Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 16.oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


59.         Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā". (Nr.921/Lp9)

(Dok. Nr.3049)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


1.         1. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Nr.865/Lp9)

(Dok. Nr.2961, 2961A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Informācijas atklātības likums". (Nr.866/Lp9)

(Dok. Nr.2962, 2962A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Nr.867/Lp9)

(Dok. Nr.2963, 2963A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā". (Nr.868/Lp9)

(Dok. Nr.2967, 2967A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā". (Nr.869/Lp9)

(Dok. Nr.2968, 2968A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Nr.870/Lp9)

(Dok. Nr.2973, 2973A)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-7)
Deputāti Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Dzintars Zaķis, Linda Mūrniece, Uldis Ivars Grava
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam". (Nr.871/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2978, 2978 A, 2978B, 2978C)        (Balsojums: par-55, pret-36, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"". (Nr.872/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2979, 2979A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


9.         9. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā". (Nr.873/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2980, 2980A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.874/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2981, 2981A)        (Balsojums: par-48, pret-16, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Nr.875/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2982, 2982A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"". (Nr.876/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2983, 2983A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


13.         13. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā". (Nr.877/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2984, 2984A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Nr.878/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2985, 2985A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā". (Nr.879/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2986, 2986A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


16.         16. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Nr.880/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2987, 2987A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


17.         17. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Nr.881/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2988, 2988A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā". (Nr.882/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2989, 2989A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Nr.883/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2990, 2990A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


20.         20. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"". (Nr.884/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2991, 2991A)        (Balsojums: par-47, pret-33, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


21.         21. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums". (Nr.885/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2992, 2992A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Nr.886/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2993, 2993A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


23.         23. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā". (Nr.887/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2994, 2994A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


24.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Nr.888/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2995, 2995A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


25.         25. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"". (Nr.889/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2996, 2996A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


26.         26. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Nr.890/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2997, 2997A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


27.         27. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā". (Nr.891/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2998, 2998A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


28.         28. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Nr.892/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 2999, 2999A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


29.         29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Nr.893/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3000, 3000A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


30.         30. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.894/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3001, 3001A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


31.         31. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā". (Nr.895/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3002, 3002A)        (Balsojums: par-50, pret-36, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


32.         32. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā". (Nr.896/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3003, 3003A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


33.         33. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā". (Nr.897/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3004, 3004A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


34.         34. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.898/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3005, 3005A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


35.         35. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Nr.899/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3006, 3006A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


36.         36. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Nr.900/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3007, 3007A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


37.         37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.901/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3008, 3008A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


38.         38. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Nr.902/Lp9)

(Dok. Nr.2977, 3009, 3009A)        (Balsojums: par-46, pret-19, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


39.         39. Likumprojekts "Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā". (Nr.903/Lp9)

(Dok. Nr.3018, 3018A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


40.         40. Likumprojekts "Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā". (Nr.904/Lp9)

(Dok. Nr.3019, 3019A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


41.         41. Likumprojekts "Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā". (Nr.905/Lp9)

(Dok. Nr.3020, 3020A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu


42.         Lēmuma projekts "Par ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību saistīto izdevumu samazināšanu" . (Nr.523/Lm9)

(Dok. Nr.3010)        (Balsojums: par-42, pret-36, atturas-9)   Noraidīts   
Deputāti Dzintars Zaķis, Arturs Krišjānis Kariņš, Solvita Āboltiņa, Einars Repše, Inguna Rībena, Artis Kampars, Uldis Ivars Grava, Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Jānis Reirs


3. Par atvaļinājuma piešķiršanu


43.         1. Deputātam Vladimiram Buzajevam.

(Dok. Nr.3026)   Pieņemts   


44.         2. Deputātam Ainaram Latkovskim.

(Dok. Nr.3027)   Pieņemts   


60.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu uz otro lasījumu likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.442/Lp9) līdz 2008.gada 20.oktobrim". (Nr.524/Lm9)

(Dok. Nr.3050)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


II. Likumprojektu izskatīšana


67.         Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā". (Nr.921/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.3049)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


46.         2. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā". (Nr.765/Lp9)

(3. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3015)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


47.         3. Likumprojekts "Augstākās izglītības likums". (Nr.794/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2723, 2971)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


48.         4. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.817/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2774, 2774B, 2972)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-20)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


68.         Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā". (Nr.921/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.3075)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


49.         5. Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā". (Nr.758/Lp9)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2572, 3011)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


50.         6. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Nr.732/Lp9)

(2. lasījums)       (7 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2514, 3012)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


51.         7. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Nr.763/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2577, 3013)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


52.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Nr.766/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2580, 3014)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


53.         9. Likumprojekts "Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums". (Nr.56/Lp 9)

(2. lasījums)       (42 priekšlikumi)
(Dok. Nr.130, 3016)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


54.         10. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.827/Lp9)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2793, 3017)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


55.         11. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Nr.793/Lp9)

(2. lasījums)       (21 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2716, 3023)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


56.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā". (Nr.841/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2835, 3021)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


57.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību". (Nr.838/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2826, 3022)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


58.         14. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Nr.759/Lp9)

(2. lasījums)       (28 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2573, 3024)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


62.         Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Nr.858/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3056)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


63.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"". (Nr.861/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3057)        (Balsojums: par-78, pret-5, atturas-2)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


66.         Pieprasījums "Ministru prezidentam Ivaram Godmanim "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām"". (Nr.15/P9)

(Dok. Nr.3073)
Deputāti: Ilma Čepāne, Anna Seile, Sandra Kalniete, Kārlis Šadurskis, Gunārs Laicāns, Visvaldis Lācis, Aigars Štokenbergs, Artis Pabriks, Inguna Rībena, Vitālijs Orlovs
Nodots komisijai


61.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums" (Nr. 719/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 21.oktobrim plkst.17:00". (Nr.525/Lm9)

(Dok. Nr.3053)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


64.         Lēmuma projekts "Par deputāta Visvalža Lāča atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas". (Nr.526/Lm9)

(Dok. Nr.3070)        (Balsojums: par-81, pret-5, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Visvaldis Lācis, Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Jānis Reirs, Arturs Krišjānis Kariņš, Linda Mūrniece, Ausma Ziedone-Kantāne, Inguna Rībena, Solvita Āboltiņa, Artis Kampars, Ilma Čepāne, Gunārs Laicāns, Anna Seile


65.         Lēmuma projekts "Par deputāta Visvalža Lāča ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā". (Nr.527/Lm9)

(Dok. Nr.3071)        (Balsojums: par-77, pret-3, atturas-3)   Paziņojums   
Deputāti: Visvaldis Lācis, Jānis Šmits, Dzintars Zaķis, Uldis-Ivars Grava, Silva Bendrāte, Jānis Reirs, Ausma Ziedone-Kantāne, Inguna Rībena, Solvita Āboltiņa, Artis Kampars, Ilma Čepāne, Gunārs Laicāns, Anna Seile
Sēde beigusies 12:10