Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 43.1pantu šādā redakcijā:

„43.1pants

Valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksājama par šādām mežsaimnieciskām darbībām:

1) apliecinājuma izsniegšanu;

2) meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu;

3) Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu;

4) meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu;

5) izmaiņu izdarīšanu Meža valsts reģistrā pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma;

6) meža un meža zemes novērtēšanu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus;

7) rakstiskas izziņas izsniegšanu, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un (vai) atlases kritērijus;

8) atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai.”

 

2. Izslēgt 44.panta ceturtās daļas 1.punktu.

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

R.Vējonis

 

 

 

J.Šnore

 

 

 

S.Dumbrovska

 

 

 

M.Salenieks

 

 

 

L.Āboliņa

 

01.10.2008. 11:37

163

L.Āboliņa

67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījums Meža likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

     Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.45 35.§ „Informatīvais ziņojums par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem” tika dots uzdevums, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā izvirzītajiem kritērijiem un likumā „Par nodokļiem un nodevām” sniegto valsts nodevas def inīciju, izvērtēt valsts pārvaldes iestāžu sniegtos maksas pakalpojumus, sagatavot priekšlikumus par maksas pakalpojumu pārveidošanu par valsts nodevas objektiem un iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus tiesību aktu projektus. Daļa no Valsts meža dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir pārveidoti par valsts nodevas objektiem ar 2007.gada 1.janvāri.

        Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.276 „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”” saskaņošanas procesā tika konstatēts, ka vēl trīs Valsts meža dienesta sniegtie maksas pakalpojumi atbilst valsts nodevas definīcijai.

Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa sēdē (protokols Nr.25 21.§) tika uzdots Zemkopības ministrijai sagatavot grozījumus Meža likumā, pārveidojot Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 1., 2. un 3.punktā minētos maksas pakalpojumus par valsts nodevas objektiem un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā 2008.gada valsts budžeta paketes likumprojektu.

        2008.gada 1.janvārī ir stājies spēkā likums „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””, kas izslēdz zemes maiņu kā kompensācijas veidu. Meža likums paredz, ka zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta lēmumu, ja tiek veikta zemes maiņa likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos un kārtībā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

          Likumprojekts paredz, ka par izmaiņu izdarīšanu Meža valsts reģistrā, meža un meža zemes novērtēšanu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus, rakstiskas izziņas izsniegšanu, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un/vai atlases kritērijus maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

          Likumprojekts paredz novērst pretrunas ar likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

3. Cita informācija

 

Likumprojekts izskatāms vienotā paketē ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2009.gadam”.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav tiešas ietekmes.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav tiešas ietekmes.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Projekts šo jomu neskar, jo valsts nodevas objekti tiek izveidoti no esošajiem Valsts meža dienesta maksas pakalpojumiem.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav tiešas ietekmes.

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav tiešas ietekmes.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav tiešas ietekmes.

7. Cita ietekme

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

tūkst.latu

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

2009

2010

2011

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

 

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Projekts šo jomu neietekmē, jo valsts nodevas objekti tiek izveidoti no esošajiem Valsts meža dienesta maksas pakalpojumiem

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

 

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Projekts šo jomu neietekmē, jo valsts nodevas objekti tiek izveidoti no esošajiem Valsts meža dienesta maksas pakalpojumiem

 

3. Finansiālā ietekme:

 

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Projekts šo jomu neietekmē, jo valsts nodevas objekti tiek izveidoti no esošajiem Valsts meža dienesta maksas pakalpojumiem

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Valsts meža dienesta maksas pakalpojumus pārveidojot par likumprojektā paredzētajām valsts nodevām, samazināsies Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumu apjoms par Ls 79 tūkst. Jautājums par papildus dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu 2009. un turpmākajiem gadiem tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar likumprojektā noteikto funkciju īstenošanu, skatāms 2009.gada valsts budžeta projekta veidošanas procesā.

Aprēķinātais ieņēmumu apjoms veidojas no:

1) valsts nodevas par izmaiņu izdarīšanu Meža valsts reģistrā pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma (ar izbraukumu). Prognozētais nodevu skaits - 2320. Valsts nodevas apmērs – Ls 5,00. Aprēķinātais ieņēmumu apmērs – Ls 11600;

2) valsts nodevas par meža un meža zemes novērtēšanu, zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus. Prognozētais nodevu skaits - 6558. Valsts nodevas apmērs – Ls 10,00. Aprēķinātais ieņēmumu apmērs – Ls 65580;

3) valsts nodevas par rakstiskas izziņas izsniegšanu, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un/vai atlases kritērijus. Prognozētais nodevu skaits - 615. Valsts nodevas apmērs – Ls 3,00. Aprēķinātais ieņēmumu apmērs – Ls 1845.

Aprēķinātais ieņēmumu apmērs kopā – Ls 79025.

Valsts nodevu skaits prognozēts, pamatojoties uz attiecīgo maksas pakalpojumu apjomu 2006. un 2007.gadā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Pēc likumprojekta pieņemšanas būs nepieciešams izdot noteikumus par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Normatīvie aktus Zemkopības ministrija iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā divu mēnešu laikā no likumprojekta pieņemšanas

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

 

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekts nerada/neuzliek papildus tiesības un pienākumus ne indivīdam, ne pilsoniskai sabiedrībai.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās Valsts meža dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta mājas lapā, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā un Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtie lēmumi apstrīdami attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam (virsmežzinim, direktoram), teritoriālo struktūrvienību vadītāju pieņemtie lēmumi apstrīdami Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi pārsūdzami tiesā

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs                                                                                     R.Vējonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

J.Šnore

 

 

S.Dumbrovska

 

 

M.Salenieks

 

 

L.Āboliņa

 

 

01.10.2008. 11:46

1433

L.Āboliņa

67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.68

2008.gada 23.septembrī

 

 

15.§

 

Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

     TA-212

___________________________________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Zemkopības ministrijai papildināt likumprojektu atbilstoši vides ministra priekšlikumam par likuma 44.panta grozīšanu, attiecīgi precizēt anotāciju, saskaņot ar Vides ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-68-2309-#15.doc

1