībā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” (Nr. 149/J11)
(27.02.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zujeva, S.Mirska un O.Hļebņikova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par AS „Air Baltic Corporation” maksātspēju” (Nr. 
150/J11)
(13.03.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zujeva, S.Mirska un O.Hļebņikova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim „Par ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem” (Nr. 
151/J11)
(13.03.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Zujeva, S.Mirska un O.Hļebņikova jautājumu tieslietu ministrei Baibai Brokai „Par ieslodzījuma vietās mirušajiem” (Nr. 152/J11)
(13.03.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam „Par akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” maksātspēju” (Nr. 
153/J11)
(20.03.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Elksniņa, J.Tutina, I.Ribakova un V.Agešina jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim „Par iespējamajām VAS Latvenergo tarifu izmaiņām” (Nr. 
154/J11)
(27.03.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Elksniņa, J.Tutina, I.Ribakova un V.Agešina jautājumu tieslietu ministrei Baibai Brokai „Par iespējamajām VAS Latvenergo tarifu izmaiņām” (Nr. 
155/J11)
(27.03.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Elksniņa, J.Tutina, I.Ribakova un V.Agešina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par ietekmi uz valsts budžetu un veicamajiem soļiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas atlikšanu” (Nr. 
156/J11)
(27.03.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam „Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekta (2013/0305(COD)) par jaunām psihoaktīvām vielām virzību” (Nr. 
157/J11)
(10.04.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Cvetkovas, A.Elksniņa, I.Ribakova, O.Hļebņikova un V.Agešina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam „Par akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesu” (Nr. 
158/J11)
(24.04.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Orlova, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par narkomānijas un narkotiku lietošanas profilaksi, veselības aprūpi” (Nr. 
159/J11)
(24.04.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Meļņikova, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par ierobežotās pieejamības statusa noteikšanu Veselības ministrijas 2014. gada 16. aprīļa atbildei Nr.01-11/1464 uz Saeimas deputātu jautājumiem par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekta (2013/0305 (COD)) par jaunām psihoaktīvām vielām virzību” (Nr. 
160/J11)
(24.04.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Nikonova, S.Mirska, O.Hļebņikova un I.Pimenova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par Latvijas valdībai izteikto priekšlikumu iegādāties akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” akcijas” (Nr. 161/J11)
(24.04.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, A.Sakovska, J.Tutina, A.Rubika un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Saistībā ar darba vizītes ASV rezultātiem” (Nr. 162/J11)
(08.05.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam „Par akciju sabiedrību „Norvik banka”” (Nr. 163/J11)
(15.05.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, V.Agešina, S.Mirska un I.Zujeva jautājumu Finanšu ministram Andrim Vilkam „Par „Liepājas metalurga” administratora rīcību” (Nr. 
164/J11)
(15.05.2014.)
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un A.Sakovska jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Saistībā ar nespēju sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem un sniegto atbilžu slepenības statusu” (Nr. 165/J11)
(15.05.2014.)
 
Informācija par deputātu V.Agešina, J.Tutina, N.Kabanova, I.Ribakova un V.Orlova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par sabiedrības integrācijas jautājumu pētīšanu” (Nr. 
168/J11)
(22.05.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, S.Mirska, I.Zujeva un V.Orlova jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu” (Nr. 
169/J11)
(29.05.2014.)
 
Informācija par deputātu V.Agešina, J.Urbanoviča, B.Cileviča, I.Ribakova un I.Cvetkovas jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Saistībā ar rakstveida atbildes nesniegšanu pēc būtības” (Nr. 
170/J11)
(05.06.2014.)
 
Informācija par deputātu S.Mirska, A.Jakimova, Ņ.Ņikiforova, O.Hļebņikova un J.Urbanoviča jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei „Par bērnu tiesībām apgūt kultūras mantojumu” (Nr. 
171/J11
(05.06.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, M.Zemļinska un I.Meļņikova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai „Par iespējamu valsts nozagšanu, pārdodot Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļu” (Nr. Nr. 
172/J11)
(05.06.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Pimenova, A.Sakovska, I.Ribakova, J.Tutina un J.Lazarevas jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par dabas resursu nodokļa un subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu atjaunojamo energoresursu nozarē” (Nr. 173/J11)
(12.06.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Klementjeva, I.Meļņikova un M.Zemļinska jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par iespējamu valsts nozagšanu, pārdodot Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļu” (Nr. 174/J11)
(12.06.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, V.Agešina, J.Ādamsona, S.Potapkina un J.Urbanoviča jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājai Laimdotai Straujumai “Par iespēju noteikt jaunās psihoaktīvās vielas un nodrošināt medicīnisko palīdzību toksikoloģiskiem slimniekiem” (Nr. 
175/J11)
(19.06.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Cvetkovas, I.Meļņikova, M.Zemļinska un N.Kabanova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par bankas “Citadele” pārdošanas procesu” (Nr. 
176/J11)
(19.06.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, I.Ribakova, V.Agešina un J.Tutina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par Latvijas Gāzes mazākuma akciju pirkšanas iespējamā darījuma izvērtējumu” (Nr. 181/J11)
(04.09.2014.)
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, I.Ribakova, V.Agešina un J.Tutina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par nespēju sniegt atbildes saistībā ar akciju sabiedrības “Citadele” akciju pārdošanas procesu” (
Nr. 182/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, A.Sakovska, I.Ribakova, V.Agešina un J.Tutina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par valsts atbalstu Latvijas uzņēmējiem” (Nr. 183/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, A.Sakovska, A.Jakimova, I.Ribakova un I.Pimenova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par valsts pārvaldes līgumiem ar ārzonu uzņēmumiem” (Nr. 184/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, A.Sakovska, I.Ribakova, V.Agešina un J.Tutina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam “Par darbības programmu “Izaugsme un Nodarbinātība”” (Nr. 185/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, A.Sakovska, I.Ribakova, V.Agešina un J.Tutina jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam “Par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 
186/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, A.Sakovska, V.Agešina, A.Jakimova un I.Pimenova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par valsts pārvaldes līgumiem par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu” (Nr. 187/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, I.Ribakova, V.Agešina, A.Jakimova un I.Pimenova jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājai Laimdotai Straujumai “Par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs” (Nr. 188/J11)
(04.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Tutina, A.Rubika, V.Agešina un M.Zemļinska jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājai Laimdotai Straujumai “Par kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”” (Nr. 
189/J11)
(11.09.2014.)
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Tutina, A.Rubika, V.Agešina un J.Urbanoviča jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim “Par Energoefektivitātes plāna pamatotību un tā īstenošanas sekām” (Nr. 
190/J11)
(11.09.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Tutina, A.Rubika, V.Agešina un J.Urbanoviča jautājumu ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par “Liepājas metalurga” pārdošanu” (Nr. 191/J11)
(11.09.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, V.Orlova un I.Ribakova jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par “Liepājas metalurga” pārdošanu” (Nr. 
192/J11)
(18.09.2014.)
 
Informācija par deputātu V.Agešina, J.Urbanoviča, V.Orlova, M.Zemļinska un I.Klementjeva jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei “Par Erasmus stipendiju problēmām” (Nr. 
193/J11)
(25.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Orlova, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas nostāju Citadele bankas pārdošanas sakarā” (Nr. 194/J11)
(25.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, J.Urbanoviča, V.Orlova, I.Zujeva un S.Mirska jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam “Par Citadele bankas pārdošanas termiņu” (Nr. 
195/J11)
(25.09.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, S.Dolgopolova, V.Jakovļeva, V.Orlova un O.Hļebņikova jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim “Par Citadele bankas pārdošanas termiņu” (Nr. 
196/J11)
(02.10.2014.)
 
Informācija par deputātu A.Elksniņa, M.Zemļinska, N.Kabanova, S.Potapkina un R.Rubika jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par līgumu par bankas “Citadele” akciju pārdošanu” (Nr. 
197/J11)
(23.10.2014.)
 
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Ādamsona, V.Agešina, A.Rubika un J.Tutina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par bankas “Citadele” tālāko attīstību” (Nr. 
198/J11)
(23.10.2014.)