Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīst ības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Projekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.                 Aizstāt 1.panta astotajā daļā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, jebkuru patentu, firmas zīmi” ar vārdiem „filmas, fonogrammas, patentus, preču zīmes”.

 

2.     3.pantā:

 

aizstāt panta ceturtās daļas 4.punkta „a” apakšpunktā vārdus „kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus” ar vārdiem „filmas un fonogrammas”;

 

papildināt pantu ar 4.6daļu šādā redakcijā:

“(46) Šā panta ceturtās daļas 4.punkta „b” apakšpunktu un 5.punktu nepiemēro maksājumiem par starptautiskajā satiksmē izmantoto gaisa kuģu nomu.” .

 

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa ieturēšanas ir piemērojams, ja dividenžu izmaksātāja rīcībā ir sabiedrības – dividenžu saņēmējas rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām. Minētā izziņa ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas brīža, ja šajā periodā sabiedrība atbilst šā likuma 1.panta deviņpadsmitās daļas 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām.

 

(12) Šā panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā un šā likuma pārejas noteikumu 46. un 47.punktā minētie nosacījumi nodokļa ieturēšanai no procentu maksājuma vai samaksas par  intelektuālo īpašumu ir piemērojami, ja atlīdzības izmaksātāja rīcībā ir atlīdzības saņēmēja rezidences valsts nodokļu administrācijas izsniegta izziņa, kas apstiprina, ka saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā  noteiktajām prasībām. Minētā izziņa ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas brīža, ja šajā periodā ienākuma saņēmējs atbilst šā likuma 1.panta 19.1 daļā  noteiktajām prasībām.”

 

3.       Papildināt 5.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita izdevumus darbinieku nogādāšanai no mājām uz darbu un no darba uz mājām, ja darba specifikas dēļ darbinieku nokļūšana darbā vai nokļūšana pēc darba mājās nav iespējama ar sabiedrisko transportu.”

 

4.     6.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12)  par taksācijas periodā veiktajām izmaksām, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu), ja jauno darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu saglabā vismaz divus gadus.”;

 

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(17) Nosakot apliekamo ienākumu, nodokļa maksātājs peļņu samazina par Latvijas Bankas pirmstaksācijas periodam noteikto iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmes un pirmstaksācijas periodu, kas sākās pēc 2008.gada 31.decembra, nesadalītās peļņas reizinājumu.”.

 

5.     Papildināt likumu ar 10. 1pantu šādā redakcijā:

„10. 1pants. Pamatlīdzekļu nomaiņas gadījumā gūtais ienākums

(1) Apliekamo ienākumu var samazināt par ienākumu no pamatlīdzekļa atsavināšanas, ja 12 mēnešu laikā pirms vai pēc atsavināšanas dienas tiek iegādāts funkcionāli līdzīgi izmantojams pamatlīdzeklis.

(2) Šā panta izpratnē funkcionāli līdzīgi izmantojami pamatlīdzekļi ir vienas kategorijas pamatlīdzekļi, kuri nodrošina līdzīga veida lietderību. Ja iegādātā pamatlīdzekļa lietderība ir līdzīga veida, bet tā nodrošina kvalitatīvi  labāku rezultātu nekā nomainītais pamatlīdzeklis, pamatlīdzekļus šā panta izpratnē uzskata par funkcionāli līdzīgi izmantojamiem.

(3) Ja izpilda šā panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtību nodokļa aprēķināšanai nosaka, no jauniegādātā pamatlīdzekļa iegādes vērtības atņemot gūto ienākumu no aizstātā pamatlīdzekļa atsavināšanas.

(4) Šā panta pirmo daļu nepiemēro:

1) mākslas darbiem, antīkiem priekšmetiem, juvelierizstrādājumiem;

2) ieguldījuma īpašumiem, pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

3) motocikliem, jūras un upes transporta līdzekļiem un gaisa transporta līdzekļiem un automobiļiem.”

 

6.     13.pantā:

aizstāt 1.2daļas 4.punktā skaitli „1,2” ar skaitli „1,5”;

 

aizstāt 1.2daļas 5.punktā skaitli „1,1” ar skaitli „1,5”;

 

papildināt 1.2daļu ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

„6) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2011.gadā, — 1,5;

 7) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2012.gadā, — 1,5;

8) pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti taksācijas periodā, kas sākas 2013.gadā, — 1,5.”;

 

 papildināt pantu ar 1.5daļu šādā redakcijā:

„(15) Ja nodokļa maksātājs pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas gadījumā var piemērot gan šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu, gan šā panta 1.2daļā noteikto koeficientu, tad nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties, kuru no normām piemērot. Nodokļu maksātājam nav atļauts vienlaikus vienam pamatlīdzeklim piemērot šā panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu un šā panta 1.2 daļā noteikto koeficientu.”;

 

papildināt pantu ar 4. 1 daļu šādā redakcijā:

“(4 1) Pirms nemateriālo aktīvu (ieguldījumu) izveidošanas vai iegādes izmaksu norakstīšanas, kuru rezultātā pēc 2009.gada 1.janvāra reģistrēta preču zīme vai patents, to izveidošanas vai iegādes vērtību palielina, reizinot ar koeficientu 1,5. Ja iegādāta preču zīme vai patents ir ticis izmantots komercdarbībā un tā vērtības norakstīšanai piemērots palielinošais koeficients, tad attiecībā uz šo patentu vai precu zīmi atkārtoti iegādes vērtību palielinošo koeficientu nepiemēro.”

 

7.                 Aizstāt 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā vārdu „pieci” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „astoņi” (attiecīgā locījumā).

 

8.     Papildināt pārejas noteikumus ar 78. un 79.punktu šādā redakcijā:

“78. Šā likuma 3.panta 4.6 daļu, 6.panta ceturtās daļas 12.punktu un septiņpadsmito daļu, 10.1 pantu un 13.panta 4.1 daļu piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2009.gadā.

 

79. Grozījumus šā likuma 14.pantā pirmajā, 1.2 , 1.3 , astotajā un 8.1 daļā piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2010.gadā. Taksācijas periodā, kas sākas 2008.gadā, nodokļu maksātājs var segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus nodokļa maksātājs bija tiesīgs segt taksācijas periodā, kas sākās 2007.gadā, bet tos nevarēja segt taksācijas perioda apliekamā ienākuma apmēra dēļ. Taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā, nodokļu maksātājs var segt iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus, kurus nodokļa maksātājs bija tiesīgs segt taksācijas periodā, kas sākās 2007.gadā vai 2008.gadā , bet tos nevarēja segt taksācijas perioda apliekamā ienākuma apmēra dēļ.”

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Kaļāne

 

2008.09.25.  10:33

924

A.Kaļāne, 67095491

Astra.Kalane@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākumu nodokli””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” ir izstrādāts, izpildot:

- Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta

iecerēto darbību 5.72.apakšpunktu:

„5.72. Atsevišķās tautsaimniecības nozarēs izstrādāsim uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus komercsabiedrībām, kuras reinvestē peļņu uzņēmumu attīstībā.”

- Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības īstenošanai 5.72.1. un 5.72.2.apakšpunktā doto uzdevumu;

„5.72.1. Izstrādāt  grozījumu  projektu likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un sagatavoto projektu iesniegt valsts atbalsta pasākuma pieteikšanai Eiropas Komisijā, lai saņemtu lēmumu par plānoto atlaižu atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.pantam;

5.72.2. Izstrādāt grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", lai ieviestu reinvestīciju stimulu.”

- ar Ministru kabineta 2008.gada 19.maija rīkojumu Nr.263 „Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2008.gadam” apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2008.gadam veicamo 1., 2., 5. un 11.pasākumu.

„1.pasākums:

sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējām pārskatīt ar UIN apliekamo bāzi, paredzot, ka ienākumi no reinvestētās peļņas, t.sk. no pamatlīdzekļa atsavināšanas, netiek aplikti ar UIN.

1) EM izveidot darba grupu ar FM un sociālajiem partneriem, lai sagatavotu priekšlikumus par reinvestētās peļņas neaplikšanu ar UIN un iesniegt informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem FM un MK;

2) izstrādāt un iesniegt MK grozījumu projektu likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

2.pasākums:

1.                  noteikt UIN atlaidi ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.

2.                  1) EM izveidot darba grupu ar FM un sociālajiem partneriem, lai sagatavotu priekšlikumus par investīciju inovācijās, pētniecībā un attīstībā veicināšanu, piemērojot UIN atlaides un iesniegt tos FM un MK;

2) FM izstrādāt grozījumu projektu likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un nepieciešamības gadījumā iesniegt plānoto pasākumu kopuma aprakstu Eiropas Komisijai.

5.pasākums:

nodrošināt, ka papildus izdevumi komersantiem (transporta izdevumi, kas nav personificējami), kas saistīti ar darbaspēka piesaistīšanu, tiek pielīdzināti ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem un netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Sagatavot un iesniegt MK attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot IIN neattiecināšanu uz komersanta izdevumiem, kas saistīti ar darbaspēka piesaistīšanu.

11.pasākums:

1) noteikt nodokļu atvieglojumus un citus stimulus uzņēmumiem, kas nodarbina personas ar funkcionālajiem traucējumiem, pensionārus, pirmspensijas vecuma personas, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;

2) paredzēt atbalsta sniegšanu darba devējiem saprātīgu pielāgojumu veikšanai darba vietās, nodarbinot personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

 

Izstrādāt un iesniegt MK attiecīgus grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un citos normatīvajos aktos, paredzot nodokļu atvieglojumus komersantiem, kas nodarbina personas ar funkcionālajiem traucējumiem, pensionārus, pirmspensijas vecuma personas, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.”

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Grozījumu nepieciešamības sākotnējais pamatojums ir Ministru kabinetā š.g. 29.jūlijā (prot.Nr.54 13.§) izskatītais Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par nozaru attīstības perspektīvām un nodokļu sistēmas izmaiņām” (TA-2277).

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības īstenošanai uzdevumam 1.1. „Uz Tautsaimniecības padomes bāzes (ieskaitot LDDK, LRTK) izveidotas komisijas ietvaros izvērtēt nozaru attīstības perspektīvas un nodokļu sistēmas izmaiņas un iesniegt MK informatīvo ziņojumu” un, izpildot Ministru prezidenta 2008.gada 4.jūlija rezolūciju Nr.90/SAN-2358.

2008.gada 7.aprīlī starp Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (turpmāk – LTRK) un Ekonomikas ministriju (turpmāk – EM) tika noslēgts sadarbības memorands, kura mērķis ir sadarbība ekonomisko attīstību veicinošu priekšlikumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) un nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) pilnveidošanai izstrāde, lai sekmētu komersantu konkurētspēju, vienlaikus veicinot efektīva sadarbības dialoga veidošanu starp valsts institūcijām un komersantiem. Lai īstenotu memorandā izvirzīto mērķu sasniegšanu, EM izveidoja darba grupu (turpmāk – darba grupa), kuras sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, EM, LDDK, LTRK un Tautsaimniecības padomes, kuras uzdevums bija, balstoties uz veiktajiem aprēķiniem par UIN un NĪN uz reālu komersantu bāzes, kā arī, ņemot vērā citu valstu pieredzi, līdz 2008. gada 30.jūnijam izstrādāt priekšlikumus izmaiņām UIN un NĪN likumos.

Ziņojums sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir raksturota esošā situācija, otrajā – aprakstīti priekšlikumi nepieciešamajiem nodokļu stimuliem, trešajā – secinājumi un priekšlikumi. Ziņojuma pielikumos pievienota informācija par citu valstu pieredzi UIN piemērošanā, citu valstu nodokļu stimuliem pētniecībai un attīstībai un informācija par citu valstu nekustamā īpašuma nodokļu režīmu.

Ņemot vērā š.g.26.jūnijā darba grupas un LDDK, LTRK sēdē un 27.jūnija Tautsaimniecības padomes sēdē nolemto, kā arī atbilstoši 2008.gada 7.aprīļa LDDK, LTRK un EM sadarbības memorandam, EM iesniedz šādus priekšlikumus UIN pilnveidošanai:

1)      apliekamā ienākuma samazināšana par visu investīciju lielumu tehnoloģiskajās iekārtās, kas komersanta rīcībā esošos līdzekļus palielina par 3,8% pirmajā gadā, dodot apstrādes rūpniecības izlaides un eksporta apjomu pieaugumu par aptuveni 4-6% gadā vai

2)       jauno tehnoloģisko iekārtu norakstīšanas kārtība, piemērojot amortizācijas koeficientu 1,5, kas komersanta rīcībā esošos līdzekļus palielina par 1,3% pirmajā gadā, dodot apstrādes rūpniecības izlaides un eksporta apjomu pieaugumu par aptuveni 2-3% gadā.

Ja 1.gadījumā, samazinot apliekamo ienākumu par visu investīciju lielumu jaunās tehnoloģiskās iekārtās, vidēji 5 gadu laikā samazinās apstrādes rūpniecības komersantu UIN maksājumi par 40,9% jeb 11,4 milj.Ls gadā, pēc ekspertu aplēsēm prognozētais apstrādes rūpniecības apjomu pieaugums 2007.gada cenās vērtējams 4-6% gadā, jeb 217,7-326,6 milj.Ls.

Ņemot vērā, ka eksporta īpatsvars vidēji apstrādes rūpniecības kopējā realizācijā 2007.gadā veido 48,7%, tad eksporta apjomu pieaugums gadā lēšams ap  106-159 milj.Ls 2007.gada cenās.

Ja 2.gadījumā, piemērojot amortizācijas koeficientu 1,5 jaunām tehnoloģiskām iekārtām,  vidēji 5 gadu laikā samazinās apstrādes rūpniecības komersantu UIN maksājumi par 10,8%, jeb 3,0 milj. Ls gadā, pēc ekspertu aplēsēm prognozētais apstrādes rūpniecības apjomu pieaugums 2007.gada cenās vērtējams 2-3 % gadā, jeb 108,9-163 milj.Ls.

Ņemot vērā, ka eksporta īpatsvars vidēji apstrādes rūpniecības kopējā realizācijā 2007.gadā veido 48,7%, tad eksporta apjomu pieaugums gadā lēšams ap  53-79,4 milj.Ls 2007.gada cenās.

Papildus priekšlikumi UIN pilnveidošanai:

1)      atbrīvot no UIN peļņu, kas gūta no nolietotu tehnoloģisko iekārtu realizācijas, ja to vietā tiek iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas;

2)      UIN atvieglojumi nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai, piemērojot amortizācijas koeficientu 1,5 komersantu pētniecības un attīstības izmaksām, jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei un ieviešanai, patentu un preču zīmju reģistrācijai;

3)      Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”  13.panta 1.³ punkta – jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu definīciju papildināt, iekļaujot tajā iekārtas pakalpojuma nodrošināšanai, kas attiecas uz elektronisko sakaru tīklu iekārtām elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī datorprogrammu izstrādei;

4)      Likuma „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 14. panta pirmajā daļā izslēgt terminēto nosacījumu – piecus taksācijas periodus zaudējumu koriģēšanai.

Ministru kabinets š.g. 29.jūlijā (prot.Nr.54 13.§) izskatīja un pieņēma zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par nozaru attīstības perspektīvām un nodokļu sistēmas izmaiņām” (TA-2277) un deva uzdevumu Finanšu ministrijai izvērtēt iesniegtos priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa pilnveidošanai un, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kas nodrošinātu ieguldījumu palielinājumu komersantu attīstībā un to konkurētspējas paaugstināšanā, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībā, ņemot vērā fiskālās iespējas un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, un likumprojektu iesniegt Ministru kabinetā  2009.gada valsts budžeta likumprojektu paketē.

Maksājumi nerezidentiem par starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu izmantošanu

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas paredz, ka, izmaksājot nerezidentam samaksu par intelektuālo īpašumu (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta astotās daļas izpratnē) vai nomu, ir jāietur nodoklis no izmaksātās atlīdzības 5% apmērā. Lai veicinātu starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu izmantošanu, ir nepieciešams veikt precizējumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, paredzot, ka, atlīdzība par starptautiskā gaisa satiksmē izmantotiem gaisa kuģiem nav samaksa par intelektuālo īpašumu (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta astotās daļas izpratnē) vai noma, no kuras ir jāietur nodoklis no izmaksātās atlīdzības nerezidentam 5% apmērā.

Dividenžu un procentu maksājumi nerezidentiem

Vispārīgā gadījumā no dividenžu un procentu maksājumiem nerezidentiem ietur uzņēmumu ienākuma nodokli. Ja nerezidents – ienākuma guvējs ir rezidents tādā valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par nodokļu dubulto neaplikšanu (turpmāk – konvencija), tad, izmaksājot atlīdzību nodokli ietur atbilstoši konvencijā noteiktajām likmēm. Lai piemērotu konvencijas noteikumus, nodokļu maksātājam ir jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” noteiktā kārtība un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē jāiesniedz rezidenta apliecības – iesnieguma nodokļu atvieglojumu piemērošanai eksemplārs. Tādējādi tiek nodrošināts ka nodokļu administrācija var pārliecināties par nodokļu ieturēšanas pareizību. Savukārt veicot maksājumus tādu ES vai EEZ valstu rezidentiem, ar kuru rezidences valstīm konvencijas nav noslēgtas, vai tās nav spēkā, pārliecināšanās par to, vai ienākuma saņēmējs atbilst likumā noteiktajām prasībām ir atstāta ienākuma izmaksātāja ziņā, nav vienotas prasības par pierādījumu nodrošināšanu. Ir nepieciešams radīt skaidrību ienākuma izmaksātājiem, kādi pierādījumi par ienākuma saņēmēja atbilstību likumā noteiktajām prasībām ir pietiekoši, lai piemērotu likumā noteikto vislielākās labvēlības režīmu attiecībā uz ES vai EEZ valstu rezidentiem.

 

Sociālā iekļaušanās

Pašreiz likums paredz, ka izmaksas, lai nodrošinātu darba vietu darba aprīkojumu darbiniekam ar invaliditātes grupu, tiek atzītas par saimnieciskās darbības izmaksām un tās noraksta izdevumos atbilstoši ieguldījumu veidam. Lai veicinātu jaunu sabiedrības sociāli atstumto grupu iekļaušanos darba tirgū un veicinātu darba devējus pielāgot darba vietas, nepieciešams nodokļu stimuls, kas veicinātu darba devējus radīt un saglabāt specializētas darba vietas sociāli atstumto grupu iedzīvotājiem. 

 

Pašu kapitāla palielināšana

Pašreiz likums paredz, ka, aizņemoties līdzekļus no kredītiestādes, aizdevumu procentus var atzīt par saimnieciskās darbības izdevumiem, bet iegūstot līdzekļus, nesadalot pirmstaksācijas gada peļņu (palielinot pašu kapitālu), apliekamā ienākuma samazināšana nav veicama.  Ekonomikas stabilizācijas nolūkos nepieciešams veicināt kapitālsabiedrību pašu kapitāla palielināšanu. 

 

Pamatlīdzekļu aizstāšana

Nepilnīga pamatlīdzekļu nolietojuma gadījumā, veicot pamatlīdzekļu nomaiņu (aizstāšanu), atsavinot veco pamatlīdzekli, var veidoties ar nodokli apliekams ienākums. Likums (neatkarīgi no tā vai šos līdzekļus iegulda jaunā pamatlīdzeklī vai nē) paredz, ka šādu ienākumu apliek ar nodokli taksācijas periodā, kurā tas rodas.

 

Pamatlīdzekļu vērtības palielināšana nolietojuma norakstīšanas vajadzībām

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.panta 1.2 daļā ir noteikta īpaša pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība jaunām ražošanas tehnoloģijām, to vērtību reizinot ar vērtību palielinošu koeficientu. 2008.gadā šis koeficients ir 1,3, bet 2009.gadā šis koeficients, neveicot grozījumus likumā, būtu 1,2. Lai saglabātu nodokļu sistēmas līdz šim izmantotās priekšrocības tieši ekonomikas lejupslīdes periodā, ir nepieciešams radīt papildu stimulu investīcijām ražošanā.

 

Nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas kārtība

Ieguldījumus nemateriālajos aktīvos, kuru rezultātā ir iegūts patents vai preču zīme, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām noraksta izdevumos 5 gados. Reģistrēto patentu un preču zīmju apmērs Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir ļoti mazs. Latvijā kopējais finansējums 2006.gadā pētniecībai un attīstībai bija 0,7% no iekšzemes kopprodukta (turpmāk –IKP), t.sk. valsts sektora investīcijas 0,33%, privātā sektora investīcijas – 0,37%, savukārt Eiropas Savienībā vidēji tas ir 1,93%. Eiropas Komisijas noteiktais mērķis ir līdz 2013.gadam panākt ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un attīstībā līdz 3% no IKP, t.sk. privātā sektora investīcijas – 2% no IKP.

 

Zaudējumu pārnešanas kārtība

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14.panta pirmā daļa paredz, ka zaudējumus, kas radušies nodokļa maksātāja taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu koriģēšanas rezultātā, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo piecu taksācijas periodu peļņas. Ņemot vērā citu valstu pieredzi un uzkrāto zaudējumu apmēru ir nepieciešams pārskatīt zaudējumu pārnešanas termiņu.

 

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

Maksājumi nerezidentiem par starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu izmantošanu

Mērķis – nepieciešams stimulēt aviosabiedrības atjaunot un paplašināt starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu nomu, lai aviosabiedrību iespējamā reģistrācijas vietas maiņa (ņemot vērā aviosabiedrību – nodokļu maksātāju mobilitāti) uz citu valsti neradītu nodokļu maksātājam būtiskas nodokļu priekšrocības salīdzinot ar Latviju. Tādējādi saglabājot būtiskāko aviosabiedrību maksāto nodokļu apmēru Latvijā.

Grozījumi likuma 3.pantā paredz, ka atlīdzība nerezidentam par starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu izmantošanu nav uzskatāma par samaksu par intelektuālo īpašumu (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta astotās daļas izpratnē) vai nomu, un no tās nav jāietur nodoklis 5% apmērā.

Dividenžu un procentu maksājumi nerezidentiem

Mērķis – radīt skaidrību ienākuma izmaksātājiem, kādi pierādījumi par ienākuma saņēmēja atbilstību likumā noteiktajām prasībām ir pietiekoši, lai piemērotu likumā noteikto vislielākās labvēlības režīmu attiecībā uz ES vai EEZ valstu rezidentiem izmaksātajām dividendēm un procentu maksājumiem.

Likumprojekts paredz, ka nodokli no nerezidentam (tādas ES vai EEZ valsts rezidentam, ar kuru nav spēkā konvencija) izmaksātajām summām neietur (vai ietur samazinātā apmērā), ja ienākuma izmaksātāja rīcība ir nerezidenta rezidences valsts iestādes izdots dokuments vai tā noraksts, kas apstiprina nerezidenta rezidenci konkrētajā valstī un to, ka nerezidenta gūtie ienākumi ir pakļauti aplikšanai ar konkrētās valsts nodokli, kas līdzīgs Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklim.

 

Sociālā iekļaušanās

Mērķis – darba devējiem no jauna radīt un vismaz uz 2 gadiem saglabāt darba vietas darba spējīgiem invalīdiem.

Likumprojekts nosaka, ka par izmaksām, kas taksācijas gadā rodas, lai radītu speciālu jaunu darba vietu darbiniekam ar invaliditātes grupu, tiek koriģēts apliekamais ienākums.

 

Pašu kapitāla palielināšana

Mērķis – radīt stimulu kapitālsabiedrības īpašniekiem nesadalīt nopelnīto dividendēs, bet ieguldīt kapitālsabiedrības attīstībā, palielinot pašu kapitālu.

Likumprojekts paredz apliekamā ienākuma samazināšanu par nosacītu kredītprocentu summu, kāda nodokļa maksātājam būtu jāmaksā par līdzīga apmēra aizņēmumu (pašu kapitāla palielinājuma daļas apmērā).

 

Pamatlīdzekļu aizstāšana

Mērķis – radīt stimulu nodokļu maksātājiem neefektīvas un nemodernas tehnoloģiskās iekārtas aizstāt ar jaunām un efektīvām iekārtām, aizstāšanas brīdī atliekot nodokļa nomaksu par atsavināto pamatlīdzekli. Veicināt ražošanas kompleksu pārcelšanu no teritorijām ar augstu zemes kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokļa slogu uz nodokļu ziņā izdevīgākām teritorijām Latvijas lauku apvidos.

Likumprojekts paredz atbrīvot no aplikšanas ar uzņēmumu ienākuma nodokli peļņu, kas gūta no pamatlīdzekļu (t.sk. tehnoloģisko iekārtu) realizācijas, ja to vietā 12 mēnešu laikā tiek iegādāts jauns līdzīgs pamatlīdzeklis.

 

Pamatlīdzekļu vērtības palielināšana nolietojuma norakstīšanas vajadzībām

Mērķis – veicināt apstrādes rūpniecību, kas ir galvenā uz eksportu orientētā nozare. Turpināt piemērot būtisku nodokļa stimulu nodokļu maksātājiem, kas veic ražošanu un laika posmā līdz 2013.gadam iegādājas jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas. Grozījumi likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.panta 1.2 daļā paredz pagarināt īpašo pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtību jaunām ražošanas tehnoloģijām uz pieciem gadiem (no 2009.gada līdz 2013.gadam), palielinot šajā periodā pamatlīdzekļu vērtību palielinošo koeficientu līdz 1,5.

 

Nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas kārtība

Mērķis – veicināt patentu un preču zīmju reģistrāciju Latvijā, tādējādi palielinot privātā sektora ieguldījumu pētniecībā un attīstībā. Virzība uz Eiropas Savienības valstu vidējo rādītāju pētniecības un attīstības izmaksu īpatsvarā IKP.

Likumprojekts paredz grozījumus likuma 13.pantā, kas tādiem nemateriālajiem ieguldījumiem, kuru rezultātā tiek reģistrēts patents un preču zīmes, ieviesīs nolietojuma vērtību palielinošo koeficientu 1,5.

 

Zaudējumu pārnešanas kārtība

Mērķis – veicināt nodokļu režīma konkurētspēju attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kas veic nozīmīgus ieguldījumus ražošanā,  kurus piecu gadu laikā  nav iespējams atpelnīt.

Grozījumi likuma 14.pantā paredz pagarināt zaudējumu pārnešanas laiku no 5 uz 8 gadiem.

 

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms. 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

 

 

 

 

 

2.5. konkurences apstākļi;

 

 

2.6. jauninājumi un pētījumi;

 

 

 

 

 

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1.grozījumiem kopumā (investīcijas apstrādājošajā rūpniecībā vecinošs pasākumu komplekss) būs pozitīva ietekme uz makroekonomisko vidi, jo ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanās komersantiem tiks daļēji kompensēta ar jauniem nodokļa stimuliem. Palielināsies Latvijas ražojumu konkurētspēja uz nodokļa sloga samazināšanās rēķina; 

2.2.veicinās modernas inovatīvas ražošanas pieaugumu (t.sk. arī eksporta pieaugumu), jo tiek radīts stimuls patentu un preču zīmju reģistrācijai, pamatlīdzekļu nomaiņai un pagarināta labvēlīgā pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtība jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām. Rezultātā pieaugs ražoto izstrādājumu kvalitāte un eksportēto preču kvantitāte; 

2.3.  nav attiecināms;
2.4.  veicinās ražošanas pieaugumu (t.sk. arī eksporta pieaugumu), jo tiek radīts stimuls pamatlīdzekļu nomaiņai un pagarināta labvēlīgā pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtība jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām;

2.5. nodokļa sloga samazinājums veicina Latvijā ražotu produktu un pakalpojumu konkurētspēju;

2.6. nodokļu stimuls patentu un preču zīmju reģistrācijai veicinās fundamentālus pētījumus un sasniegto rezultātu reģistrāciju, jo ļaus izmaksās atzīt 1,5 reizes lielāku izdevumu summu nekā izmaksas uzkrātās (veiktas).

2.7. pamatlīdzekļu nomaiņa un jaunu ražošanas tehnoloģiju iegāde veicinās nelietderīgu izmaksu samazināšanos un darba efektivitātes paaugstināšanos.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts rada nodokļa sloga samazinājumu nodokļa maksātājiem, līdz ar to ir sagaidāms pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, jo uzņēmēju rīcībā no samazinātā nodokļa sloga paliks vairāk finanšu līdzekļu. Sagaidāmā tiešā normatīvā akta projekta ietekme uz uzņēmējdarbību 2009.gadā  ir 5,8 milj. latu, 2010.gadā  - 29,4 milj. latu, 2011.gadā  - 35,0 milj.latu.

Normatīvā akta grozījumi nepalielina (nemaina) administratīvo slogu. Likumprojekts neparedz informācijas sniegšanas pienākumus.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

 

 

 

5.2. nodarbinātība

 

5.1.veicinās invalīdu iekļaušanos sabiedrībā, jo tiks nodrošināts stimuls darba devējiem radīt un vismaz divus gadus saglabāt darba vietas invalīdiem;

5.2. nav plānotas izmaiņas, kas tieši skartu nodarbinātību, bet var tikt uzlaboti darba apstākļi invalīdiem.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

6.1. nav attiecināms.

6.2. nav attiecināms.

6.3. nav attiecināms.

6.4. nav attiecināms.

6.5. nav attiecināms.

 

6.6. nav attiecināms.

6.7. nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

 

 

 

0

0

0

-5849,0

 

 

 

-5849,0

0

0

-29450,0

 

 

 

-29450,0

0

0

-34963,0

 

 

 

-34963,0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

0

 

 

 

0

0

0

-5849,0

 

 

 

-5489,0

0

0

-29450,0

 

 

 

-29450,0

0

0

-34963,0

 

 

 

-34963,0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

1. Mainot nodokļu režīmu maksājumiem nerezidentiem par starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu izmantošanu, ietekmes uz budžetu aprēķinā tiek pieņemts, ka nodokļa izmaiņas ir proporcionālas nodokļu maksātāja plānotajam nomas maksu pieaugumam. Ietekme uz budžetu 2009.gadā ir 1225,0 tūkst. latu (2010.g – 1400,0 tūkst. latu, 2011.g - 1650,0 tūkst. latu).

 

2. Grozījumi, kas saistīti ar sociālo grupu iekļaušanu darba tirgū, radīs nebūtisku nodokļa samazinājumu.

 

3. Grozījumu, kas paredz apliekamā ienākuma samazināšanu par nosacītu kredītprocentu summu, kāda nodokļa maksātājam būtu jāmaksā par līdzvērtīgu aizņēmumu, ietekme uz budžetu rēķināta, pamatojoties uz uzņēmumu gada pārskata datiem par nesadalītās peļņas apmēriem, piesardzīgi prognozējot to dinamiku. Ietekme uz budžetu 2009.gadā nebūs (2010.g – 14625,0 tūkst. latu, 2011.g – 16200,0 tūkst. latu).

 

4. Ietekmi uz budžetu nevar aprēķināt pamatlīdzekļu aizstāšanas kārtības maiņai, jo nav prognozējams cik liela ir potenciāli aizstājamo pamatlīdzekļu atlikusī vērtība un kāda būs to tirgus cena pārdošanas brīdī, bet iespējamais budžeta ieņēmumu samazinājums tiks kompensēts ar efektivitātes paaugstināšanos un ieguvumu arī ilgtermiņā no uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības, neradot nodokļa sekas un likviditātes problēmas ražotņu pārvietošanas gadījumā.

 

5. Pamatlīdzekļu vērtības palielināšana nolietojuma norakstīšanas vajadzībām, reizinot pamatlīdzekļu vērtību ar koeficientu 1,5, 2009.gadā neradīs ietekmi uz budžetu, bet nākamajos gados budžeta ieņēmumus samazinās  (2010.g ietekme būs -7880,0 tūkst. latu, 2011.g – 10701,0 tūkst. latu).

 

6 . Nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas kārtības maiņa 2009.gadā budžeta ieņēmumus neietekmēs, 2010.gadā radīs negatīvu ietekmi uz budžetu 20,0 tūkstošu latu apmērā (2011.g – 24,0 tūkstošu latu apmērā).

 

7. Zaudējumu pārnešanas kārtības maiņa 2009.gadā budžeta ieņēmumus samazinās 4624,0 tūkst. latu apmērā (2010.g – 5525,0 tūkst. latu, 2011.g – 6388,0 tūkst. latu).

6. Cita informācija 

 Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Grozījumi likumā izstrādāti, izvērtējot un nedaudz modificējot Ekonomikas ministrijā izveidotās dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvju darba grupas priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa likumdošanas izmaiņu sagatavošanā.

Ekonomikas ministrijā izveidotajā dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvju darba grupā piedalījās pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Tautsaimniecības padomes un četru kapitālsabiedrību pārstāvji.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Esošo valsts institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

Finanšu ministrs                                                                          A.Slakteris

 

 

Valsts

 sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Kaļāne

 

 

 

 

 

 

2008.09.25.  12:10

3577

Nodokļu politikas departamenta

Tiešo nodokļu nodaļas vadītājas vietniece

A.Kaļāne 67095491,

fakss 67095497, Astra.Kalane@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

 

6.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

     TA-2969

___________________________________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-72-0710-#06.doc

1