Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                    I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā

 

Izdarīt Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1.     Visā likumā aizstāt skaitli un vārdu „2009.gada” ar skaitli un vārdu „2010.gada”.

 

2.     Visā likumā aizstāt skaitli un vārdu „2010.gada” ar skaitli un vārdu „2011.gada”.

 

3.     Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

„Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”

 

 

 

 

 

15.09.2008 15:42

87

B.Lielkalne, 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

A.Zikmane

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā”

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2008.gada 31.janvārī Saeima pieņēma Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu, nosakot tajā pārejas periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam, kura laikā zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem ir jāveic pārreģistrācija komercreģistrā vai arī jāveic likvidācija. Zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus, kuri nebūs veikuši minētās darbības, atbilstoši Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma pārejas noteikumu 10.punktam ir paredzēts izslēgt no uzņēmumu reģistra.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz atlikt zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reformu, nosakot, ka zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu pārreģistrācija ir veicama laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

 4. Cita informācija

 

 

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts paredz atlikt zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reformas uzsākšanu, nosakot zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu pārreģistrāciju no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

94,2

 

296,4

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

 

-94,2

 

-296,4

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Reformas īstenošanai papildu nepieciešamo darbinieku skaits noteikts, ņemot vērā paredzamo pārreģistrācijas pieteikumu iesniegušo skaitu, pieteikumu sadalījumu pa gadiem, dokumentu apstrādei un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo laika patēriņu, katrā reformas gadā veicamās darbības (reorganizācijas lēmumu izskatīšana un pievienošana lietai, pārreģistrācija, nepārreģistrēto uzņēmumu izslēgšana).

Alga noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”: valsts notāram (21.saimes II līmenis) – 85% no 8.mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maks. pieļaujamā apmēra, pārvaldes vecākajam referentam (23.saimes II līmenis) – 85% no 6.mēnešalgu grupas 4.kvalifikācijas pakāpes maks. pieļaujamā apmēra.

Izdevumi 2010.gadā

1. Atlīdzība (EKK 1000)

Izdevumu postenis

Summa mēnesī 1 amata vienībai, Ls

Amatu skaits

Summa mēnesī, Ls

Summa 12 mēnešos, Ls

Mēnešalga valsts notāram (ierēdnis)

601

3

1803

21636

Mēnešalga pārvaldes vecākajam referentam (darbinieks)

434

2

868

10416

Atvaļinājuma pabalsts ierēdnim (1x gadā mēnešalgas apmērā)

 

3

 

1803

Sociālā apdrošinā- šana 24,09 %

 

 

 

8156

Kopā:

42011

2. Preces un pakalpojumi (EKK 2000)

2.1. Izdevumi informatīvajiem pasākumiem

Pasākums

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Informācijas izsūtīšana pa pastu

Pasta pakalpojumi – ierakstītas vēstules nosūtīšana: 32119 zemnieku saimniecībām, 16 115 individuālajiem uzņēmumiem, 137 zvejnieku saimniecībām (kopā – 48371 vēstules)

48371 x 0,58 Ls (maksa par 1 ierakstītas vēstules nosūtīšanu) 

28055

Paziņojumu ievietošana lielākajos reģionālajos mēdijos (laikrakstos, televīzijā)

Maksa par paziņojuma publicēšanu, raidlaiku

~50,- Ls x 8 (laikraksti) x 2 (publikācijas) =  800,-Ls;

~118,- Ls x 3 (reģ. televīzijas) x 1 diena = 354,- Ls

1154

Informatīvo semināru organizēšana

Telpu un aprīkojuma noma, informatīvie materiāli, reprezentācijas izdevumi

~160,- Ls (telpu noma) x 2 (semināri) + 250,-Ls (inf. materiāli) + 300,- Ls (reprezentācijas izd.)

870

Preses konferences organizēšana

Reprezentācijas izdevumi

~ 122,- Ls x 1 (preses konference)

122

Kopā:

30201

2.2. Pārējie izdevumi precēm un pakalpojumiem

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Inventārs darba vietu iekārtošanai (krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls)

400, - Ls x 5 darb.

2000

Telpu noma

 

8m2 x 11,80,- Ls x 12 mēn. x 5 darb.

5664

Biroja preces

20,- Ls x 5 darb. x 12 mēn.

1200

Pārējās preces un pakalpojumi (datu pārraides tīkla uzturēšana, sakaru pakalpojumi, apkure, ūdens, elektroenerģija u.c.)

105,- Ls x 5 darb. x 12 mēn.

6300

Kopā:

15164

3. Izdevumi kapitālieguldījumiem (EKK 5000)

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Datortehnika (dators, printeris, programmatūra)

1160, - Ls x 5 darb.

5800

Kancelejas mēbeles (galds)

200,- Ls x 5 darb.

1000

Kopā:

6800

Izdevumi kopā 2010.gadā: 94176,- Ls

 

Izdevumi 2011.gadā

2011.gada 10 mēneši (janvāris – oktobris)

2010.gadā pieņemto 5 darbinieku uzturēšanas izdevumi un izdevumi informatīvajiem pasākumiem

1. Atlīdzība (EKK 1000)

Izdevumu postenis

Summa mēnesī 1 amata vienībai, Ls

Amatu skaits

Summa mēnesī, Ls

Summa 10 mēnešos, Ls

Mēnešalga valsts notāram (ierēdnis)

601

3

1803

18030

Mēnešalga pārvaldes vecākajam referentam (darbinieks)

434

2

868

8680

Atvaļinājuma pabalsts ierēdnim (1x gadā mēnešalgas apmērā)

 

3

 

1803

Sociālā apdrošinā- šana 24,09 %

 

 

 

6869

Kopā:

35382

2. Preces un pakalpojumi (EKK 2000)

2.1. Izdevumi informatīvajiem pasākumiem

Pasākums

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Paziņojumu ievietošana lielākajos reģionālajos mēdijos (laikrakstos, televīzijā)

Maksa par paziņojuma publicēšanu, raidlaiku

~50,- Ls x 8 (laikraksti) x 2 (publikācijas) =  800,-Ls;

~118,- Ls x 3 (reģ. televīzijas) x 1 diena = 354,- Ls

1154

Informatīvo semināru organizēšana

Telpu un aprīkojuma noma, informatīvie materiāli, reprezentācijas izdevumi

~160,- Ls (telpu noma) x 2 (semināri) + 250,-Ls (inf. materiāli) + 300,- Ls (reprezentācijas izd.)

870

Preses konferences organizēšana

Reprezentācijas izdevumi

~ 122,- Ls x 1 (preses konference)

122

Kopā:

2146

2.2. Pārējie izdevumi precēm un pakalpojumiem

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Telpu noma

 

8m2 x 11,80,- Ls x 10 mēn. x 5 darb.

4720

Biroja preces

20,- Ls x 5 darb. x 10 mēn.

1000

Pārējās preces un pakalpojumi (datu pārraides tīkla uzturēšana, sakaru pakalpojumi, apkure, ūdens, elektroenerģija u.c.)

105,- Ls x 5 darb. x 10 mēn.

5250

Kopā:

10970

Papildu izdevumi 2011.gada 10 mēnešos (janvāris – oktobris) jaunpieņemto 23 darbinieku uzturēšanai

1. Atlīdzība (EKK 1000)

Izdevumu postenis

Summa mēnesī 1 amata vienībai, Ls

Amatu skaits

Summa mēnesī, Ls

Summa 10 mēnešos, Ls

Mēnešalga valsts notāram (ierēdnis)

601

11

6611

66110

Mēnešalga pārvaldes vecākajam referentam (darbinieks)

434

12

5208

52080

Atvaļinājuma pabalsts ierēdnim (1x gadā mēnešalgas apmērā)

 

11

 

6611

Sociālā apdrošinā- šana 24,09 %

 

 

 

30065

Kopā:

154866

2. Preces un pakalpojumi (EKK 2000)

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Inventārs darba vietu iekārtošanai (galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls)

600, - Ls x 23 darb.

13800

Telpu noma

 

8m2 x 11,80,- Ls x 10 mēn. x 23 darb.

21712

Biroja preces

20,- Ls x 23 darb. x 10 mēn.

4600

Pārējās preces un pakalpojumi (datu pārraides tīkla uzturēšana, sakaru pakalpojumi, apkure, ūdens, elektroenerģija u.c.)

105,- Ls x 23 darb. x 10 mēn.

24150

Datortehnikas (datori, printeri, programmatūra) noma (ņemot vērā, ka 23 darbinieki tiek pieņemti uz nelielu laiku (10 mēnešiem), datortehnika 23 darba vietām tiks nomāta)

~65, - Ls x 23 darb. x 10 mēn.

14950

Kopā:

79212

2011.gada 2 mēneši (novembris – decembris)

1. Atlīdzība (EKK 1000)

Izdevumu postenis

Summa mēnesī 1 amata vienībai, Ls

Amatu skaits

Summa mēnesī, Ls

Summa 2 mēnešos, Ls

Mēnešalga valsts notāram (ierēdnis)

601

4

2404

4808

Mēnešalga pārvaldes vecākajam referentam (darbinieks)

434

4

1736

3472

Sociālā apdrošinā- šana 24,09 %

 

 

 

1995

Kopā:

10275

2. Preces un pakalpojumi (EKK 2000)

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Telpu noma

 

8m2 x 11,80,- Ls x 2 mēn. x 8 darb.

1510

Biroja preces

20,- Ls x 8 darb. x 2 mēn.

320

Pārējās preces un pakalpojumi (datu pārraides tīkla uzturēšana, sakaru pakalpojumi, apkure, ūdens, elektroenerģija u.c.)

105,- Ls x 8 darb. x 2 mēn.

1680

Kopā:

3510

Kopā 2011.gadā: 296361,- Ls

Izdevumi 2012.gada 10 mēnešos (janvāris – oktobris)

1. Atlīdzība (EKK 1000)

Izdevumu postenis

Summa mēnesī 1 amata vienībai, Ls

Amatu skaits

Summa mēnesī, Ls

Summa 10 mēnešos, Ls

Mēnešalga valsts notāram (ierēdnis)

601

4

2404

24040

Mēnešalga pārvaldes vecākajam referentam (darbinieks)

434

4

1736

17360

Atvaļinājuma pabalsts ierēdnim (1x gadā mēnešalgas apmērā)

 

4

 

2404

Sociālā apdrošinā- šana 24,09 %

 

 

 

10552

Kopā:

54356

2. Preces un pakalpojumi (EKK 2000)

Izdevumu postenis

Aprēķina atšifrējums

Summa, Ls

Telpu noma

 

8m2 x 11,80,- Ls x 10 mēn. x 8 darb.

7552

Biroja preces

20,- Ls x 8 darb. x 10 mēn.

1600

Pārējās preces un pakalpojumi (datu pārraides tīkla uzturēšana, sakaru pakalpojumi, apkure, ūdens, elektroenerģija u.c.)

105,- Ls x 8 darb. x 10 mēn.

8400

Kopā:

17552

Kopā 2012.gadā: 71908,- Ls

Izdevumi reformas īstenošanai kopā: 462445,- Ls

 

 6. Cita informācija 

Normatīvā akta finansiālā ietekme 2012.gadā: -72 tūkst. Ls

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojekta normu nodrošināšanai 2010.gadā un turpmākajos gados jāizskata Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

 2. Cita informācija

Nav

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.  

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

  2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Nav

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Zemnieku un zvejnieku saimniecību pārreģistrāciju veiks Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts indivīda tiesības neietekmē.

 4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                  G. Bērziņš

 

 

 

 

15.09.2008 15:50

1999

B.Lielkalne, 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

A. Zikmane

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.70

2008.gada 30.septembrī

 

 

11.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā"

     TA-2829

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai likumprojekta īstenošanai 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā. < /span>

     

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-70-3009-#11.doc

1