Par telpu nomu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Lēmuma pieņemšanas datums 13.03.2013.
Iepirkuma veids
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par telpu nomu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Identifikācijas numurs
Līguma izpildītājs SIA "MISE.VK"
Līgumcena
Informācija par iepirkumu Iznomājamo telpu apskate Rīgā, Jēkaba ielā 11, tiek rīkota 2013. gada 4. februārī plkst.11:00
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Elīna Averčenko, tālr. 67087297, e-pasts: elina.avercenko@saeima.lv
Otrdien, 3.augustā