Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 30.augustā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Vilmaņa apstiprināšanu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par J.Mauliņas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

“Par E.Apīnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Ļ.Kušnires iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Dz.Melbārža iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Brīzes iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi ”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par J.Mauliņas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi

 

 

       Apstiprināt Judīti Mauliņu par Jelgavas tiesas tiesnesi.