Likumprojekts otrajam lasījumam(steidzams)

Likumprojekts otrajam lasījumam

Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības

novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija

 

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

(reģ.nr.1664)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.; 2005, 2., 5.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

17.pants. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Biroja amatpersona un darbinieks bērna piedzimšanas gadījumā saņem pabalstu sešu mēnešalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir Biroja amatpersonas vai darbinieki, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem.

 

 

 Izteikt 17.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir vienam no bērna vecākiem."

 

 

 

 

 

Izteikt 17.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir vienam no bērna vecākiem."