Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 30.augustā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Dzeņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”;

“Par R.Jūrmaļa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

 “Par I.Kobiņecas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Plauža iecelšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Šteines iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”;

“Par I.Silickas iecelšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Kobiņecas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Intu Kobiņecu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi.