Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietne https://www.saeima.lv  veidota tā, lai tās saturu padarītu pēc iespējas pieejamāku plašākam sabiedrības lokam, tostarp cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību ierobežojumiem.

Tīmekļvietnē ir sadaļa “Viegli lasīt”, kurā informāciju par Saeimu un tās darba norisi iespējams lasīt vieglajā valodā.

Tāpat tīmekļvietnē pieejami video zīmju valodā. Videomateriālos iespējams uzzināt par demokrātiju, likumdevēja darbu un vēsturi. Sadaļa zīmju valodā aizvien tiek papildināta.

Pēdējos gados veidotie informatīvie video par Saeimas darbu pieejami ar subtitriem.

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un "+" vai "- " taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saeima 2023. gadā nodrošina tīmekļvietnes daļēju atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" noteiktajām prasībām. Vairāku konstatēto neatbilstību novēršanai nepieciešami papildu finansiālie resursi, kas pagaidām nav paredzēti.

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

  • vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami;
  • ne visiem tīmekļvietnē ievietotajiem videomateriāliem ir pieejami subtitri;
  • ilustratīviem attēliem nav pieejams detalizēts alternatīvais teksts;
  • tīmekļvietnes piekļūstamība no tastatūras var būt apgrūtināta.

Tīmekļvietnes kontrasts pamatā atbilst kritērijiem, taču nepieciešamības gadījumā to iespējams mainīt, uzinstalējot pārlūka spraudni.

Piekļūstamības izvērtējums veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai (WCAG 2.1 AA).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

 

Piekļūstamības alternatīvas
Saeimas sēžu video un audio translācijām nav titru, kā alternatīva ir pieejamas Saeimas sēžu stenogrammasPiekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.  

 

Kā tiek uzlabota mājaslapas pieejamība?
Saeimas tīmekļvietne regulāri tiek pārbaudīta un, saņemot kļūdu paziņojumus, nepilnības tiek novērstas, uzlabojot tīmekļvietnes piekļūstamību.

 

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?
Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@saeima.lv vai https://www.saeima.lv/lv/contacts/admin. Lūdzam norādīt: 

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audiofails, PDF).

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet, rakstot uz e-pasta adresi info@saeima.lv vai https://www.saeima.lv/lv/contacts/admin.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 11.12.2020, atkārtoti pārskatīts 15.12.2023.

Piektdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas 2024.gada 19.aprīļa ārkārtas sēde