Kalendāru un plānotāju piegāde. CPV kods: 30199792-8 (Kalendāri), 22817000-0 (Dienasgrāmatas vai laika plānotāji).

Lēmuma pieņemšanas datums 07.11.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Kalendāru un plānotāju piegāde. CPV kods: 30199792-8 (Kalendāri), 22817000-0 (Dienasgrāmatas vai laika plānotāji).
Identifikācijas numurs Saeima 2016/26
Līguma izpildītājs SIA "BALTA eko"
Līgumcena EUR 41 999,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 5820753a-6e94-4840-a91d-76c80a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 582d895c-f9fc-4fcc-8d09-0a290a040016.pdf ;
f22616c9-a005-488e-850c-e3af13554fd5.pdf ;
Sestdien, 24.jūlijā