Veselības apdrošināšanas pakalpojumi (CPV kods: 66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Lēmuma pieņemšanas datums 17.11.2017.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas pirmo punktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Veselības apdrošināšanas pakalpojumi (CPV kods: 66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Identifikācijas numurs SAEIMA 2017/20
Līguma izpildītājs ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Līgumcena 212.88 EUR bez PVN par vienu apdrošināmo
Paziņojums IUB mājas lapā par lēmumu https://pvs.iub.gov.lv/show/523147
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 98e52faf-7a58-470c-bdb8-29a28b0e6c98.pdf
Kontaktpersonas Agnese Puķīte, telefona Nr. 67087297, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100
Otrdien, 3.augustā