Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomis kās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 8.nr.; 1996., 24.nr.; 1997., 21.nr.; 1998., 9.nr.; 1999., 24.nr.; 2001., 1.nr.; 2002., 23.nr.; 2003., 2., 23.nr.; 2005., 2., 24.nr.; 2007., 3.nr.; 2008., 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdu un simbolus „(padome)” (attiecīgā locījumā).

2. I nodaļā:

aizstāt termina „Asignējumu aizkavēšana” skaidrojumā vārdu „mēnesim” ar vārdu „ceturksnim”;

aizstāt termina „Asignējumu samazināšana” skaidrojumā vārdu „mēnešu” ar vārdu „ceturkšņu”;

izteikt terminu „Budžeta finansētas institūcijas” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

„Budžeta finansētas institūcijas – budžeta iestādes, no valsts vai pašvaldību budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, visi pilnīgi vai daļēji tieši no valsts budžeta finansēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi.”;

izteikt terminu „Finansēšanas plāns” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

„Finansēšanas plāns – budžeta iestādes vai valsts budžeta pasākuma resursu izdevumu segšanai, izdevumu un finansēšanas sadalījums, kas ļauj saņemt Valsts kases asignējumu.”;

papildināt ar terminu „Valsts budžeta ilgtermiņa saistības” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

„Valsts budžeta ilgtermiņa saistības - valsts funkciju, valstiski nozīmīgu pasākumu, projektu vai starptautiski uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai noslēgtie līgumi, to skaitā līgumi par saņemamajiem pakalpojumiem, kurus no budžeta finansēta institūcija apmaksā saimnieciskajam gadam sekojošos turpmākajos saimnieciskajos gados.”;

izteikt terminu „Ilgtermiņa saistības” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

„Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms – ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto limitu ietvaros piešķirtā pilnvara noslēgt līgumus valstiski nozīmīgu pasākumu, projektu vai starptautiski uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai, kurus apmaksā saimnieciskajam gadam sekojošos turpmākajos saimnieciskajos gados.”;

izteikt terminu „Izdevumi” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

„Izdevumi – visi maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu un citus finanšu darījumus, kurus uzskaita atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajai finansēšanas klasifikācijai.”;

izslēgt terminu „Valsts investīciju programma” un tā skaidrojumu.

3. 7.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu aiz vārda „iezīmētus” ar vārdiem „speciālā budžeta”;

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pašvaldību budžetu aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu.”.

4. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Speciālais budžets ir budžeta daļa, kas ietver:

1) atsevišķā likumā paredzētu valsts budžeta izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem;

2) valsts, pašvaldības vai noteiktas budžeta iestādes (izpildītāja) saņemtos ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā;

3) aizņēmumus no valsts pamatbudžeta un  atmaksu valsts pamatbudžetam;

4) pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumus, ko veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa ieņēmumi, ieņēmumi no privatizācijas, ostas maksas un ar tiem saistītos izdevumus, aizņēmumus un to atmaksu.”.

5. 8.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

aizstāt otrajā daļā vārdu „īpašs” ar vārdu „speciālais”;

izslēgt trešo daļu.

6. 9.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārda „nepārsniedz” ar vārdiem „saimnieciskā gada”;

papildināt piekto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) normatīvajos aktos noteikto sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai.”;

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Par apropriācijas palielināšanu šā panta piektajā daļā minētajiem mērķiem finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajiem mērķiem atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Apropriācijas pārdale, lai nodrošinātu gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā veikto transfertu pārskaitīšanu, tiek veikta šī panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.”;

aizstāt devītajā daļā vārdus „izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” ar vārdiem „izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

aizstāt desmitajā daļā vārdu „programmā” ar vārdu „apakšprogrammā”.

7. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

(1) Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem un nacionāli īpaši nozīmīgiem pasākumiem plāno Finanšu ministrijas budžetā atsevišķā apakšprogrammā.

(2) Finanšu ministram ir tiesības gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdalīt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm.

(3) Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības sagatavo nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību.

(4) Finanšu ministrs ik ceturksni sniedz pārskatu Saeimai par gadskārtējā valsts budžeta likumā no teiktās apropriācijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veikto pārdali.”.

8. 16.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izstrādā nākamajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem normatīvo aktu par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem un līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā. Minētais normatīvais akts tiek izstrādāts, aktualizējot iepriekšējā saimnieciskā gadā apstiprinātos vidējā termiņa budžeta mērķus un prioritāros attīstības virzienus. Vienlaicīgi Finanšu ministrija iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā saimnieciskā gada valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku.”;

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja attiecīgajiem nākamajiem saimnieciskajiem gadiem atbilstoši vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram ir prognozēti līdzekļi jauno politikas iniciatīvu finansēšanai, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz jaunās politikas iniciatīvas saskaņā ar valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

9. 16.2 pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus „līdz 15.aprīlim”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ministru kabinets apstiprina vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.”;

izslēgt piektajā daļā skaitli un vārdus „līdz kārtējā gada 5.maijam”.

10. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes saskaņā ar valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijai valsts budžeta pieprasījumus saskaņā ar budžeta pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pilnvaras, kas attiecas uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu, atspoguļo gadskārtējā valsts budžeta likumā atsevišķi no budžeta gada apropriācijām.”.

11. 20.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus un skaitli „līdz kārtējā gada 1.septembrim”.

12.  21.pantā:

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz vārda „aprakstu” ar vārdiem „ un makroekonomiskās attīstības scenāriju un to iestāšanās risku izvērtējumu”;

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) kopsavilkumu par investīciju finansēšanu un finansēšanas avotiem, ikgadējiem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī jauniem investīciju projektiem, kas pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, kopsavilkumu par pabeigšanai nepieciešamajiem izdevumiem nākamajos gados;”;

izteikt otrās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

„14) valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu;”.

izslēgt otrās daļas 15.punktā vārdus „ Valsts investīciju programmas projektiem”;

izslēgt piektās daļas 4.punktu;

aizstāt piektās daļas 5.punktā vārdu „aizņēmumos” ar vārdiem „budžeta aizdevumos un aizdevumu atmaksās”;

izteikt piektās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) informāciju par izmaiņām valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamā apjomā;”.

13. 22.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) valsts budžeta finansiālo bilanci un valsts parāda maksimāli pieļaujamo apjomu saimnieciskā gada beigās, kā arī valsts vārdā izsniegto galvojumu saistību izpildei paredzamo apjomu valsts parādā un no jauna saimnieciskajā gadā izsniedzamo galvojumu apjomus;”;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Finanšu ministrija sadarbībā ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm mēneša laikā pēc saimnieciskā gada valsts budžeta likuma izsludināšanas nodrošina aktualizētā vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā.”.

14.  Izteikt 24.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Budžeta iestādes var uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības tikai saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteiktajos budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamos apjomos. Budžeta iestādes var uzņemties papildus saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un pasākumos, ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.

(4) Finanšu ministrs nosaka valsts budžeta aizdevumu un aizdevumu atmaksas sarakstu.”.

15. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Finanšu ministrs ziņo par nepieciešamo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja ir paredzams, ka valsts budžeta finansiālais pārpalikums nesasniegs kārtējā gada valsts budžeta likumā apstiprināto finansiālā pārpalikuma līmeni vai finansiālais deficīts pārsniegs kārtējā gada valsts budžeta likumā apstiprināto finansiālā deficīta līmeni. Ministru kabinets septiņu darba dienu laikā no finanšu ministra ziņojuma dienas pieņem lēmumu par šo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas iesniedz izskatīšanai Saeimā priekšlikumus par grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā.”.

16. 27.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts kase katru gadu 31.decembrī slēdz visus atbilstoši kārtējā saimnieciskā gada likumam par valsts budžetu atvērtos valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kontus. Speciālā budžeta konti, kas atvērti ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei, un norēķinu konti tiek slēgti saskaņā ar budžeta finansētas institūcijas iesniegumu.”;

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

„(2¹) Gada beigās valsts pamatbudžeta kontos esošo līdzekļu atlikumu, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, Valsts kase pārgrāmato nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos pamatbudžeta kontos, pamatojoties uz budžeta iestādes iesniegumu, un to var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši finansēšanas plānā piešķirtajiem asignējumiem.

(2²) Gada beigās valsts speciālā budžeta kontos esošo līdzekļu atlikumu Valsts kase pārgrāmato nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos speciālā budžeta kontos un to var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši finansēšanas plānā piešķirtajiem asignējumiem.

(2³) Gada beigās speciālā budžeta kontos, kas atvērti ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei, un norēķinu kontos esošais līdzekļu atlikums paliek budžeta finansētu institūciju rīcībā un to var izlietot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”;

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem „pašvaldības un” ar vārdiem „citas no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, un”.

17. Aizstāt 28.panta otrajā daļā vārdu „deficīta” ar vārdiem „finansiālās bilances”.

18. Papildināt 29.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas kārto grāmatvedības uzskaiti, ievērojot pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus šā panta otrās daļas kārtībā.”.

19. 30.pantā:

papildināt trešās daļas otro teikumu aiz vārdiem „valsts iestādes” ar vārdiem „izņemot Valsts kontroli”;

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

„(8) No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot pašvaldības, sagatavo mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(9) Ministrijas, centrālās valsts iestādes iesniedz Valsts kasei konsolidētos pārskatus par padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām.”.

20. Papildināt 31.panta otro daļu ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

„8¹) no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, izņemot pašvaldību, budžetu izpildes kopsavilkumu;

8²) pārskatu par Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu darījumiem;”.

21. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

„34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldīšana

(1) Finanšu ministrs naudas vadības ietvaros var ieguldīt Valsts kases budžeta kontos esošos līdzekļus fiksēta ienākuma vērtspapīru vai noguldījumu veidā, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šā likuma 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai citos aktīvos, likvidēt šādus ieguldījumus, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi, kā arī izmantot naudas vadības ietvaros atvasinātos finanšu instrumentus.

(2) Budžeta izpildītājiem attiecībā uz speciālo budžetu, ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politiku instrumentiem ir tiesības noslēgt vienošanos ar Valsts kasi par speciālā budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma ieguldīšanu noguldījumu veidā, kā arī ieguldīt šo līdzekļu atlikumu Latvijas valsts vērtspapīros.

(3) Valsts kasei ir tiesības vienoties ar pašvaldībām un tiem zinātniskiem institūtiem un augstskolām, kuriem ir noteikts atvasinātās publiskās personas statuss, par naudas līdzekļu, kas nav saņemti no valsts budžeta, ieguldīšanu.”.

22. 36.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) izsniedz valsts aizdevumus budžeta un finanšu vadībai, pašvaldību finanšu stabilizācijai, studējošo un studiju kreditēšanas programmas īstenošanai, investīcijām, komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai, Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai, kā arī nosaka valsts aizdevumu un atmaksu sarakstu.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Valsts aizdevumus var izsniegt pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, studējošo un studiju kreditēšanas programmas izpildītājiem, kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus un tiem zinātniskiem institūtiem un augstskolām, kuriem ir noteikts atvasinātās publiskās personas statuss.”.

23. Izteikt VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„VIII. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un pašvaldību budžeta tiesības un procedūras”.

24. 41.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu „Pašvaldībām” ar vārdiem „No valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskām personām un pašvaldībām”.

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Lai nodrošinātu konsolidētā kopbudžeta kopsavilkuma sagatavošanu, ministrijas un citas centrālās iestādes par savā padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātām publiskām personām ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas iesniedz Finanšu ministrijai informāciju par no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu apstiprinātajiem budžetiem.”.

 

25. 43.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un pašvaldību finanšu uzskaite”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas nodrošina, ka to budžets un visu darījumu uzskaite atbilst šā likuma 11.pantā noteiktajām klasifikācijām”.

26. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pašvaldību budžetiem piešķiramās valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un transferti no valsts budžeta tiek noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā.”.

27. Papildināt 45.panta pirmo daļu aiz vārda „galvojumu” ar vārdiem „kopējā palielinājuma”.

28. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā vārdus un skaitļus „2008.gada 1. novembrim” ar vārdiem un skaitļiem „2009.gada 31.decembrim”;

aizstāt 26.punktā skaitli „2008.” ar skaitli „2009.”;

aizstāt 27.punktā vārdus un skaitļus „2008.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „2009.gada 1.martam”;

papildināt 33.punktu aiz vārda „janvāra” ar teikumu šādā redakcijā:

„Augstākās izglītības institūcijām, kuras ir atvasinātas publikas personas, par statusa maiņu šī likuma izpratnē no budžeta iestādes uz budžeta finansētu institūciju, pēc saskaņošanas ar nozares ministriju, kuras padotī bā tā atrodas var noteikt cita saimnieciskā gada sākumu.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

„35. Līdz šā likuma 30.panta astotajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim, no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas iesniedz pārskatus Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.313 “Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību”, Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.811 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība” un Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr. 749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību” noteiktajā kārtībā.”.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 6.panta otrā daļa stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Avota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2008 16:03

2387

A.Avota

67083954, aiva.avota@fm.gov.lv


 

Likumprojekta

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

1. Ministru kabinets 2008.gada 13.maija sēdē (protokollēmums 19.§  2.punkts) deva uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā vienlaikus ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2009.gadam” grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot, ka finanšu ministram ir tiesības palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju normatīvajos aktos noteikto sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 (prot. Nr.9 23.§) 3.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešams veikt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību” 30.punktu, kas nosaka Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību.

3. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību pārejas noteikumu 34.punktā noteikto Ministru kabinetam ir jāizvērtē un, ja nepieciešams, jāiesniedz Saeimai likumprojektu par atvasinātu publisko personu budžetu patstāvību, šo personu finanšu kontroles un finanšu stabilizācijas reglamentāciju, finansēšanu budžeta iestādes vai valsts budžeta finansētas institūcijas statusā, kā arī par citiem šo personu finanšu un budžetu vadības jautājumiem.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik normatīvajos aktos nav noteikts regulējums par atvasinātu publisko personu budžetu patstāvību, šo personu finanšu kontroles un finanšu stabilizācijas reglamentāciju, finansēšanu budžeta iestādes vai valsts budžeta finansētas institūcijas statusā, kā arī par citiem šo personu finanšu un budžetu vadības jautājumiem.

Pašlaik ir noteikts, ka vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru aktualizē divas reizes gadā, taču nav dots deleģējums precizēt iepriekšminēto ietvaru atbilstoši izsludinātajam Likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.

Lai nodrošinātu precīzāku un kvalitatīvāku vidēja termiņa valsts makroekonomiskās situācijas prognozes un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādāšanu, tiek uzdots sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā saimnieciskā gada valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku. Vienlaicīgi nepieciešams izslēgt termiņu, kad Finanšu ministram jāiesniedz Ministru kabinetā valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojektu paketi), tā paskaidrojumus un precizēto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru.

Likumā ir nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, kā arī saskaņot to ar esošajiem tiesību aktiem, lai:

·        nodrošinātu vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmas nepārtrauktību;

·        Valsts kase varētu efektīvāk nodrošināt savu funkciju izpildi;

·        sakārtotu Valsts kases kontu darbības nosacījumus;

Nepieciešams nodrošināt skaidrus un saprotamus kritērijus ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas, iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtībai.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

1. Saistībā ar precīzāku terminu definējumu atbilstoši budžeta jomai, grozījumos ir precizēti termini „finansēšanas plāns”, „budžeta ilgtermiņa saistības” un „izdevumi” un to  skaidrojumi, kā arī likumā lietotie termini papildināti ar terminu „Valsts budžeta ilgtermiņa saistības” un tā skaidrojumu.

2. Precizēts un papildināts 8.pants Speciālais budžets, lai precīzāk definētu, kas ir pašvaldību speciālais budžets.

3. Izsvītrots termins „Valsts investīciju programma”.

4. Saistībā ar likumprojekta „Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums” izstrādi, grozījumos no likuma ir izslēgti 8.1panta pirmās daļas 2.punkts un trešā daļa, kā arī papildināts 31.panta otrā daļa ar 8.2 punktu.

5. Saistībā ar precīzāku normu un pārdales procesa regulējuma definēšanu redakcionāli precizēta 9.panta sestās un septītā daļas redakcija, kā arī 12.pants izteikts jaunā redakcijā.

6. Lai nodrošinātu vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmas nepārtrauktību ir redakcionāli precizēta 16.1 panta pirmā daļa un, nosakot, ka Finanšu ministrija iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā saimnieciskā gada valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku, ir svītrota 16.¹ panta otrā daļa un termiņi 16.2 panta pirmā, ceturtā, piektā daļā, 18.panta pirmajā daļā un 20.panta trešajā daļā.

7. Lai nodrošinātu skaidrus un saprotamus kritērijus ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas, iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtībai, realizējot vidēja termiņa budžeta plānošanas procesu, ir papildināts 16.1 pants ar deleģējumu kārtības izstrādāšanai.

8. Sakarā ar to, ka ir izstrādāti Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumi Nr.359 „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”, redakcionāli precizēta 18.panta pirmā daļa.

9. Lai Valsts kase varētu efektīvāk nodrošināt savu funkciju izpildi, ir precizēta likuma 24.panta trešā un ceturtā daļa. < /p>

10. Saistībā ar Valsts kases kontu atvēršanas un slēgšanas jautājumiem, precīzāk definējot, kādos gadījumos kontus neslēdz, ir veikti redakcionāli labojumi 27.pantā.

11. Likumā ir veikti redakcionāli labojumi – 21.panta otrajā un piektajā daļā, 30.panta piektajā daļā un papildināts ar astoto daļu, kā arī 44.panta otrajā daļā.

12. Saistībā ar Ministru kabineta 2008.gada 13.maija sēdē doto uzdevumu (MK 30 19.§ 2.p.), ir papildināta 9.panta piektā daļa ar 8.punktu un likumprojekta pārejas noteikumos noteikts, ka 9.panta piektās daļas 8.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas, lai nodrošinātu finanšu līdzekļus pensiju indeksācijai 2008.gadā.

13. Saistībā ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesamību likumprojekta pārejas noteikumi paredz no 2009.gada 1.jūlija izslēgt visā likumā vārdus „padome” (attiecīgā locījumā).

14. Saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.880) precizēta 16.1 panta pirmās daļas redakcija.

15. Lai nodrošinātu vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara precizēšanu atbilstoši Likumam par valsts budžetu kārtējam gadam, tiek noteikts deleģējums, papildinot 22.pantu ar piekto daļu.

16. Sakarā ar to, ka tiek apzinātas budžeta institūciju sniegto maksas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas veicināšanas problēmas, pirmām kārtām ir nepieciešama valsts pārvaldes institūciju sniedzamo publisko un pārējo maksas pakalpojumu koncepcijas izstrāde. Līdz ar to ir mainīti termiņi pārejas noteikumu 17. un 26.punktos.

17. Saistībā ar no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu finanšu plānošanas, uzskaites un atskaišu sistēmas izveidi (Pārejas noteikumu 34.punkta izpilde) ir papildināta 27.panta ceturtā daļa, 29.pants papildināts ar trešo daļu, kā arī papildināta 31.panta otrā daļa ar 8.1 punktu. Lai nodrošinātu regulējumu no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas darbības pārskatu jomā, ir papildināts 30.pants ar deleģējumu kārtības izstrādāšanai.

18. Saistībā ar no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu finanšu un budžeta vadības jautājumiem ir precizēts un papildināts 41.pants un 43.pants. Pārejas noteikumos papildināts 33.punkts.

19. Lai paredzētu finanšu ministram tiesības ieguldīt Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, ir redakcionāli precizēta 34.panta pirmās daļas redakcija.

20. Lai nodrošinātu efektīvu valsts aizdevumu portfeļa riska līmeņa samazināšanu, likuma 36.panta piektajā daļā ir sašaurināts valsts aizdevumu saņēmēju (subjektu) loks.

21. Anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

 

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu  aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Atbilstoši likumprojekta 8. pantā minētajam deleģējumam Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā tiek iesniegtas, izvērtētas un apkopotas ministriju un citu centrālo valsts iestāžu izstrādātas jaunās politikas iniciatīvas, lai nodrošinātu skaidrus un saprotamus kritērijus ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas, iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtībai, realizējot vidēja termiņa budžeta plānošanas procesu. Minētos noteikumus nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktā termiņā.

2. Līdz ar likumprojekta 14. panta spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 487 „Budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrācijas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešo daļu.

3. Lai novērstu pretrunas ar likumprojekta 9.pantā iekļautajām termiņu izmaiņām, Finanšu ministrijai jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.marta noteikumos Nr. 198 „Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam” Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.11 „Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktā termiņā.

4. Atbilstoši likumprojekta 7.pantā minētajam deleģējumam, līdz 2009.gada 1.janvārim Finanšu ministrijai nepieciešams izstrādāt un Ministru kabinetam izdot noteikumus par Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību.

5. Atbilstoši likumprojekta 22.panta otrajā daļā noteiktajam subjektu lokam, kam ir tiesības saņemt valsts aizdevumu, Finanšu ministrijai ir nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.395 “Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.11 „Ministru kabineta kārtības rullis” 219.punktā noteiktā termiņā.

6. Atbilstoši likumprojekta 19.pantā minētajam deleģējumam Finanšu ministrijai ir nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas noteiks no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas darbības pārskatu jomā. Ministru kabinetam noteikumi ir jāizdod līdz 2010.gada 1.janvārim.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

 

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekta subjektu loks nav pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijas.

 

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos, ievērojot anotācijas IV sadaļā noteikto.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un datu bāzē www.likumi.lv.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumā ietvertās normas neierobežo indivīda tiesības. Ja likuma normas neatbilst Latvijas republikas Satversmei, var vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Avota

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2008 08:53

2134

A.Avota

67083954, aiva.avota@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.70

2008.gada 30.septembrī

 

 

21.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

     TA-2927

___________________________________________________________

(J.Šints, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-70-3009-#21.doc

1