Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                    I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

Grozījumi Konkurences likumā

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.; 2004, 10.nr.; 2008, 9.nr.) šādus grozījumus:

                    1. 6.pantā

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus „negodīgas konkurences aizlieguma un”.

2. 7.pantā:

                    izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus „un Reklāmas likumam”;

                    izslēgt pirmās daļas 7.punktā vārdus „un Reklāmas likumā”.

          3. 9.pantā:

                                       izslēgt trešās daļas 6.punktā vārdus „un Reklāmas likumam”.

          5. Papildināt 15. panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

           „Ziņojumu neiesniedz, ja viena no apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz vienu miljonu latu.”

          6. Izteikt 18.1 pantu šādā redakcijā:

„18.1 pants. Tiesas kompetence, izskatot negodīgas konkurences aizlieguma neievērošanas lietas

Šā likuma 18. pantā minētos pārkāpumus izskata tiesa”.

7. Izslēgt 19.pantu.

8. Izslēgt 23.panta otrās daļas 6.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

A.Upena

 

 

09.10.2008 15:08                   

152

A.Upena

67013244, Anna.Upena@em.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi Konkurences likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevumus izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašreiz Konkurences likums paredz Konkurences padomei pienāk umu veikt jebkura rakstura un smaguma pakāpes, neatkarīgi no ietekmes uz konkurenci kopumā maldinošas un salīdzinošas reklāmas, kas noteiktas Reklāmas likuma 8.un 9.pantā, un Reklāmas likuma 4.panta otrās daļas 5.-7.punkta uzraudzību, kā arī negodīgas konkurences uzraudzību, gadījumos, kad negodīga konkurence izpaužas kā nepatiesas, nepilnīgas vai izkropļotas informācijas izplatīšana par citu tirgus dalībnieku vai tā darbiniekiem, kā arī par šā tirgus dalībnieka ražoto vai realizēto preču saimniecisko nozīmi, kvalitāti, izgatavošanas veidu, īpašībām, daudzumu, noderīgumu, cenām, to veidošanas un citiem noteikumiem, kas var šim tirgus dalībniekam nodarīt zaudējumus vai cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu ietverošas informācijas iegūšana, izmantošana vai izplatīšana bez tā piekrišanas. Pārējos negodīgas konkurences izpausmes gadījumus skata tiesa.

Tādējādi atbilstoši Konkurences likumam maldinošas un salīdzinošas reklāmas un negodīgas konkurences lietas, kurām ir vienīgi strīda starp diviem tirgus dalībniekiem raksturs, un kas nerada būtisku kaitējumu konkurencei kopumā un sabiedrības interesēm, jo cietušais parasti ir tikai viens tirgus dalībnieks, skata Konkurences padome. Līdz ar to valsts uzņemas nepieciešamo pierādījumu lietā ieguvi, ko tikpat labi varētu veikt arī pats aizskartais tirgus dalībnieks.

Līdz ar to ir pamatoti, ka aizskartie tirgus dalībnieki negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu gadījumos, kā arī reklāmas, kas aizskar atsevišķu tirgus dalībnieku intereses un kurai ir nebūtiska ietekme uz konkurenci kopumā gadījumā, savas tiesiskās intereses aizstāvētu tiesā, nevis savstarpēju strīdu risināšanai izmantotu valsts resursus. Iepriekš minētajos gadījumos vēršanās tiesā un ar to saistītā normatīvajos aktos paredzētās kārtības ievērošana  arī nodrošinātu, ka prasības būtu pamatotākas, jo prasītājs pirms prasības celšanas būtu spiests pats veikt dziļāku lietas analīzi, rūpīgāk pamatot savu prasījumu, kā arī ņemt vērā iespējamos tiesvedības uzsākšanas un virzības izdevumus.

2006.gadā Konkurences padome par negodīgu konkurenci pieņēma 16 lēmumus, no tiem 11 par lietas neierosināšanu, 2 par lietas izpētes beigšanu, 3 par pārkāpuma konstatāciju un naudas soda uzlikšanu. Par reklāmu tika pieņemti 25 lēmumi, 7 par lietas izpētes izbeigšanu, 8 par pārkāpuma konstatāciju un 10 lēmumi par LAPK 166.13 panta piemērošanu.

2007.gadā kopā Konkurences padome saņēma 60 iesniegumus par iespējamiem negodīgas konkurences un reklāmas pārkāpumiem.

Tika pieņemti 18 lēmumi par negodīgu konkurenci, no tiem 16 lēmumi bija par lietas neierosināšanu, bet 2 par lietas izpētes izbeigšanu, nekonstatējot pārkāpumu.

Tika pieņemti 18 lēmumi par Reklāmas likuma pārkāpumiem, no tiem 6 par pārkāpuma konstatēšanu, 5 par lietas izpētes izbeigšanu un 7 par lietas neierosināšanu.

Administratīvajā tiesā tika pārsūdzēti 2 lēmumi negodīgas konkurences jomā un 8 lēmumi reklāmas jomā.

2008.gadā līdz 23.septembrim Konkurences padome  ir saņēmusi kopā 33 iesniegumus par iespējamiem negodīgas konkurences (16 iesniegumi) un reklāmas (17 iesniegumi) pārkāpumiem.

Attiecībā uz negodīgu konkurenci tika pieņemti 13 lēmumi par lietas neierosināšanu, ierosinātas 2 lietas un pieņemti 2 lēmumi par lietas izpētes izbeigšanu, nekonstatējot pārkāpumu. Pārkāpumi nav konstatēti.

Attiecībā uz Reklāmas likuma pārkāpumiem tika pieņemti 9 lēmumi par lietas neierosināšanu, ierosinātas 8 lietas, pieņemti 2 lēmumi par lietas izpētes izbeigšanu, konstatēti 6 pārkāpumi.

Patlaban tiesvedībā ir 7 negodīgas konkurences un 11 reklāmas lietas, no kā var secināt, ka pastāv tendence, ka liela daļa no lēmumiem tiek pārsūdzēti tiesā un tā kā lietas tiek skatītas visās instancēs, tā rezultātā valstij rodas izmaksas gan no administratīvā procesa iestādē, gan tiesā. Tādējādi ņemot vērā prasības tiesā celšanas sarežģītību, kopējās izmaksas lietas, kurām nav būtiska ietekme uz konkurenci kopumā, skatot vispārējās jurisdikcijas tiesā būtu mazākas nekā saglabājot iesniegumu par maznozīmīgu, t.i. konkurenci kopumā būtiski neietekmējošu reklāmu izvērtēšanu gan administratīvā procesa ietvaros iestādē, gan iestādes lēmuma pārsūdzības gadījumā - administratīvajā tiesā.

Ziņojums par apvienošanos ir jāiesniedz, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu.

Tā kā atsevišķi apvienošanās darījumi, kaut gan atbilst iepriekš minētajam kritērijam, rada nebūtisku ietekmi uz konkurences situāciju, lai samazinātu administratīvo procedūru slogu tirgus dalībniekiem un taupītu valsts administratīvos resursus, ir nepieciešams noteikt papildus kritēriju, ka apvienošanās ziņojums nav jāiesniedz, ja viena no apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz vienu miljonu latu.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekta „Grozījumi Konkurences likumā” (turpmāk – Likumprojekts) mērķis ir noteikt, ka:

-               Konkurences padome neveic negodīgas konkurences uzraudzību, bet tās vietā aizskartie tirgus dalībnieki savas intereses varēs aizstāvēt tiesā iesniedzot civiltiesisku prasību;

-               apvienošanās ziņojums nav jāiesniedz, ja viena no apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz vienu miljonu latu.

Tādējādi negodīgas konkurences lietas tiktu skatītas vispārējās jurisdikcijas tiesās, atbrīvojot valsts resursus no lietu izpētes un pierādījumu savākšanas lietās, kurās netiek nodarīts būtisks kaitējums konkurencei kopumā un sabiedrības interesēm.

Vēršanās tiesā arī nodrošinātu, ka prasības būtu pamatotākas, jo prasītājs pirms prasības celšanas būtu spiests pats veikt dziļāku lietas analīzi, rūpīgāk pamatot savu prasījumu, kā arī ņemt vērā iespējamos tiesvedības izdevumus.

Likumprojekts arī nodrošinās, ka Konkurences padomei nebūtu nepieciešams izvērtēt apvienošanās, kas pēc savas būtības neatstāj būtiskas sekas uz konkurenci, jo viens no apvienošanās dalībniekiem ir mazs uzņēmums.

Likumprojekts neskar citu Reklāmas likuma un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma uzraudzības iestāžu kompetenci.

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 

Tiks noteikta vienota strīdus par negodīgu konkurenci, izskatīšanas kārtība tiesā. Samazinoties iesniegumu un lietu skaitam par maznozīmīgiem pārkāpumiem, atbildētājiem un trešajām personām nebūs jātērē resursi atbilžu sagatavošanai uz Konkurences padomes informācijas pieprasījumiem.

No apvienošanās ziņojuma iesniegšanas pienākuma tiks atbrīvoti apvienošanās dalībnieki, ja viena apvienošanās dalībnieka apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedza vienu miljonu latu. Līdz ar to tirgus dalībniekiem šādos gadījumos nebūs jātērē resursi sagatavojot apvienošanās ziņojumu iesniegšanai Konkurences padomē.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

 

Likumprojekts atvieglos apvienošanos procesu, ja viens no apvienošanās dalībniekiem ir mazs (tā iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedza vienu miljonu latu).

Tiks veicināta tikai pamatotu prasību izvirzīšana par cita tirgus dalībnieka iespējamiem negodīgas konkurences pārkāpumiem.

Likumprojektam būs pozitīva ietekme uz makroekonomikas vidi un konkurenci.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Likumprojekts mazinās administratīvo slogu komersantiem atbrīvojot no pienākuma iesniegt ziņojumu par apvienošanos atbrīvot apvienošanos, kurā viena apvienošanās dalībnieka apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedza vienu miljonu latu un kas tādējādi nebūtiski ietekmē konkurenci.

Līdz ar to šādu apvienošanās dalībnieki varēs realizēt apvienošanos negaidot Konkurences padomes atļauju, kas saskaņā ar Konkurences likumu var tikt dota 4 mēnešu laikā no ziņojuma iesniegšanas, kā arī neveicot ziņojuma sagatavošanai nepieciešamās informācijas ieguvi.

 Nnegodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumi turpmāk netiks skatīti administratīvā procesa ietvaros, bet ieinteresētās puses savas tiesības varēs aizsargāt tiesā, iesniedzot civiltiesisku prasību.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts skar tirgus dalībniekus, tādējādi likumprojekts neradīs ietekmi uz fiziskām personām.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Likumprojekts neradīs nozīmīgas sociālās situācijas izmaiņas. Tas paredz samazināt darba vietu skaitu Konkurences padomē par 4 vietām.

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

 

(tūkst. latu)

 

 

 

2008. gads

Ar grozījumiem

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2009. gads

 

 

2010. gads

 

2011. gads

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

974,0

-83,5

-83,5

-83,5

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

974,0

-83,5

-83,5

-83,5

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 

 

 

6. Cita informācija 

 

Nepieciešamās izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2008. sēdes protokola Nr.62 1.§ par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009.gadam”. Līdzekļu ekonomija iekļauta 10,67% samazinājumā. (Samazinātas 4 darba vietas).

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 

     Vienlaicīgi ar Likumprojektu tiek virzīti sekojoši likumprojekti:

- „Grozījumi Reklāmas likumā”;

- „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Likumprojekts „Grozījumi Reklāmas likumā” paredz, ka turpmāk Konkurences padomei būs piekritīga tikai to Reklāmas likuma pārkāpumu izskatīšana, kam ir būtiska ietekme uz konkurenci kopumā, savukārt par Reklāmas likuma pārkāpumiem, kam nav šādas ietekmes aizskartie tirgus dalībnieki varēs vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā civiltiesiskā kārtībā. Pārējo Reklāmas likumā noteikto reklāmas uzraudzības iestāžu kompetence netiek mainīta.

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” paredz svītrot no Konkurences padomes kompetences 166.13 panta piemērošanu, kas paredzēja atbildību par aizliegtas reklāmas izplatīšanu.

2. Cita informācija

 

          Nav attiecināms.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

          Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

          Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

          Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids(piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību– pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

          Nav attiecināms.

_

_

_

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

          Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Par cik Likumprojekts saistīts ar valsts budžeta likumprojektu un tiks skatīts kā steidzams jautājums, konsultācijas ierobežotā laika dēļ nebija iespējams nodrošināt.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesni egtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

          Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

          Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

          Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekts paredz sašaurināt Konkurences padomes kompetenci atsevišķu pārkāpumu, kam nav būtiskas ietekmes uz konkurenci kopumā, uzraudzībā.

Likumprojekts paredz, ka Konkurences padome neveiks negodīgas konkurences uzraudzību, bet tās vietā aizskartie tirgus dalībnieki savas intereses varēs aizstāvēt tiesā, iesniedzot civiltiesisku prasību;

Tādējādi negodīgas konkurences lietas tiks skatītas vispārējās jurisdikcijas tiesās, atbrīvojot valsts resursus no lietas izpētes un pierādījumu savākšanas tādās lietās, kurās netiek nodarīts būtisks kaitējums konkurencei kopumā un sabiedrības interesēm.

Vēršanās tiesā arī nodrošinātu, ka prasības būtu pamatotākas, jo prasītājs pirms prasības celšanas būtu spiests pats veikt dziļāku lietas analīzi, rūpīgāk pamatot savu prasījumu, kā arī ņemt vērā iespējamos tiesvedības izdevumus.

Likumprojekts arī nodrošinās, ka Konkurences padomei nebūs nepieciešams izvērtēt apvienošanās, kas neatstāj būtisku ietekmi uz konkurenci, jo viens no apvienošanās dalībniekiem ir mazs.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

          Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un mājas lapā www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

          Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt, Administratīvā procesa likuma, Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

          Nav attiecināms.

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

tieslietu ministrs                                                                             

G.Bērziņš

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

A.Upena

 

 

09.10.2008 16:52

2037

A.Upena

67013244, Anna.Upena@em.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

 

3.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

     TA-2921

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-72-0710-#03.doc

1