Iekārtu piegāde, CPV kods: 32300000-6

Lēmuma pieņemšanas datums 25.11.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Iekārtu piegāde, CPV kods: 32300000-6
Identifikācijas numurs Saeima 2016/33
Līguma izpildītājs SIA "Biroteh"
Līgumcena EUR 10 065,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 58382f4f-ae14-43bd-b3a0-5bb40a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 58480818-5740-4057-a811-31590a040015.pdf ;
Sestdien, 24.jūlijā