Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu

Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu
Identifikācijas numurs Saeima 2016/35
Līguma izpildītājs AS "Exigen Services Latvia"
Līgumcena 34740,00 EUR bez PVN par 36 mēnešiem
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 5857a917-85a8-4e39-b655-17830a040015.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Otrdien, 3.augustā