Rīga

 

 

 

 

 

 

 

Rīga

 

 

30.08.2006. Nr. 8/5 –

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Par grozījumu “Reklāmas likumā”

 

 

                Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums “Reklāmas likumā””.

 

 

 

P i e l i k u m ā: likumprojekts un anotācija,   lpp.

 

 

Saeimas deputāti:

 

1. ___________________________         6. _________________________

 

2. ___________________________         7. _________________________

 

3. ___________________________         8.  _________________________

 

4. ___________________________         9. _________________________

 

5. ___________________________         10. _________________________

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LIKUMPROJEKTS

 

 

 

Grozījums “Reklāmas likumā”

 

 

 

Izteikt likuma “Reklāmas likums” (Vēstnesis 7 2000.01.10.; ZIŅOTĀJS 3 2000.02.10.) 4.panta pirmo daļu sekojošā redakcijā:

 
 
 

4. pants

 

(1) Reklāmā nav pieļaujama vardarbības un kara propaganda. Reklāmā nav  pieļaujama viendzimuma seksuālo attiecību propaganda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

  

 Patreizējā likuma 4. panta redakcija nosaka, ka reklāmā nav ieļaujama vardarbības un kara propaganda.  Normatīvais akts neparedz aizliegumu propagandēt viendzimuma seksuālās attiecības.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

  

Grozījuma projekts paredz likuma 4. panta (1) daļu papildināt ar jaunu teikumu sekojošā redakcijā: Reklāmā nav pieļaujama viendzimuma seksuālo attiecību propaganda. Šāds papildinājums ir nepieciešams, lai šāda reklāma nevājinātu Satversmē nostiprinātā ģimenes institūta lomu sabiedrībā, nesašķeltu sabiedrību,  kā arī papildus neradītu sabiedrībā priekšstatu par to, ka sabiedrībā pastāv indivīdu kopa, kas pretendē uz īpašu sabiedrības attieksmi savas pārliecības dēļ.

Strikta un nepārprotama likumdevēja nostāja šobrīd diskutablos jautājumos, kas izsauc konfrontāciju sabiedrībā, veicinās morālo stiprību un intelektuāli pilnvērtīgas diskusijas par cilvēktiesību, privātās dzīves un viedokļa publiskas izpausmes formām.

3. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jauni normatīvi akti papildus nav jāizdod.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

Izstrādātais likuma grozījuma projekts neietekmēs Latvijas saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

  VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Ir saņemtas daudzas iedzīvotāju vēstules, kurās pausts atbalsts viendzimuma seksuālo attiecību propagandas aizliegšanai.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

  Atklātā vēstulē 8.Saeimas deputātiem šīs izmaiņas likumdošanā aicināja pieņemt Romas katoļu Baznīcas V.Em kardināls Jānis Pujats, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Rīgas un visas Latvijas Pareizticīgo Baznīcas arhibīskaps, metropolīts Aleksandrs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis.

   VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Normatīvā akta projekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

 Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.