IBM programmatūras uzturēšanas servisa pakalpojums. CPV kods: 72267000-4 (Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi)

Lēmuma pieņemšanas datums 31.08.2018.
Iepirkuma veids Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV IBM programmatūras uzturēšanas servisa pakalpojums. CPV kods: 72267000-4 (Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi)
Identifikācijas numurs SAEIMA 2018/18
Līguma izpildītājs SIA “CYONE”
Līgumcena Līguma cena par Pakalpojumu ir 2235.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī. Līguma cena visā līguma izpildes laikā nepārsniedz 41 999.00 EUR bez PVN.
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 7db84bb0-c984-46e0-9ebd-221916f68e24.pdf
Kontaktpersonas Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas vecākā juriskonsulte Karīna Lapiņa (telefons: 67087386, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100)
Iepirkuma līgums b0a1884b-d97b-4e4c-bec1-da194aa45eba.pdf ;
Sestdien, 24.jūlijā