Vieglo automobiļu piekares spēļu pārbaudes stenda piegāde, CVP kods :43328000-8

Lēmuma pieņemšanas datums 22.11.2012.
Iepirkuma veids Publiskā iepirkuma likuma 8'.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Vieglo automobiļu piekares spēļu pārbaudes stenda piegāde, CVP kods :43328000-8
Identifikācijas numurs Saeimas autobāze 2012/04
Līguma izpildītājs SIA ANIMO LTD, reģ. Nr. 53903001381
Līgumcena LVL 5686,00
Informācija par iepirkumu Vieglo automobiļu piekares spēļu pārbaudes stenda piegāde
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu_22.11.2012.doc
Kontaktpersonas Tehniskais direktors Uldis Dreimanis, tālr. 67372173, fakss 67371329, e-pasta adrese: uldis.dreimanis@apollo.lv
Otrdien, 3.augustā