Telpu kosmētiskais remonts, CPV kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts)

Lēmuma pieņemšanas datums 27.06.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Telpu kosmētiskais remonts, CPV kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts)
Identifikācijas numurs Saeima 2016/10
Līguma izpildītājs SIA "Fidem Property Group"
Līgumcena 55 823,74
Informācija par iepirkumu

Pasūtītājs visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi 2016. gada 10. jūnijā plkst. 1100 rīkos objekta apskati.

Informācija par lēmumu 57727821-4e3c-4a58-8bc7-1d410a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 57a0a067-a660-4bc5-a531-380a0a040016.pdf ;
Sestdien, 19.jūnijā