Ugunsmūra platformas piegāde, konfigurēšana un instalēšana.CPV kods: 48820000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 23.10.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Ugunsmūra platformas piegāde, konfigurēšana un instalēšana.CPV kods: 48820000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2013/23
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom", reģ.Nr.40003231409
Līgumcena LVL 10 266.56 (EUR 14 608.00)
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Ugunsmura platforma 2013-23.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālr.67087386, e-pasts Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 2013-23.pdf ;
Otrdien, 3.augustā