Karogu iepirkums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu vajadzībām, CPV:35821000-5

Lēmuma pieņemšanas datums 06.10.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Karogu iepirkums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu vajadzībām, CPV:35821000-5
Identifikācijas numurs Saeima 2014/21
Līguma izpildītājs SIA "Abi2"
Līgumcena EUR 1601.40
Informācija par iepirkumu Informācija ieinteresētajiem piegdātājiem: Pasūtītājs informē, ka Tehniskās specifikācijas tabulas 2.1. punktā precizēts karoga izmērs - 200 cm x 100 cm. Jautājumi un atbildes
Informācija par lēmumu Karogi Prezidentura.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-X17115540.pdf ;
Otrdien, 3.augustā