Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekt a "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likum projekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20., 24.nr.; 2007, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Iestāžu kompetence

(1) Iestādes kontrolē šā likuma un citu ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanu iestādes padotībā esošo ierēdņu darbībā, tai skaitā:

1) atceļ padotībā esošo ierēdņu lēmumus valsts civildienesta jomā un uzdod tiem novērst konstatētos pārkāpumus;

2) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ierosina, izmeklē disciplinārlietas un uzliek disciplinārsodus, kā arī izskata ierēdņu sūdzības par piemērotajiem disciplinārsodiem;

3) izskata sūdzības par pretendentu konkursu.

(2) Valsts kanceleja:  

1) izstrādā un koordinē valsts civildienesta attīstības politiku;

2) koordinē ierēdņu karjeras attīstību;

3) saskaņo ierēdņu amatus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek uzkrāta un aktualizēta informācija par ierēdņu amatiem, kā arī nosaka par informācijas uzkrāšanu un aktualizāciju atbildīgo institūciju."

 

2. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā un 9.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "Pārvaldi" ar vārdiem "Valsts kanceleju".

 

3. Papildināt 7.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Personas, kuras pretendē uz ierēdņa amatu, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību."

 

4.  9.pantā:

izslēgt sestās daļas 2.punktu;

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Pretendentam ir tiesības attiecīgās amatpersonas lēmumu mēneša laikā kopš brīža, kad viņam tas kļuvis zināms, apstrīdēt augstākajā iestādē vai, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets vai Ministru prezidents, tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 

5. Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdu "Pārvaldi un".

 

6. Izslēgt 12.pantu.

 

7. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja novērtējums ir pozitīvs, iestādes vadītājs piešķir pretendentam ierēdņa statusu. Ja novērtējums ir negatīvs un pārbaude nav izturēta, iestādes vadītājs atbrīvo pretendentu no ierēdņa amata."

 

8. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ierēdnim ir tiesības apstrīdēt saņemto rīkojumu vai uzdevumu, iesniedzot sūdzību nākamajai augstākajai amatpersonai, kura rīkojumu vai uzdevumu atceļ, atstāj to spēkā vai izdod jaunu."

 

9. Izslēgt 23.panta pirmajā daļā vārdus "un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam".

 

10. Aizstāt 34.pantā vārdu "Pārvalde" ar vārdu "iestāde".

 

11.  37.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "Pārvaldes vai";

izslēgt trešās daļas trešo teikumu.

 

12. Izslēgt 39.panta ceturtajā daļā vārdus "Pārvalde un".

 

13. Izslēgt 43.panta trešo daļu.

 

14. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2. un 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Līdz 2008.gada 15.decembrim Valsts civildienesta pārvalde pabeidz vai nodod tās lietvedībā esošās lietas iestādēm atbilstoši šā likuma 4.pantā noteiktajai kompetencei. Lietas, kuras netiek pabeigtas vai kuras nepiekrīt nevienai no šā likuma 4.pantā minētajām iestādēm, izskata Valsts kanceleja, un lēmumu attiecīgajās lietās pieņem Valsts kancelejas direktors, bet lietās par Valsts kancelejas padotībā esošajiem ierēdņiem – Ministru prezidents.


15. Līdz 2008.gada 15.decembrim Valsts civildienesta pārvalde nodod Finanšu ministrijai personāla un to civildienesta attiecības izbeigušo personu vienotās uzskaites sistēmu, kurām ir ierēdņa statuss.

 

16. Ministru kabinets šā likuma 4.panta trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus izdod līdz 2009.gada 1.jūlijam."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis


Likumprojekta

"Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ar Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.61 73.§ 2. un 3.punkts) "Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam" un 2009.–2011.gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru"

atbalstīta nepieciešamība reorganizēt Valsts civildienesta pārvaldi, pievienojot to Valsts kancelejai, un Valsts kancelejai (Politikas koordinācijas departamentam) uzdots sagatavot attiecīgus grozījumus Civildienesta likumā un, ja nepieciešams, citos normatīvajos aktos un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.septembra sēdē.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 4.pantu ir izveidota Valsts civildienesta pārvalde, kas veic likumā noteiktās funkcijas – kontrolē šā likuma un citu ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanu iestāžu darbībā, atceļ iestāžu nelikumīgos lēmumus valsts civildienesta jomā un uzdod tām novērst konstatētos pārkāpumus; Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveido, pilnveido un aktualizē personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu, kurām ir ierēdņa statuss, vienotās uzskaites sistēmu, kā arī nosaka šīs uzskaites sistēmas pieejamību un nodrošina ierēdņu karjeras vienotu plānošanu; izskata sūdzības par pretendentu konkursu; piešķir ierēdņa statusu; likumā noteiktajos gadījumos pārbauda ierēdņu atbilstību šā likuma prasībām; izskata fizisko un juridisko personu sūdzības par ierēdņu rīcību; likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ierosina un izmeklē disciplinārlietas; likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā uzliek disciplinārsodus; izskata ierēdņu sūdzības par piemērotajiem disciplinārsodiem.

Pamatojoties uz ar Ministru prezidenta 2008.gada 30.maija rīkojumu Nr.248 "Par dienesta pārbaudi" izveidotās Dienesta pārbaudes komisijas 2008.gada 23.jūlija dienesta pārbaudes ziņojumā Nr.131-/38 sniegto informāciju par die­nesta pārbaudes rezultātiem Valsts civildienesta pārvaldes darbībā Ministru prezidenta 2008.gada 14.augusta rīkojumā Nr.379 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieku M.Skudru un disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas izveidi" norādīts, ka nav gūts apstiprinājums tam, ka Valsts civildienesta pārvaldei ilgstoši nepietiek administratīvās kapacitātes, lai tā veiktu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, sniedzot atbildes uz vēstulēm un norādot minētos argumentus gada pārskatos vai citos dokumentos, apzināti maldinot Ministru prezidentu, valsts pārvaldes iestādes, tiesu, sabiedrību un citus tiesību subjektus. Ilgstoši netiek ievērotas likumā noteiktās prasības un netiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju un ierēdņu sūdzībām, līdz ar to tiek pārkāpts Administratīvā procesa likums un Iesniegumu likums.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 Likumprojekts paredz reorganizēt Valsts civildienesta pārvaldi, nododot tās funkcijas Valsts kancelejai, kā arī decentralizējot citām tiešajām valsts pārvaldes iestādēm. Likuma grozījumi ir vērsti uz valsts budžeta līdzekļu ekonomiju, izslēdzot starpposmus lēmumu pieņemšanā, saskaņošanā un pieņemto lēmumu īstenošanā, nostiprinot tiešo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbildību un iestāžu savstarpējo sadarbību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā ietvertajam regulējumam.

Pēc Valsts civildienesta pārvaldes reorganizācijas Valsts kanceleja izstrādās un koordinēs valsts civildienesta attīstības politiku, koordinēs ierēdņu karjeras attīstību un saskaņos ierēdņu amatus. Ministru kabineta noteikta institūcija pārņems personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu, kurām ir ierēdņa statuss, vienotās uzskaites sistēmas uzturēšanu, kā arī noteiks šīs uzskaites sistēmas pieejamību.

Šā likuma un citu ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanu sev padotībā esošo ierēdņu darbībā kontrolēs tiešās valsts pārvaldes iestādes, tai skaitā: atceļot padotībā esošo ierēdņu lēmums valsts civildienesta jomā un uzdodot tām novērst konstatētos pārkāpumus; likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ierosinot, izmeklējot disciplinārlietas un uzliekot disciplinārsodus, kā arī izskatot ierēdņu sūdzības par piemērotajiem disciplinārsodiem; izskatot sūdzības par pretendentu konkursu.

Ievērojot, ka likumprojekts ir vērsts uz funkciju samazināšanu valsts pārvaldē ir pastiprināta atbildība personām, kuras pretendē uz ierēdņa amatu, paredzot, ka tās likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.

Ievērojot, ka beidz pastāvēt Valsts civildienesta pārvalde, pretendentam ir tiesības apstrīdēt attiecīgās amatpersonas lēmumu mēneša laikā kopš brīža, kad viņam tas kļuvis zināms, augstākajā iestādē vai, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets vai Ministru prezidents, tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā; iestāde, kurā ierēdnis strādājis, nodrošina ierēdnim iespēju ieņemt līdzvērtīgu amatu, ja ierēdnis vēlas atgriezties sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos vēlētā amatā. Tāpat iestāde nodrošina dokumentu pārbaudi konkursa kārtībā ieceltam ierēdnim.

Likumprojekts vairs neparedz saskaņošanas kārtību ierēdņa pārcelšanas gadījumā, ņemot vērā, ka tas ir vienošanās jautājums atbilstoši  Valsts civildienesta likuma 37.panta trešās daļas regulējumam. Tāpat likums vairs neparedz starpposmu ierēdnim apstrīdēt saņemto rīkojumu kādā speciālā iestādē, paredzot tiesības apstrīdēt saņemto rīkojumu, iesniedzot sūdzību, apstrīdēt saņemto rīkojumu vai uzdevumu nākamajai augstākajai amatpersonai, kura rīkojumu vai uzdevums atceļ, izdod jaunu vai atstāj spēkā.

 

 

 4. Cita informācija

 

 

  Ievērojot, ka likumprojektam ir tieša ietekme uz valsts budžetu, tas iekļaujams vienotā paketē ar likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam".

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2008. gads

 Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

 

 

Nav attiecināms

 

-50,5

 

-82,8

 

-82,8

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

 

 

Nav attiecināms

 

50,5

 

82,8

 

82,8

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 2009.gadā un turpmākiem gadiem  nepieciešams finansējums Ls 220 043, no tiem:

 Valsts kancelejas pārņemto funkciju  un štata vietu nodrošināšanai nepieciešami  līdzekļi 140 582 lati , tajā skaitā:

Atlīdzība – Ls 93 057 , tajā skaitā:

Atalgojumi (mēnešalga, atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata materiālā stimulēšana, novērtēšanas pabalsts un citi) – Ls 70492

Darba devēja valsts sociālās obligātās  apdrošināšanas iemaksas, atvaļinājuma pabalsts un citi sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas – Ls 22 565

Uzturēšanas izdevumi – Ls 21 025,

 (sakaru pakalpojumi: maksa par telefonu izmantošanu, BNS, LETA, interneta pakalpojumi, e-pasts, tehniskie un saimniecības izdevumi, komunālie izdevumi, elektrība, komandējumi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa un citi)

  Darba vietas iekārtošana  – Ls 26 500

Finanšu ministrijas pārņemto funkciju  un štata vietu nodrošināšanai nepieciešami līdzekļi 79 461 lati, tajā skaitā: 

Atlīdzība – Ls 60 436, tajā skaitā:

 Atalgojumi (mēnešalga, materiālā stimulēšana – novērtēšanas pabalsts un citi)  –  Ls 45 338

Darba devēja valsts sociālās obligātās  apdrošināšanas iemaksas, atvaļinājuma pabalsts un citi sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas – Ls 15 098 

Uzturēšanas izdevumi – Ls 19 025,

 (sakaru pakalpojumi: maksa par telefonu izmantošanu, BNS, LETA, interneta pakalpojumi, e-pasts, tehniskie un saimniecības izdevumi, komunālie izdevumi, elektrība, komandējumi, un citi) – Ls 11 025  un programmas  datu bāzes  uzturēšana un pilnveidošana (informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa) – Ls.8 000.

Līdzekļu ekonomija sakarā ar VCP reorganizāciju 2009.gadā sastāda
50,5 tūkst. latu un turpmākajos gados 82,8 tūkst. latu.

   Nav attiecināms

 

 

 

 6. Cita informācija 

 

  Ņemot vērā VCP pieļauto (esošo) situāciju ar pārvaldes budžeta līdzekļiem un, lai nodrošinātu šajā gadā   pārvaldē strādājošajiem darbiniekiem algu izmaksu un  atlaišanas pabalstu izmaksu, kā arī  veiktu  attiecīgās  darba devēja valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas  pastāv risks,   ka budžeta līdzekļu atlikums  ir nepietekošs un būs nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Vienlaikus ar sagatavoto likumprojektu ir sagatavoti grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, Publisko aģentūru likumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, Valsts probācijas dienesta likumā un Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā.

Pēc likuma pieņemšanas ir izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos
Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums" un Ministru kabineta 2005.gada 19,jūlija noteikumi nr. 537 "Valsts administrācijas skolas nolikums"

 (atbildīgā - Valsts kanceleja); Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums" un Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos nr. 995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju

 (atbildīgā – Finanšu ministrija); atbilstoši deleģējumam izdodami jauni Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek uzkrāta un aktualizēta informācija par ierēdņu amatiem (MK 13.03.2001 Noteikumi nr. 126) (atbildīgā – Finanšu ministrija); par spēku zaudējušiem atzīstami Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumi
Nr.333 "Valsts civildienesta pārvaldes nolikums"; izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos
Nr.451 "Valsts sektora darba samaksas komisijas nolikums" (atbildīgā – Valsts kanceleja); izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.625 "Iekšējā audita padomes nolikums" (atbildīgā – Finanšu ministrija), izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums" (atbildīgā – Ārlietu ministrija). Minētie noteikumi izstrādājami sešu mēnešu laikā pēc likuma pieņemšanas.

 2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 

  

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Nav notikušas

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Nav izmantoti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav notikušas

 

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Tiek samazināts institūciju skaits, jo Valsts civildienesta pārvalde tiek pievienota Valsts kancelejai un tās funkcijas attiecīgi nodotas Valsts kancelejai (divas amata vietas), Finanšu ministrijai (trīs amata vietas) un decentralizētas citām valsts pārvaldes iestādēm (bez amata vietu nodošanas).

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, lēmumus, kas būtiski skar valsts civildienesta ierēdņa cilvēktiesības (t.i. lēmumus par konkursa rezultātu apstiprināšanu) pārsūdzot augstākā iestādē vai ja tādas nav vai tā ir Ministru kabinets vai Ministru prezidents – Administratīvajā rajona tiesā

 4. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Godmanis

G.Veismane

E.Dreimane

Dz.Galvenieks

B.Pētersone

 

12.09.2008

1962

Osvalde,7082971

rudite.osvalde@mk.gov.lv

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.66

2008.gada 16.septembrī

 

 

13.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

     TA-2761

___________________________________________________________

(I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta likumprojektu paketē.

     3. Finanšu ministrijai precizēt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009.–2011.gadam, pārdalot Valsts civildienesta pārvaldes finansējumu un attiecīgi palielinot Ministru kabineta maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009.–2011.gadam par 140582 latiem un Finanšu ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2009.–2011.gadam par 79461 latu.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Satiksmes ministrs

  

A.Šlesers

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-66-1609-#13.doc

1


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.68

2008.gada 23.septembrī

 

 

1.§

 

Par Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.66 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā""

     TA-2761

___________________________________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

 

     Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 13.§) 4.punktā grozījumu un aizstāt vārdus „finanšu ministrs” ar vārdiem „Ministru prezidents”.

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-68-2309-#01.doc

1