Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 07.04.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2017/04
Līguma izpildītājs SIA "Clean R"
Līgumcena 41 999,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 58ef5185-0968-4d12-b22b-4d4e0a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 593e4a34-a16c-4b6c-b3f4-30ab0a040016.pdf ;
eeedeeec-9e2e-41bc-8a2a-21487c70bd58.pdf ;
Otrdien, 3.augustā