14.Saeimas 2023.gada 8.jūnija sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Lai šajā saspringtajā laikā kaut ko nepalaistu garām - biežāk atjaunojiet ierakstus ar "Refresh" vai "Shift Refresh" visos līmeņos(skatos)
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 15-20 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 15:22 (08.06.2023)
teksts_kopā 
09:00
8.jūnija Saeimas sēde
skaņa_001 teksts_001    09:05 likumprojektu “Grozījums Kredītu reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”
likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Valsts robežsardzes likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””
likumprojektu “Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
likumprojektu “Informācijas   par ieņē mumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums”
skaņa_002 teksts_002    09:10 likumprojektu “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Meža likumā”
likumprojektu “Militāro poligonu likums”
likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”
likumprojektu “Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
likumprojektu “Informācijas par   ieņē mumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums”
likumprojektu “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Meža likumā”
likumprojektu “Militāro poligonu likums”
likumprojektu “Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā”
pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai “Par izglītības programmas īstenošanu”
skaņa_003 teksts_003    09:15 pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam “Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā uzņēmējdarbības attīstībai”
skaņa_004 teksts_004    09:20 likumprojektu” “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
skaņa_005 teksts_005    09:25 likumprojekts “Grozījumi Repatriācijas likumā”
likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”
skaņa_006 teksts_006    09:30 likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”
likumprojekts “Vērtspapīrošanas likums”
likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”
likumprojekts “Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā”
skaņa_007 teksts_007    09:35 likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
likumprojekts “Grozījumi Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā”
skaņa_008 teksts_008    09:40 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
skaņa_009 teksts_009    09:45 likumprojekts “Grozījums Kredītu reģistra likumā”
likumprojekts “Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”
skaņa_010 teksts_010    09:50 likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”
skaņa_011 teksts_011    09:55  
skaņa_012 teksts_012    10:00 likumprojekts “Grozījumi Valsts robežsardzes likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””
skaņa_013 teksts_013    10:05 likumprojekts “Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā”
skaņa_014 teksts_014    10:10 ņēmumu konkurētspēju un inflācijas pieaugumu”
“Par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajam regulējumam un atbildību par iespējamiem valstij radītajiem zaudējumiem”
“Par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajam regulējumam un atbildību par iespējamajiem valstij radītajiem zaudējumiem”
“Par Grozījumu Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstību esošo konkurences tiesību (valsts atbalsta) regulējumam”
skaņa_015 teksts_015    10:14 “Par rīcību plaģiātisma izskaušanā un institūciju lomu tajā”
“Par iepirkumu par individuālu konsultāciju sniegšanu mežu īpašniekiem”
teksts_kopā 
10:22
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001   pārtr. -10:28  
skaņa_002 teksts_002    10:33  
skaņa_003 teksts_003    10:38  
skaņa_004 teksts_004    10:43  
skaņa_005 teksts_005    10:48  
skaņa_006 teksts_006    10:50  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087066)