Konferences un pasākumi 

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir parlamenta atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumdošanas procesā.

Konferences, diskusijas un citi pasākumi, ko Saeima rīko sadarbībā ar citām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, ir kļuvusi par neatņemamu parlamenta darba sastāvdaļu.

Šajā sadaļā apkopoti konferenču un citu pasākumu videoieraksti, fotogalerijas, prezentācijas un citi saistītie materiāli.

 

Saeimas komisiju sēžu videoieraksti ārkārtējās situācijas laikā

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 12.maijs

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 8.maijs

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 6.maijs

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 5.maijs

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 28.aprīlis

Latgales apakškomisijas sēde veltīta Latgales kongresa dienai
Saeima, 2020.gada 27.aprīlis

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 21.aprīlis

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 20.marts, 2.sēde

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 20.marts, 1.sēde

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 20.marts, 2.sēde

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 20.marts, 1.sēde

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
Saeima, 2020.gada 18.marts

 

Konferences un pasākumi

Diskusija “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”
2021.gada 18.janvāris

Starptautiskā tiešsaistes konference “Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā”
2020.gada 11.decembris

Izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” atvēršana
Saeima, 2020.gada 8.septembris

Konference "Inovācijas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā"
Saeima, 2020.gada 14.februāris

Diskusija "Valsts padomes loma likumdošanā"
Saeima, 2020.gada 7.februāris

Foruma "Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva" diskusija
Saeima, 2020.gada 17.janvāris

Starptautiskā konference "Ukrainas reformas un ceļš uz Eiropu"
Saeima, 2019.gada 6.decembris

Seminārs "Tīras enerģijas pakete un nacionālie enerģētikas un klimata plāni – atjaunojamo energoresursu perspektīva Latvijā"
Saeima, 2019.gada 3.decembris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2019.gada 2.decembris

Darba seminārs "Balsstiesības no 16”
Saeima, 2019.gada 4.novembris

Konference "Ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai"
Saeima, 2019.gada 23.septembris

Zinātniskā konference "Jānis Čakste - 160"
Saeima, 2019.gada 13.septembris

Seminārs "Jaunatnes politika – kur esam un kurā virzienā dodamies"
Saeima, 2019.gada 18.jūnijs

Diskusija "Baltijas ES sarunas 2019: politisko pārmaiņu gaidās"
Saeima, 2019.gada 5.aprīlis

Diskusija "Dalītā īpašuma izbeigšanas problemātika"
Saeima, 2019.gada 11.marts

Ekspertu darba seminārs "Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām"
Saeima, 2019.gada 8.februāris

Seminārs "Jaunie digitālās demokrātijas rīki"
Saeima, 2019.gada 4.februāris

Konference "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā"
Saeima, 2018.gada 7.decembris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2018.gada 3.decembris

Starptautiskā konference "Bērnu agrīnu attīstību veicinoša politika un prakse"
Saeima, 2018.gada 23.novembris  

Seminārs "Klimata pārmaiņu un ar to saistīto obligāto pasākumu ietekme uz Latviju"
Saeima, 2018.gada 31.maijs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījuma "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" prezentācija un diskusija par komerctiesību attīstību Latvijā
Saeima, 2018.gada 23.maijs

Starptautiskā konference "Baltijas ES sarunas, 2018: vai Eiropa ir atguvusies?"
Saeima, 2018.gada 23.marts

Noslēguma konference diskusiju ciklam mazākumtautību skolās "Skola, kādu to vēlamies"
Saeima, 2018.gada 2.marts

Praktiskā konference "Augstskolu pasākumi pedagogu izglītībai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"
Saeima, 2018.gada 23.februāris

Praktiskā konference "Mūžizglītība – tilts no formālās izglītības uz indivīda, tautsaimniecības un valsts mērķu īstenošanu"
Saeima, 2017.gada 8.decembris

Konference "Valsts budžeta konstitucionālā kontrole"
Saeima, 2017.gada 8.decembris

Diskusija "Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšana"
Saeima, 2017.gada 6.decembris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti" 
Saeima, 2017.gada 4.decembris

Konference "Jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums: izaicinājumi un iespējas"
Saeima, 2017.gada 9.oktobris

Konference "Trauksmes celšanas veicināšana un trauksmes cēlēju aizsardzība"
Saeima, 2017.gada 9.oktobris

Praktiskā konference "Jaunais vidējās izglītības modelis - tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?"
Saeima, 2017.gada 29.septembris

Forums Eiropas Savienības un citās starptautiskajās organizācijās strādājošajiem latviešiem
Saeima, 2017.gada 27.jūlijs

Diskusija "Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?"
Saeima, 2017.gada 31.maijs

Konference "Eiropas projekta 60.gadadiena"
Saeima, 2017.gada 3.aprīlis 

Seminārs "Kā jēgpilni īstenot projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā"?"
Saeima, 2017.gada 31.marts 

Konference "Vai veselības apdrošināšana var glābt veselības aprūpi Latvijā?"
Saeima, 2017.gada 31.marts

Diskusija "Latvijas sabiedriskie mediji – stabili demokrātijas pīlāri"
Saeima, 2017.gada 28.marts

Konference "Latvijas Centrālā padome Nacionālās pretošanās kustības kontekstā"
Saeima, 2017.gada 17.marts

Diskusija "Satversme - Latvijas konstitucionālās identitātes atspoguļojums"
Saeima, 2017.gada 15.februāris

Diskusija "Maksātnespējas režīms Latvijas tiesiskajā regulējumā – no ieguldījumu kavēkļa uz optimālu darbību"
Saeima, 2017.gada 27.janvāris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2016.gada 2.decembris

Diskusija "Startup jeb iesācējuzņēmumi – panākumu atslēga Latvijas konkurētspējai Eiropā?"
Saeima, 2016.gada 24.oktobrī

Konference "Kā novērst vardarbību ģimenē? Aktuālās problēmas un risinājumi"
Saeima, 2016.gada 26.septembris 

Konference "Vai vajadzīga nekustamo īpašumu darījumu procesu reforma? Iespējamo likumprojektu ex-ante izvērtējums" 
Saeima, 2016.gada 16.septembris

Seminārs un publiska diskusija "Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredze Latvijas reformas priekšlikumu gaismā. Latvijas reformas atsevišķi aspekti"
Saeima, 2016.gada 3.augusts 

Konference "Personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā"
Saeima, 2016.gada 17.jūnijs 

Diskusija "Tiesiskums maksātnespējā - veselīgai tautsaimniecībai"
Saeima, 2016.gada 3.jūnijs 

Konference "Baltijas reģiona drošība: aktualitātes un turpmākie soļi"
Saeima, 2016.gada 13.maijs

Konference "Sabiedrisko mediju pārvaldības modeļi kaimiņvalstīs – kalpojot sabiedrībai un vārda brīvībai"
Saeima, 2016.gada 22.aprīlis

Seminārs  "Eiropas Enerģētikas savienības radītās iespējas un izaicinājumi – energoefektivitāte un atjaunīgā enerģija Latvijā"
Saeima, 2016.gada 5.aprīlis

Konference "Latvijas Centrālās padomes memorands un tā vēsturiskā nozīme"
Saeima, 2016.gada 18.marts 

Prezentācija un diskusija "Konstruktīvās ziņas – sabiedrisko mediju atbildība"
Saeima, 2016.gada 19.februāris

Konference "Eiropas Savienība: Latvijas prezidentūras nozīme"
Saeima, 2016.gada 15.februāris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2015.gada 2.decembris

Konference "Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai"
Saeima, 2015.gada 26.oktobris

Atvērtās debates "Jauniešu līdzdalība sabiedrībā"
Saeima, 2015.gada 12.augusts

Konference "Kāds progresīvais nodoklis ir vajadzīgs Latvijā?"
Saeima, 2015.gada 5.jūnijs

Konference "40 gadi kopš Helsinku vienošanās. Ko tālāk?"
Saeima, 2015.gada 24.aprīlis 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kopīgi rīkotā konferenc "Darba organizācija. Uzņēmumam un tā darbiniekiem piemērotu modeļu meklējumos"
Saeima, 2015.gada 29.marts 

Konference "Ekonomiski un sociāli pamatota alkohola pieejamības ierobežošanas politika veselīgai sabiedrībai"
Saeima, 2015.gada 3.marts 

Konference "Aspazijas un Raiņa ceļš uz Latvijas valsti"
Saeima, 2015.gada 27.februāris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2014.gada 3.decembris 

Konference "Par pastāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā"
Saeima, 2014.gada 29.oktobrī

Konference "Kādai būt Latvijas nodokļu politikai?"
Saeima, 2014.gada 19.septembris 

Konference "Jaunietis Latvijā 2015–2020"
Saeima, 2014.gada 12.augusts

Diskusija "Latvijai – 100"
Saeima, 2014.gada 13.jūnijs 

Konference "Sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā"
Saeima, 2014.gada 9.jūnijs 

Francim Trasunam veltīts kultūrizglītojošs seminārs
Saeima, 2014.gada 16.maijs

Konference "Vai dodot gūtais neatņemams? Latvijas 10 gadi Eiropas Savienībā" 
Saeima, 2014.gada 1.maijs

Konference "Demogrāfiskās atveseļošanās ceļa kartes veidošana"
Saeima, 2014.gada 31.janvāris 

Cicerona balvas pasniegšana Zviedrijas ārlietu ministram Karlam Biltam
Saeima, 2014.gada 9.janvāris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2013.gada 3.decembris 

Baltijas Asamblejas 32.sesija un 19.Baltijas Padome
Saeima, 2013.gada 28.-29.novembris 

Konference "Pašvaldību normatīvais regulējums - nepieciešamās izmaiņas"
Saeima, 2013.gada 8.novembris

Eiropas lietu komisijas un ekspertu diskusija par Austrumu partnerību
Saeima, 2013.gada 4.novembris

Konference "Latvijas valsts pamatu atspoguļojums izvērstā Satversmes preambulā - ideja un iespējamais saturs"
Latvijas Universitāte, 2013.gada 25.oktobris 

Konference "LTF uzvara Augstākās padomes vēlēšanās - parlamentārisma atdzimšana Latvijā"
Saeima, 2013.gada 4.oktobris 

Seminārs-diskusija "Diasporas interešu pārstāvēšana izcelsmes zemēs"
Saeima, 2013.gada 30.septembris

Seminārs "Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas"
Saeima, 2013.gada 30.septembris

Seminārs "Koordinēta stratēģija efektīvākai ar PVN saistītas krāpšanas apkarošanai Eiropas Savienībā"
Saeima, 2013.gada 27.septembris

Konference "Parlamentu lēmumu ietekmes ex post analīze"
Saeima, 2013.gada 20.septembris

Konference "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013"
Saeima, 2013.gada 1.jūlijs

Konference "Attīstības sadarbība: Baltijas valstu pieeja"
Saeima, 2013.gada 10.maijs

Seminārs–diskusija "Nācija un valsts. Vai Latvijā ir iespējama vienota nācija?"
Saeima, 2013.gada 29.aprīlis

Diskusija "Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei" 
Saeima, 2013.gada 5.marts 

Publiskās debates "Augstākā izglītība Latvijā: status quo un nākotnes stratēģija"
Saeima, 2013.gada 1.marts

Starptautiskā konference "Pieredze un gatavošanās eiro"
Saeima, 2013.gada 22.februāris 

Diskusija "Par attieksmi pret Otrā pasaules kara karavīriem"
Saeima, 2012.gada 7.decembris 

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2012.gada 3.decembris

Konference "Parlamentārisms Latvijā: vēstures mācības un nākotnes perspektīvas"
Saeima, 2012.gada 7.novembris

Konference "Tiesību uz dzīvību tvērums mūsdienu sabiedrībā"
Saeima, 2012.gada 16.oktobris

Konference "Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē"
Saeima, 2012.gada 9.oktobris

Saeimas atvērto durvju dienas "Informācijas apmaiņas tirdziņā" nevalstiskās organizācijas informē par līdzdalības iespējām parlamenta darbā
Saeima, 2012.gada 28.septembris

Diskusija par Latvijas prezidentūras prioritātēm "Reģionālā attīstība"
Saeima, 2012.gada 15.jūnijs

Konference "Taisnīga tiesa ir savlaicīga tiesa: kā novērst tiesu sēžu atlikšanu"
Saeima, 2012.gada 25.maijs

Izdevuma "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" prezentācija
Saeima, 2012.gada 9.maijs

Konference "Otrā pasaules kara beigas un Latvijas nacionālā pretošanās kustība" 
Saeima, 2012.gada 7.maijs

Konference "Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu"
Saeima, 2012.gada 17.aprīlis

Konference "Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi"
Saeima, 2012.gada 13.aprīlis

Konference: "Kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi?"
Saeima, 2012.gada 26.marts

Tikšanās ar vēsturniekiem "Līdzīga Latvijas vēstures izpratne – kopīgai nākotnei"
Saeima, 2012.gada 15.marts

Konference "Latvijas pilsonība 21.gadsimtā"
Latvijas Universitāte, 2012.gada 2.marts

Konference "Demogrāfija un reproduktīvā veselība. Risinājumi un nākotnes izaicinājumi" 
Saeima, 2012.gada 3.februāris

Konference "Godīga uzņēmējdarbība pret ēnu ekonomiku"
Saeima, 2011.gada 16.decembris

Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"
Saeima, 2011.gada 2.decembris

Diskusija "Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu izskatīšana Saeimā" 
Saeima, 2011.gada 2.septembris

Konference "Optimāls nacionālo attīstības stratēģiju ieviešanas un uzraudzības mehānisms" 
Saeima, 2011.gada 29.aprīlis

Grāmatas "Soli pa solim uz atbildīgu politiku Saeimā: vēlētāja un deputāta rokasgrāmata" atvēršanas pasākums.
Saeima, 2010.gada 9.decembris

Diskusija par situāciju Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti
Saeima, 2010.gada 3.decembris

Sestdien, 23.janvārī