Par Latvijas Republikas Saeimas deputātu nozīmju izgatavošanu un piegādi. CPV kods: 37000000-8

Lēmuma pieņemšanas datums 19.06.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Latvijas Republikas Saeimas deputātu nozīmju izgatavošanu un piegādi. CPV kods: 37000000-8
Identifikācijas numurs Saeima 2014/16
Līguma izpildītājs SIA "Apgāds Mantojums"
Līgumcena 5010 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-929112141.pdf ;
Otrdien, 3.augustā