Datu glabāšanas masīva piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48823000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 27.08.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Datu glabāšanas masīva piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48823000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2014/18
Līguma izpildītājs SIA "TelCom", reģistrācija Nr. 40003899464
Līgumcena 17 770,77
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informācija par pieņemto lēmumu.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv, Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis: 67087491, e-pasts: Kristine.Seglina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-924111115.pdf ;
Otrdien, 3.augustā