Par elektroenerģijas piegādi. CPV kods: 09310000-5

Lēmuma pieņemšanas datums 09.04.2014.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par elektroenerģijas piegādi. CPV kods: 09310000-5
Identifikācijas numurs Saeima 2014/01
Līguma izpildītājs AS "Latvenergo"
Līgumcena 0,05543 par 1 kWh
Informācija par iepirkumu Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem: Finanšu piedāvājums jāsagatavo, paredzot, ka līgums par piedāvāto cenu tiks slēgts uz 24 mēnešiem atbilstoši Konkursa nolikuma 4.2. punktam un līguma projekta 2.1. punktam.
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Otrdien, 3.augustā