Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 7.septembra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem


1.         1. Noteikumi Nr.662 "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1834)

(Dok. nr.6243, 6243A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Ministru kabinets


2.         2. Noteikumi Nr.696 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Reģ. nr.1837)

(Dok. nr.6251, 6251A)        (Balsojums: par-61, pret-1, atturas-24)   Pieņemts   
Ministru kabinets


2. Par iesniegtajiem likumprojektiem


3.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā". (Reģ. nr.1791)

(Dok. nr.6162, 6162A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


4.         2. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1794)

(Dok. nr.6182, 6182A)        (Balsojums: par-36, pret-30, atturas-16)   Noraidīts   
Deputāti Liene Liepiņa, Dzintars Zaķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Aigars Pētersons, Sarmīte Ķikuste


5.         3. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Reģ. nr.1795)

(Dok. nr.6183, 6183A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


6.         4. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Reģ. nr.1796)

(Dok. nr.6184, 6184A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


7.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1797)

(Dok. nr.6193, 6193A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


8.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". (Reģ. nr.1798)

(Dok. nr.6195, 6195A, 6195B)        (Balsojums: par-50, pret-27, atturas-13)
Deputāti Kārlis Šadurskis, Silva Bendrāte, Alberts Krūmiņš, Guntis Bērziņš, Artis Kampars
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām


9.         7. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā". (Reģ. nr.1799)

(Dok. nr.6199, 6199A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


10.         8. Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā". (Reģ. nr.1800)

(Dok. nr.6200, 6200A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


11.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1801)

(Dok. nr.6201, 6201A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


12.         10. Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1802)

(Dok. nr.6204, 6204A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


13.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ. nr.1803)

(Dok. nr.6205, 6205A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


14.         12. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1804)

(Dok. nr.6206, 6206A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


15.         13. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem". (Reģ. nr.1805)

(Dok. nr.6207, 6207A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


16.         14. Likumprojekts "Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"". (Reģ. nr.1806)

(Dok. nr.6208, 6208A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


17.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.1807)

(Dok. nr.6209, 6209A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


18.         16. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.1808)

(Dok. nr.6211, 6211A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


19.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1809)

(Dok. nr.6212, 6212A)        (Balsojums: par-63, pret-4, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


20.         18. Likumprojekts "Tiesu iekārtas likums". (Reģ. nr.1810)

(Dok. nr.6215, 6215A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)


21.         19. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1811)

(Dok. nr.6216, 6216A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


22.         20. Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums". (Reģ. nr.1812)

(Dok. nr.6217, 6217A)        (Balsojums: par-63, pret-7, atturas-22)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


23.         21. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā". (Reģ. nr.1813)

(Dok. nr.6218, 6218A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


24.         22. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi". (Reģ. nr.1814)

(Dok. nr.6219, 6219A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


25.         23. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos". (Reģ. nr.1815)

(Dok. nr.6220, 6220A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


26.         24. Likumprojekts "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā pievienotajās parakstu lapās". (Reģ. nr.1816)

(Dok. nr.6221, 6221A)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai


27.         25. Likumprojekts "Maksātnespējas likums". (Reģ. nr.1817)

(Dok. nr.6223, 6223A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


28.         26. Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā". (Reģ. nr.1818)

(Dok. nr.6224, 6224A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


29.         27. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1819)

(Dok. nr.6225, 6225A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


30.         28. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1820)

(Dok. nr.6226, 6226A)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


31.         29. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1821)

(Dok. nr.6227, 6227A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


32.         30. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1822)

(Dok. nr.6228, 6228A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


33.         31. Likumprojekts "Par konsolidētajiem gada pārskatiem". (Reģ. nr.1823)

(Dok. nr.6229, 6229A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


34.         32. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Konsulārais reglaments''". (Reģ. nr.1824)

(Dok. nr.6230, 6230A)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


35.         33. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par aviāciju''". (Reģ. nr.1825)

(Dok. nr.6231, 6231A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-5)
Deputāti Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Aleksandrs Bartaševičs
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


36.         34. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1826)

(Dok. nr.6235, 6235A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


37.         35. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1827)

(Dok. nr.6236, 6236A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


38.         36. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai". (Reģ. nr.1828)

(Dok. nr.6237, 6237A)        (Balsojums: par-56, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


39.         37. Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.1829)

(Dok. nr.6238, 6238A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


40.         38. Likumprojekts "Priekšlikumu un sūdzību likums". (Reģ. nr.1830)

(Dok. nr.6239, 6239A)        (Balsojums: par-58, pret-18, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


41.         39. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.1831)

(Dok. nr.6240, 6240A)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-6)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


42.         40. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.1832)

(Dok. nr.6241, 6241A)        (Balsojums: par-66, pret-6, atturas-7)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


43.         41. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, tās parakstīšanas protokolu, Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, Konvenciju par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju un Protokolu, ar ko groza 1990.gada 23.jūlija Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asocēto uzņēmumu peļņas korekciju". (Reģ. nr.1833)

(Dok. nr.6242, 6242A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


44.         42. Likumprojekts "Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību". (Reģ. nr.1835)

(Dok. nr.6245, 6245A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


45.         43. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1836)

(Dok. nr.6246, 6246A)        (Balsojums: par-50, pret-0, atturas-35)
Deputāti Anna Seile, Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Jānis Straume, Imants Kalniņš
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


46.         44. Likumprojekts "Par vēlēšanu tiesību ierobežojumu atcelšanu Jānim Ādamsonam". (Reģ. nr.1838)

(Dok. nr.6252, 6252A)        (Balsojums: par-22, pret-44, atturas-17)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs, Boriss Cilevičs


47.         45. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". (Reģ. nr.1839)

(Dok. nr.6253, 6253A)        (Balsojums: par-50, pret-17, atturas-21)
Deputāti Kārlis Šadurskis, Guntis Bērziņš, Viesturs Šiliņš, Ausma Ziedone-Kantāne, Alberts Krūmiņš
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām


48.         46. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". (Reģ. nr.1840)

(Dok. nr.6254, 6254A)        (Balsojums: par-56, pret-18, atturas-11)
Deputāti Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Jānis Reirs, Viesturs Šiliņš, Kārlis Strēlis
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām


49.         47. Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā". (Reģ. nr.1841)

(Dok. nr.6256, 6256A)        (Balsojums: par-21, pret-23, atturas-23)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Pāvels Maksimovs, Inta Feldmane, Dainis Turlais, Ainārs Šlesers, Jevgenija Stalidzāne


50.         48. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.1842)

(Dok. nr.6257, 6257A)        (Balsojums: par-19, pret-22, atturas-25)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Pāvels Maksimovs, Inta Feldmane, Dainis Turlais, Ainārs Šlesers, Jevgenija Stalidzāne


51.         49. Likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā". (Reģ. nr.1843)

(Dok. nr.6258, 6258A)        (Balsojums: par-22, pret-22, atturas-23)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Šmits, Andrejs Naglis, Pāvels Maksimovs, Inta Feldmane, Dainis Turlais, Ainārs Šlesers, Jevgenija Stalidzāne


52.         50. Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmi". (Reģ. nr.1844)

(Dok. nr.6272, 6272A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


53.         51. Likumprojekts "Valsts kultūras pieminekļu fonda likums". (Reģ. nr.1845)

(Dok. nr.6274, 6274A, 6274B)        (Balsojums: par-62, pret-2, atturas-23)
Deputāti Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Imants Kalniņš, Anna Seile, Dzintars Rasnačs, Jānis Straume
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


54.         1. Lēmuma projekts "Par Andra Vilmaņa apstiprināšanu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.998)

(Dok. nr.6260)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


55.         2. Lēmuma projekts "Par Judītes Mauliņas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.999)

(Dok. nr.6261)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


56.         3. Lēmuma projekts "Par Evijas Apīnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1000)

(Dok. nr.6262)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


57.         4. Lēmuma projekts "Par Ļubovas Kušnires iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1001)

(Dok. nr.6263)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


58.         5. Lēmuma projekts "Par Dzintara Melbārža iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1002)

(Dok. nr.6264)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


59.         6. Lēmuma projekts "Par Andas Brīzes iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1003)

(Dok. nr.6265)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


60.         7. Lēmuma projekts "Par Imanta Dzeņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1004)

(Dok. nr.6266)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


61.         8. Lēmuma projekts "Par Renara Jūrmaļa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1005)

(Dok. nr.6267)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


62.         9. Lēmuma projekts 'Par Intas Kobiņecas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1006)

(Dok. nr.6268)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


63.         10. Lēmuma projekts "Par Daiņa Plauža iecelšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1007)

(Dok. nr.6269)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


64.         11. Lēmuma projekts "Par Intas Šteines iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1008)

(Dok. nr.6270)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


65.         12. Lēmuma projekts "Par Ivetas Silickas iecelšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1009)

(Dok. nr.6271)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


101.         Lēmuma projekts "Par Zaigas Eglītes atbrīvošanu no Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītājas amata". (Lēm. proj. reģ. nr.1010)

(Dok. nr.6279)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Saeimas deputātu pieprasījums


66.         Saeimas deputātu Kārļa Šadurska, Lindas Mūrnieces, Solvitas Āboltiņas, Roberta Jurķa, Pētera Ontužāna, Ulda Mārtiņa Klausa, Sarmītes Ķikustes, Aigara Pētersona, Dzintara Zaķa un Gunta Bērziņa pieprasījums Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim ''Par valdības vadītāja nespēju garantēt drošību un tiesiskumu valstī''. (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.994)

(Dok. nr.6222)
Nodots komisijai :    Pieprasījumu komisijai (atbildīgā)IV. Likumprojektu izskatīšana


69.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.1634)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.6174)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


70.         4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.1557)

(3. lasījums)       (22 priekšlikumi)
(Dok. nr.6185)        (Balsojums: par-36, pret-36, atturas-18)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai


71.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.1645)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6194)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


72.         6. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1556)

(3. lasījums)       (92 priekšlikumi)
(Dok. nr.6273)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


73.         7. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" . (Reģ. nr.1664)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5756, 6167)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija


74.         8. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1660)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.5738, 6168)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija


75.         9. Likumprojekts "Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā". (Reģ. nr.1697)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.5804, 6172)        (Balsojums: par-64, pret-11, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


76.         10. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1652)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5723, 6173)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


77.         11. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1679)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5774, 6175)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


78.         12. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā". (Reģ. nr.1707)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5874, 6176)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


79.         13. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1658)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5739, 6177)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


80.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1684)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5779, 6178)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


81.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1659)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5737, 6179)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


82.         16. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1701)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5823, 6180)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


83.         17. Likumprojekts "Rāznas nacionālā parka likums". (Reģ. nr.1769)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6084, 6181)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


84.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"". (Reģ. nr.1742)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.5977, 6186)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


85.         19. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1723)

(2. lasījums)       (16 priekšlikumi)
(Dok. nr.5923, 6188)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


86.         20. Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā". (Reģ. nr.1747)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.5993, 6189)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


87.         21. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1670)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5764, 6190)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


88.         22. Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām". (Reģ. nr.1764)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6063, 6191)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


89.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1768)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6079, 6192)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


90.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1793) (Alternatīva likumprojektiem ar reģ.nr.1535, 1542)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6169)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


91.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.1653)

(2. lasījums)       (9 priekšlikumi)
(Dok. nr.5728, 6202)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


92.         26. Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums". (Reģ. nr.1792)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6163, 6203)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


93.         27. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1571)

(2. lasījums)       (21 priekšlikumi)
(Dok. nr.5425, 6214)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


94.         28. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1682)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5777, 6247)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


95.         29. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.1698)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5807, 6248)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


96.         30. Likumprojekts "Grozījums Civillikumā". (Reģ. nr.1725)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5925, 6249)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


97.         31. Likumprojekts "Grozījumi Bezvalstnieku likumā". (Reģ. nr.1743)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5978, 6259)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


V. Lēmumu projektu izskatīšana


98.         1. Lēmuma projekts "Par piekrišanu 8.Saeimas deputāta Jāņa Jurkāna saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.995)

(Dok. nr.6232)        (Balsojums: par-59, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


99.         2. Lēmuma projekts "Par piekrišanu 8.Saeimas deputāta Pētera Ontužāna saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.996)

(Dok. nr.6233)        (Balsojums: par-24, pret-19, atturas-24)   Noraidīts   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


100.         3. Lēmuma projekts "Par piekrišanu 8.Saeimas deputāta Māra Gulbja saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.997)

(Dok. nr.6250)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-3)   Paziņojums   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


102.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ. nr.1803)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6205, 6205A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Sēde beigusies 14:27