Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 30.augustā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Dzeņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”;

“Par R.Jūrmaļa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

 “Par I.Kobiņecas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Plauža iecelšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Šteines iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”;

“Par I.Silickas iecelšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Šteines iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Intu Šteini par Daugavpils tiesas tiesnesi.