Veselības apdrošināšana, CPV kods:66512200-4

Lēmuma pieņemšanas datums 03.12.2014.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Veselības apdrošināšana, CPV kods:66512200-4
Identifikācijas numurs Saeima 2014/26
Līguma izpildītājs "Ergo Life Insurance" SE Latvijas filiāle
Līgumcena EUR 384 048
Informācija par iepirkumu Jautājumi un atbildes
Informācija par lēmumu Apdrošinasana 2014.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālr. 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Sestdien, 24.jūlijā