Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2

Lēmuma pieņemšanas datums 27.04.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2
Identifikācijas numurs Saeima 2017/08
Līguma izpildītājs SIA "Tent for Event Baltic"
Līgumcena 8997,40 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 59019aab-7c1c-4b38-b8c8-05130a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 2a1375db-245a-4e05-8e84-9cef7f88353f.pdf ;
Otrdien, 3.augustā