Lēmumi par līguma slēgšanu

Nosaukums Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs
Videonovērošanas sistēmas modernizācija (CPV kods - 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas); papildus CPV kodi - 51314000-6 (Video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi), 71321000-4 (Ēku mehānisko un elektrisko iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi)). 07.02.2019. Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums 51.panta otro daļu.
Antispama risinājuma uzturēšana (Galvenais CPV kods: 72000000-5 (IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts), papildus CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas)) 24.10.2018. SIA “CYONE”
Trešās puses izstrādātāju programmatūras uzturēšana IBM Notes vides drošības paaugstināšanai un funkcionalitātes paplašināšanai (CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi). 03.10.2018. SIA “CYONE”
Saeimas informācijas sistēmu pilnveidošana un jauninājumu izstrāde (CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi)). 13.09.2018. AS “EMERGN”
Virtualizācijas platformas (serveru) un datu glabātuves sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts (CPV kods: 48800000-6 (informācijas sistēmas un serveri)). 10.09.2018. SIA "OptiCom"
IBM programmatūras uzturēšanas servisa pakalpojums. CPV kods: 72267000-4 (Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi) 31.08.2018. SIA “CYONE”
Apspriežu ierakstu un konferenču iekārtu uzturēšana. (CPV kods: 50300000-8 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām)). 24.08.2018. SIA "KT Serviss"
Apspriežu ierakstu un konferenču iekārtu uzturēšana. (CPV kods: 50300000-8 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām)). 18.07.2018. Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta trīspadsmito daļu, izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
Multifunkcionālo iekārtu tehniskā apkope, remonts un detaļu piegāde (CPV kods: 50310000-1 (Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts). 13.07.2018. Iepirkuma 1. un 2.daļa: SIA “CRC”, Iepirkuma 3.daļa: SIA “4Print”, Iepirkuma 4.daļa: izbeigts bez rezultāta; 5.daļa: SIA “Latvijas Datoru centrs”
Siltummezgla rekonstrukcija (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildkods: 45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi)). 13.07.2018. Akciju sabiedrība "LAFIPA"
Dabasgāzes piegāde (CPV kods: 09123000-7 (Dabasgāze)). 12.07.2018. Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Siltummezgla rekonstrukcija (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildkods: 45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi)) 11.07.2018. Iepirkums id. Nr. SAEIMA 2018/10 “Siltummezgla rekonstrukcija” izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz to, ka iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.
Telpu remonts (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi)) 29.06.2018. Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta piecpadsmito daļu un Iepirkuma nolikuma 18.1.4.punktu
Saeimas ēku fasāžu atjaunošana (CPV kods: 45443000-4 (Fasādes darbi)) 27.06.2018. SIA “RERE MEISTARI”
Siltummezgla rekonstrukcija (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildkods: 45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi)). 08.06.2018. Iepirkums id. Nr. SAEIMA 2018/08 “Siltummezgla rekonstrukcija” izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz to, ka iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.
Dabasgāzes iegāde, CVP kods:09123000-7 (Dabasgāze) 06.06.2018. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG ENERGIJA"
Siltummezgla rekonstrukcija (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildkods: 45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi)). 01.06.2018. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta, jo iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.
Divu liftu nomaiņa (CPV kods: 45313000-4 (Liftu un eskalatoru uzstādīšana), papildus CPV kods: 42416100-6 (lifti); papildus CPV kods: 45111100-9 (demontāžas darbi)). 27.04.2018. SIA "TehnoPrime"
Ziedu kompozīciju piegāde (CPV kods: 03121210-0 (Ziedu kompozīcijas)) 23.04.2018. Iepirkuma 1.daļa: galvenais dalībnieks SIA "DEKO ALIANSE"; papildus dalībnieks - SIA “Linneja”; ieprikuma 2.daļa: SIA "DEKO ALIANSE"
Elektroenerģijas iegāde, CVP kods: 09310000-5 21.04.2018. SIA "ESK Sistēmas", Nr. 4000393222
Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (CPV kods: 72000000-5) 03.04.2018. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara"
Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (72000000-5) 19.03.2018. Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta trīspadsmito daļu, iepirkums ir izbeigts, jo iesniegtais piedāvājums ir neatbilstošs iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Mobilo sakaru pakalpojumi (64200000-8 (Telekomunikāciju pakalpojumi)) 22.02.2018. "Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Videonovērošanas sistēmas modernizācija (CPV kods - 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas); papildus CPV kodi - 51314000-6 (Video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi), 71321000-4 (Ēku mehānisko un elektrisko iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi)). 15.02.2018. Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums 51.panta otro daļu.
Microsoft programmatūras atjauninājumu un jaunu licenču piegāde (CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas), papildus CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi)). 23.11.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA"
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi (CPV kods: 66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi) 17.11.2017. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Griezto ziedu un ziedu kompozīciju piegāde (CPV kodi: 03121200-7 (Grieztie ziedi), 03121210-0 (Ziedu kompozīcijas)) 17.11.2017. Iepirkuma 1.daļa: SIA “Linneja”; ieprikuma 2.daļa: SIA “Mārupes zieds”
Saeimas reprezentācijas telpu remonts (CPV kods: 45000000-7) 27.10.2017. Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS"
Turniketu piegāde un uzstādīšana (CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi), 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas)) 25.10.2017. SIA "Modus Tetra"
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi (CPV kods - 63510000-7 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi) 04.10.2017. SIA "Latvia Tours"
Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde, uzstādīšana un apkalpošana (CPV kods: 42410000-3 (pacēlāji un pārvietošanas iekārtas), papildus CPV kods: 45111100-9 (demontāžas darbi), papildus CPV kods: 50700000-2 (ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi)) 02.10.2017. SIA "Elevet"
Saeimas 2017.gada un 2018.gada finanšu pārskata revīzija. (CPV kods: 79212100-4 (finanšu revīzijas pakalpojumi)). 26.09.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS"
Saeimas ēku fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi)). 12.09.2017. SIA "Velve-AE"
Iekštelpu remonts Latvijas Republikas Saeimas ēkās (CPV kods: 45000000-7) 30.08.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidem Property Group"
Saeimas ēku fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa (CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi)). 22.08.2017. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta, jo iepirkuma nolikuma noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums.
Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde, uzstādīšana un apkalpošana (CPV kods: 42410000-3 (pacēlāji un pārvietošanas iekārtas), papildus CPV kods: 45111100-9 (demontāžas darbi), papildus CPV kods: 50700000-2 (ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi)). 17.08.2017. Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publikso iepirkuma likuma 9.panta 15.daļu un 17.08.2017. iepirkumu komsijas lēmumā minēto (skat.pielikumā).
Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana (CPV kods: 50300000-8) 03.08.2017. SIA "KT SERVISS"
Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana, CPV kods 50300000-8 26.07.2017. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta, jo iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.
Dabasgāzes piegāde (CPV kods 09123000-7) 18.07.2017. Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Dabasgāzes iegāde, CVP kods 09123000-7 08.06.2017. Akciju sabiedrība "AJ Power Gas", reģ. Nr. 40203049079
Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2 27.04.2017. SIA "Tent for Event Baltic"
Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3 07.04.2017. SIA "Clean R"
Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 42416100-6 – Lifti, papildu CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi 22.03.2017. SIA "Recept-Holding Lifts"
Par Saeimas sēžu un citu pasākumu audiovizuālā satura pārraidīšanu tiešsaistē internetā, arhīva izveidi un uzturēšanu. CPV kods: 72310000-1 08.03.2017. SIA "4. vara"
Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1 10.02.2017. SIA "CRC"
Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu 19.12.2016. AS "Exigen Services Latvia"
Krāsainā kopēšanas aparāta piegāde. CPV kods: 30121400-7 Kopēšanas un pavairošanas mašīnas 30.11.2016. SIA "CRC"
Iekārtu piegāde, CPV kods: 32300000-6 25.11.2016. SIA "Biroteh"
Transportlīdzekļu riepu piegāde, CVP 34350000-5 24.11.2016. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riepu Zona", reģ. Nr. 40003763343
Krāsainā kopēšanas aparāta piegāde un uzturēšana, CPV kods: 30121400-7 Kopēšanas un pavairošanas mašīnas 16.11.2016. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8². panta pirmo daļu, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Pamatojums - pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz piemērotās iepirkuma procedūras līgumcenas slieksni.
Komutatoru piegāde, CPV kods: 32420000-3 – Tīkla iekārtas. 15.11.2016. SIA "TelCom"
Skenera piegāde, CPV kods: 38520000-6 (Skeneri). 15.11.2016. SIA "TelCom"
Ziedu un ziedu kompozīciju iepirkums, CPV kods: 03121000-5 – Dārzkopības produkti. 14.11.2016. 1.daļa - SIA "Linneja", 2.daļa - SIA "Deko Alianse"
Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. CPV kods: 39130000-2 Biroja mēbeles. Papildu CPV kodi: 39150000-8 Dažādas mēbeles un iekārtas, 39112000-0 Krēsli 08.11.2016. SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas"
Kalendāru un plānotāju piegāde. CPV kods: 30199792-8 (Kalendāri), 22817000-0 (Dienasgrāmatas vai laika plānotāji). 07.11.2016. SIA "BALTA eko"
Skenera piegāde,CPV kods: 38520000-6 (Skeneri) 02.11.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
Par Saeimas informatīvo sistēmu pilnveidošanu un jauninājumu izstrādi. CPV kods: 72267000-4 27.10.2016. AS "Exigen Services Latvia"
Par Saeimas elektroniskā pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1 19.10.2016. SIA "OptiCom"
Par Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšanu. CPV kods: 72250000-2 18.10.2016. SIA "OptiCom"
Dīzeļģeneratora piegāde, CPV kods: 3112 0000-3 – Ģeneratori. Papildu CPV kodi: 51111200-5 Ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi, 50532300-6 Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi. 07.10.2016. Piegādātāju apvienība SIA "AMBK" un SIA "UPS Serviss centrs"
Turniketu sistēmas piegāde un uzstādīšana Saeimas ēkā Jēkaba ielā 16, Rīgā. CPV kods: 35120000-1 20.09.2016. SIA "Modus Tetra"
IBM programmatūras uzturēšanas servisa pakalpojums. CPV kods: 72267000-4 19.09.2016. SIA "CYONE"
Transportlīdzekļu piegāde 34100000-8 15.09.2016. I. daļā SIA "Moller Auto Latvia", reģ. Nr. 40003055104; II. daļā SIA "Moller Auto Latvia", reģ.Nr. 40003055104; III. daļā SIA "Moller Auto Latvia", reģ. Nr. 40003055104; IV. daļā SIA "Inchcape Motors Latvia", reģ. Nr. 40003073379
UPS bateriju piegāde un uzstādīšana, CPV kods: 31400000-1 14.09.2016. SIA "Energolukss"
Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods: 32420000-3 17.08.2016. SIA "Maksikoms"
Sinhronās tulkošanas un apskaņošanas iekārtu īre un apkalpošana 25.Baltijas jūras parlamentārajai konferencei. CPV kods:79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojums) 12.08.2016. SIA "KT Serviss", Reģ. Nr. 40003312112
"Svinīgā koncerta organizēšana par godu Latvijas Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas 25. gadadienai". CPV - 79952100-3 (kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi) 12.08.2016. SIA "Dzintaru koncertzāle"
Autobusu noma. CPV kods 60172000-4 11.08.2016. AS "Nordeka" Reģ.nr. 40003022404
Projekcijas sistēmas piegāde un uzstādīšana, CPV kods:38652100-1 (Projektori) 02.08.2016. SIA "SensusLab"
Par papildus vājstrāvu trašu un iekārtu montāžas vietu izveidi ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. CPV kods 45000000-7 (celtniecības darbi) 29.07.2016. SIA "Velve", reģistrācijas numurs 40003064412
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Baltijas jūras parlamentārajai konferencei (BJPK) 21.07.2016. Iepirkuma procedūras 1. daļā. SIA "Nomeda" , 2. daļā. SIA "Ciambella"
Nojumju un inventāra noma konsitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" 25. gadadienas svinībām 14.07.2016. SIA "Akurāts"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saeimas priekšsēdētājas rīkotajā pieņemšanā par godu konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" 25. gadadienai 11.07.2016. SIA "Nomeda"
Telpu kosmētiskais remonts, CPV kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) 27.06.2016. SIA "Fidem Property Group"
Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde, CPV kods: 03121000-5 – Dārzkopības produkti 22.06.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pasūtītājs ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
Telpu uzkopšanas pakalpojums. CPV kods: 90910000-9 02.06.2016. SIA "Clean R"
Saeimas konferenču sistēmas paplašināšana CPV kods: 32000000-3. Papildu CPV kods: 51000000-9 27.05.2016. SIA "KT Servisss"
Saeimas sēžu zālēm nepieciešamā TV aprīkojuma paplašināšana. CPV kods: 32000000-3, papildu CPV kods: 51000000-0 27.05.2016. SIA "TILTS INTEGRATION"
Degvielas piegāde. CVP 09100000-0 20.04.2016. Akciju sabiedrība "VIRŠI-A", Nr.40003242737
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Saeimas telpās Rīgā, Jēkaba ielā 11. CPV kods: 55511000-5, papildu CPV kods: 70220000-9 11.04.2016. SIA "MISE VK"
Par elektroenerģijas piegādi. CPV kods: 09310000-5 01.04.2016. SIA "AJ Power"
Automobiļu rezerves daļu piegāde, CVP kods:34300000-0 18.03.2016. I.daļa SIA "Autofavorīts", II.daļa SIA "APE Motors", III.daļa SIA "APE Motors"
Dabīgā avota ūdens un pārtikas preču piegāde, CPV kods:41100000-0 - Dabīgais ūdens, papildu CPV kods: 15800000-6 – Dažādi pārtikas produkti. 26.02.2016. SIA "VENDEN"
Telpu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. 39150000-8, 39221000-7 03.02.2016. SIA "Coppa LTD"
Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana. CPV kods: 50300000-8 28.01.2016. SIA "KT Serviss"
Informācijas drošības un notikumu pārvaldības risinājuma uzturēšana, CPV kods: 71356300-1 15.12.2015. SIA "Data Security Solutions"
Par Saeimas sēžu un citu pasākumu audiovizuālā satura pārraidīšanu tiešsaistē internetā, arhīva izveidi un uzturēšanu. CPV kods: 72310000-1 09.12.2015. SIA "4. vara"
Portatīvo un mobilo iekārtu šifrēšanas un aizsardzības risinājuma piegāde CPV kods: 48000000-8 – Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas 30.11.2015. SIA "OptiCom"
WEB aplikāciju Ugunsmūra piegāde, uzstādīšana un integrācija esošajā sistēmā. CPV kods: 48000000-8 27.11.2015. SIA "Data Security Solutions"
Papildu iekārtu piegāde komutatoru sistēmas paplašināšanai CPV kods: 32420000-3 – Tīkla iekārtas 27.11.2015. SIA "OptiCom"
Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods: 32420000-3 26.11.2015. SIA "OptiCom"
Par Saeimas elektroniskās pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1 20.11.2015. SIA "OptiCom"
Par automātiskās tālruņu centrāles CORAL III 4GC apkalpošanu Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 64214200-1 17.11.2015. SIA "FIS COMMUNICATIONS"
Piekļuves kontroles sistēmas piegāde un izbūve. CPV kods: 45300000-0 – Ēku instalācijas darbi; Papildu CPV kods iekārtām – 35120000-1 – Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas. 12.11.2015. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA "Bastions Apsadze", 2.daļā - SIA "VISLA SV"
Latvijas Republikas Saeimas 2015. gada un 2016. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9 11.11.2015. SIA "Auditorfirma Padoms"
Par Saeimas informatīvo sistēmu pilnveidošanu un jauninājumu izstrādi. CPV kods: 72267000-4 02.11.2015. AS "Exigen Services Latvia"
Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšana, CPV kods:72250000-2 26.10.2015. SIA "OptiCom"
Televīzijas sistēmas izveide Saeimas ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. CPV kods: 32000000-3. Papildu CPV kods: 51000000-9 23.10.2015. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Saeimas konferenču sistēmas paplašināšana CPV kods: 32000000-3. Papildu CPV kods: 51000000-9 23.10.2015. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Papildu iekārtu piegāde esošajai apskaņošanas sistēmai, CPV kods 32000000-3 - Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti. 15.10.2015. SIA C2
Papildu būvdarbu veikšana Saeimas ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi 07.10.2015. SIA "VELVE"
Piekļuves kontroles sistēmas izbūve Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 45300000-0 – Ēku instalācijas darbi; Papildu CPV kods iekārtām – 35120000-1 – Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas. 28.09.2015. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta.
Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods: 32420000-3 27.08.2015. Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta sakarā ar būtiskām izmaiņam iepirkuma procedūras Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā.
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi ēkā Skanstes ielā 6, Rīgā. CPV kods: 45000000-7 19.08.2015. Konsorcijs "VELVE-ALTE"
Autoruzraudzības veikšana būvobjektā - Saeima ēka Jēkaba ielā 6/8, Rīgā 19.08.2015. SIA "ARHIS ARHITEKTI"
Degvielas piegāde, CPV kods: 09100000-0 18.08.2015. I.daļā: SIA "LUKoil Baltija R", reģ. nr. 40003134777; II.daļā: SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia, reģ. nr. 40003064094
Visa veida transporta biļešu un viesnīcu rezervēšanas un piegādes servisa nodrošināšana. CPV kods: 63510000-7 03.07.2015. SIA "Latvia Tours"
Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods; 32420000-3 17.06.2015. Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta sakarā ar būtiskām izmaiņam Tehniskajā specifikācijā.
Telpu kosmētiskais remonts, CPV kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) 15.06.2015. SIA "Fidem Property Group"
Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde, CPV kods: 03121200-7 01.06.2015. SIA "Linneja"
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas pasākuma ietvaros rīkoto vakariņu norisei nepieciešamā tehniskā atbalsta un telpu noformējuma nodrošināšana. CPV kods: 7995200-2. 26.05.2015. SIA "UNTITLED"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferencei (COSAC). CPV kods: 55300000-3. 22.05.2015. SIA "TLG Hotel Latvija"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Saeimas priekšsēdētājas pieņemšanai par godu COSAC plenārsēdes dalībniekiem. CPV kods: 55300000-3. 22.05.2015. SIA "Nomeda"
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotās pieņemšanas organizēšanai nepieciešamo nojumju un telšu noma. CPV kods: 7995200-2 18.05.2015. SIA "Akurāts"
Telpu kosmētiskais remonts, CPV kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) 06.05.2015. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltītā koncerta rīkošanai nepieciešamo māksliniecisko pakalpojumu sniegšana. CPV kods: 92312000-1. 27.04.2015. VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris"
Par telpu nomu un tehnsiko nodrošinājumu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltītā koncerta rīkošanai. CPV kods: 92000000-1. 27.04.2015. Valsts SIA "Latvijas Nacionālais teātris"
Par papildu iekārtu piegādi esošajām konferenču un diskusiju sistēmām, CPV kods: 32300000-6 24.04.2015. SIA "KT Serviss"
Par papildu iekārtu piegādi esošajai televīzijas sistēmai 24.04.2015. SIA "Tilts Integration"
Ēdināšanas pakalpojumi Saeimas priekšsēdētājas rīkotajā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai. CPV kods: 55300000-3. 22.04.2015. SIA "Nomeda"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Ekonomikas un digitālo lietu komiteju priekšsēdētāju sanāksmei. CPV kods: 55300000-3. Papildu CPV kods: 55320000-9. 10.04.2015. SIA "VĒL VAIRĀK SAULES"
Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, projekta izmaiņas sakarā ar stāva plāna uz atzīmes - 2.900 pārplānošanu. CPV kods: 71220000-6. 24.03.2015. SIA "ARHIS ARHITEKTI"
Parketa grīdu uzturēšana, CPV Kods:50800000-3 12.03.2015. SIA CEPLIS V.S."
Saeimas ēku ventilācijas un dzesēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts, CPV kods: 50730000-1 12.03.2015. SIA "Inženiercentrs komforts"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Starpparlamentārajai konferencei par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā ari kopējo drošības un aizsardzības politiku. CPV kods: 55300000-3. Papildu CPV kods: 55320000-9 02.03.2015. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: SIA "Ademona". Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: SIA "Nomeda"
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas pasākumu norisei izstrādātā dizaina noformējuma realizēšana izstāžu centrā "Ķīpsala". CPV kods: 7995200-2 10.02.2015. SIA "BT 1"
Liftu tehniskā apkope un remonta, CPV kods 50750000-7 03.02.2015. 1.daļā AS "Latvijas Lifts - Šindlers", 2.daļā SIA "Baltijas tehnika un vide", 3.daļā SIA "Baltijas tehnika un vide"
Maināmo paklāju īre Saeimas ēkām Rīgā, CPV kods: 90900000-6 29.01.2015. A/S “Berendsen Tekstila Serviss”
Autobusu noma CPV kods 60172000-4 27.01.2015. Akciju sabiedrība "Nordeka", reģ. Nr. 40003022404
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas pasākumiem Saeimas namā. CPV kods: 55300000-3. Papildu CPV kods: 55320000-9 23.01.2015. SIA 'Restorāns"
Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas pasākumos 2015. gada februārī. CPV kods: 55300000-3, papildu CPV kods: 55320000-9 20.01.2015. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: SIA "Ademona". Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: SIA "32. maijs"
Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana. CPV kods: 50300000-8 18.12.2014. SIA "KT Serviss"
Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9 16.12.2014. SIA "Revidents un grāmatvedis"
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas pasākumu norises nodrošināšanai nepieciešamo paklāju piegāde, ieklāšana un demontāža izstāžu centrā "Ķīpsala". CPV kods: 39534000-4. Papildu CPV kods: 7995200-2 12.12.2014. SIA "BT 1"
Veselības apdrošināšana, CPV kods:66512200-4 03.12.2014. "Ergo Life Insurance" SE Latvijas filiāle
Telpu vienkāršotā rekonstrukcijas darbi Skanstes ielā 6, Rīgā. CPV kods: 45450000-6 13.11.2014. SIA "AV Projekts"
Portatīvo datoru piegāde, CPV kods:30213100-6 11.11.2014. SIA "MS Modius"
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas pasākumiem izstāžu centrā Ķīpsala. CPV kods; 55300000-3. Papildu CPV kods: 55320000-9. 07.11.2014. SIA "RTU-BT 1"
Par Saeimas elektroniskā pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1 06.11.2014. SIA "OptiCom"
Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšana, CPV kods: 72250000-2 30.10.2014. SIA "OptiCom"
Papildu tehniskā nodrošinājuma īre un apkalpošana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas pasākumiem. CPV kods: 32000000-3, papildu CPV kods: 51000000-9 23.10.2014. SIA "KT Serviss"
Telpu vienkāršotā renovācija Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 45450000-6 13.10.2014. SIA "PRO DEV"
Ziedu un ziedu kompozīciju iepirkums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu vajadzībām, CPV:03121210-0 06.10.2014. SIA "Linneja"
Karogu iepirkums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu vajadzībām, CPV:35821000-5 06.10.2014. SIA "Abi2"
Licencētas Microsoft Corporation programmatūras jauninājumu piegāde 29.09.2014. SIA "DPA"
Par Saeimas informatīvo sistēmu pilnveidošanu un jauninājumu izstrādi. CPV kods: 72267000-4 25.09.2014. AS "Exigen Services Latvia"
Kritisko informācijas sistēmu (IS) drošības uzraudzības sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48170000-0 24.09.2014. SIA "Data Security Solutions"
Datu glabāšanas masīva piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48823000-3 27.08.2014. SIA "TelCom", reģistrācija Nr. 40003899464
Telpu uzkopšanas pakalpojums. CPV kods: 90910000-9 20.08.2014. SIA "Cleanhause"
Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā telpu vienkāršotā renovācija otrajā stāvā. 45400000-6 14.08.2014. SIA Dizaina centrs "BARB"
Papildu iekārtu piegāde esošajām diskusiju sistēmām, CPV kods: 32300000-6 27.06.2014. SIA "KT Serviss"
Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde, CPV kods: 03121200-7 25.06.2014. SIA "Linneja"
Par Latvijas Republikas Saeimas deputātu nozīmju izgatavošanu un piegādi. CPV kods: 37000000-8 19.06.2014. SIA "Apgāds Mantojums"
Saeimas automātiskās tālruņu centrāles CORALIII 4GC (ATC) renovācijai un abonentu skaita palielināšanai nepieciešamās programmatūras un iekārtu piegāde un uzstādīšana. CPV kods: 32500000-8 18.06.2014. SIA "FIS Communications"
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) konferences norises nodrošināšanas pakalpojumi. CPV kods: 7995200-2 06.06.2014. SIA "BT1"
Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferences (COSAC) norises nodrošināšanas pakalpojumi. CPV kods: 7995200-2 06.06.2014. SIA "BT1"
Par Saeimas sēžu video translāciju internetā un arhīva izveidi un uzturēšanu. CPV kods: 72310000-1 06.06.2014. SIA "4. vara"
Saeimas sēžu zāles informācijas sistēmas funkciju un programmatūras pilnveidošana. CPV kods: 72211000-7 05.06.2014. AS "Exigen Services Latvia"
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saeimas priekšsēdētājas rīkotajai pieņemšanai ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem. CPV kods: 55300000-3 03.06.2014. SIA "ADEMONA"
Teritorijas uzkopšanas darbu izpilde, CPV kods: 90600000-3 02.06.2014. SIA "Rīgas meži"
Saeimas Sēžu zāles un sarkanās zāles televīzijas sistēmas renovācijas 2.kārta, CPV kods: 32 000000-3 30.05.2014. UAB „Televizijos ir ryšio sistemos”
Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija un restaurācija, CPV kods: 45000000-7 23.05.2014. SIA "Velve", Reģ. Nr.40003064412
Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferences (COSAC) norises nodrošināšanas pakalpojums. CPV kods: 7995200-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi 24.04.2014. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panata pirmo daļu iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
Par elektroenerģijas piegādi. CPV kods: 09310000-5 09.04.2014. AS "Latvenergo"
Automobiļu rezerves daļu piegāde 34000000-7 27.03.2014. I. daļā SIA "Senson Auto", reģ. Nr.40103134754; II. daļā un III. daļā SIA "Ape Motors", reģ. Nr.40003244795
NATO Parlamentārās asamblejas Pastāvīgās komitejas pavasara sēdes organizēšanas pakalpojumi. CPV kods: 5120000-7 25.03.2014. AS Viesnīca "Latvija / Radisson Blu Hotel Latvija
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana NATO PA Pastāvīgās komitejas sanāksmes vajadzībām. Galvenais CPV kods: 55300000-3 21.03.2014. SIA "ADEMONA"
SAN optiskā komutatora piegāde un uzstādīšana, CPV kods:32420000-3 06.03.2014. SIA "ATEA", reģ. Nr. 40003312822
Latvijas Republikas Saeimas 2013.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi, CPV kods: 79210000-9 28.01.2014. SIA „Grant Thornton Rimess”
Balsošanas sistēmas, Sarkanās zāles konferenču iekārtas un komisiju apspriežu iekārtu uzturēšana. CPV: 50300000-8 17.12.2013. SIA "KT Serviss"
Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu. CPV: 72267100-0 16.12.2013. AS "Exigen Services Latvia"
Telpu uzkopšanas pakalpojums. CPV kods: 90910000-9 06.12.2013. SIA "SOL Latvia"
Autotransporta piegāde, CVP: 34100000-8 (34110000-1, 34120000-4) 04.12.2013. I.daļa SIA Domenikss", II.daļa SIA Mollers Auto Latvia", III.daļa SIA "Moller Auto Latvia", IV.daļa SIA "Domenikss"
Saeimas informācijas tehnoloģiju risku novērtējums. CPV kods: 73000000-2 05.11.2013. Personu apvienība SIA "Solutionscape" un SIA "BITI"
Videokonferenču sistēmas piegāde un uzstādīšana. CPV kods: 32 232000-8 – Videokonferenču iekārtas 05.11.2013. SIA "Biroteh", reģ.Nr.40003427250
Saeimas Sēžu zāles un Sarkanās zāles televīzijas sistēmas renovācijas 1.kārta CPV kods: 32 000000-3 28.10.2013. SIA "TILTS INTEGRATION"
Par Saeimas elektroniskā pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1 24.10.2013. SIA "OptiCom"
Par Ugunsmūra programmatūras uzturēšanu, CPV kods: 72250000-2 23.10.2013. SIA "OptiCom"
Ugunsmūra platformas piegāde, konfigurēšana un instalēšana.CPV kods: 48820000-2 23.10.2013. SIA "OptiCom", reģ.Nr.40003231409
Lotus Notes programmatūras tehniskais atbalsts. CPV kods: 72267100-0 25.09.2013. SIA "CYONE"
SAN optiskā komutātora (viena vienība) piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. CPV kods - 32420000-3 30.08.2013. SIA "TelCOM", reģ.nr. 90000028300
Par diskusiju-ieraksta sistēmas piegādi. CPV kods: 32300000-6 12.07.2013. SIA "KT Serviss"
Par higiēniskā papīra un saimniecības preču piegādi. CPV kods: 33760000-5 02.07.2013. SIA "Prāna Ko"
Degvielas piegāde, 09100000-0 19.06.2013. SIA "Statoil Fuel &Retail Latvia", 40003064094
Par telpu nomu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 13.03.2013. SIA "MISE.VK"
Automoboiļu rezerves daļu piegāde, CPK kods: 34000000-7 08.02.2013. I.daļa SIA "Senson Auto", II.daļa SIA "AD Baltic", III.daļa SIA "Ape Motors"
Par AWD raidera un tam atbilstošo piederumu piegādi. CPV kods: 16311000-8 07.12.2012. SIA "Dārza Tehnika", reģ. nr. 40003906681
Vieglo automobiļu piekares spēļu pārbaudes stenda piegāde, CVP kods :43328000-8 22.11.2012. SIA ANIMO LTD, reģ. Nr. 53903001381
Automobiļu riepu piegāde, CVP kods 34350000-5 09.11.2012. SIA Latakko serviscentru tīkls, reģ. Nr. 40003924155
Automobiļu piegāde, CPV kods: 34110000-1 17.08.2012. 1. daļā: SIA "Domenikss", 40003363354 (Mercedes Benz S350 4 Matic BE Long); 2.daļā: SIA "Moller Auto Latvia", 40003055104 (Audi A6)
Degvielas iegāde, CVP kods: 09100000-0 (Degviela) Akciju sabiedrība "VIADA Baltija", reģistrācijas Nr. 40103867145
Svētdien, 2.oktobrī