Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1

Lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1
Identifikācijas numurs Saeima 2017/02
Līguma izpildītājs SIA "CRC"
Līgumcena Cena par 24 mēnešiem 10260,00 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 589da8a8-ecd8-4a5f-96eb-20b80a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 472615cc-3fe6-4b36-9303-1f3a67a6b6c7.pdf ;
2bdd200e-e4ff-49c0-95bd-18752a5987e4.pdf ;
Otrdien, 3.augustā