Dabasgāzes iegāde, CVP kods:09123000-7 (Dabasgāze)

Lēmuma pieņemšanas datums 06.06.2018.
Iepirkuma veids Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Dabasgāzes iegāde, CVP kods:09123000-7 (Dabasgāze)
Identifikācijas numurs Saeimas autobāze 2018/02
Līguma izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG ENERGIJA"
Līgumcena EUR 0,02062 par 1 kWh
Paziņojums IUB mājas lapā par lēmumu 13.06.2018.
Informācija par iepirkumu

Dabasgāzes iegāde, kas ietver dabasgāzes pārdošanu Saeimas autobāzei Skanstes ielā 6, Rīgā no 2018.gada 1.jūlija uz 24 mēnešiem, sistēmas pakalpojumus, citas darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un kas ir izpildāmas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā

Informācija par lēmumu 753e031f-9c0a-4b63-ad21-d7dd3a28fca6.doc
Kontaktpersonas Inta Tavare, Saeimas autobāzes Personāla un saimniecības nodaļas vadītāja, tālr.: 67371329, fakss: 67371619, e-pasts: saeimas.auto@apollo.lv
Otrdien, 3.augustā