Latvijas Republikas Saeimas publiskie pārskati

2022. gada Saeimas publiskais pārskats

Latvijas Republikas Saeimas publiskie pārskati no 2006. gada līdz 2022. gadam.

Vairāk 


Darbinieku atalgojums

Vairāk 


Saeimas budžets

Aktuālo informāciju par Saeimai apstiprinātajiem resursiem izdevumu segšanai un izdevumu tāmēm publicē vienkopus Valsts kases tīmekļvietnē.


Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta pētījumi un tematiskie apskati

Latvijas Republikas Saeimas Analītiskā dienesta pētījumi un tematiskie apskati no 2017. gada līdz 2024. gadam.

Vairāk 

Ceturtdien, 30.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 30.maija kārtējā sēde
17:00  2024.gada 30.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta