Mobilo sakaru pakalpojumi (64200000-8 (Telekomunikāciju pakalpojumi))

Lēmuma pieņemšanas datums 22.02.2018.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas pirmo punktu.
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Mobilo sakaru pakalpojumi (64200000-8 (Telekomunikāciju pakalpojumi))
Identifikācijas numurs SAEIMA 2017/24
Līguma izpildītājs "Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Līgumcena 120000,00 EUR
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 1d01f216-9af1-4d6b-a37b-6e51876e6473.pdf
Kontaktpersonas Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja Laura Upīte (tel.nr. 67087021, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv).
Sestdien, 24.jūlijā