Microsoft programmatūras atjauninājumu un jaunu licenču piegāde (CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas), papildus CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi)).

Lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 6.punktu – sarunu procedūra.
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Microsoft programmatūras atjauninājumu un jaunu licenču piegāde (CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas), papildus CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi)).
Identifikācijas numurs SAEIMA 2017/23
Līguma izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA"
Līgumcena 220554,00 EUR
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu bfebd6a9-a491-4e31-9fe6-18b9f3c45c37.pdf
Kontaktpersonas Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Saeimas Administrācijas Informācijas nodaļas vadītājas vietniece Laimdota Upeniece (telefons: 67087352). Pasūtītāja kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas vadītājas vietniece Agnese Puķīte (telefons: 67087297, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100).
Iepirkuma līgums 072c2d0d-8f3c-48a4-8141-b44c4b1e5504.pdf ;
Otrdien, 3.augustā