Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums

 

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Šis likums nosaka ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošanas, pārvaldīšanas, uzskaites, izlietošanas un pārskatu sagatavošanas kārtību.

          2.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerve ir fiskālās politikas instruments, kas izveidots no valsts budžeta aktīviem, lai nodrošinātu makroekonomisko procesu izraisīto paaugstināto fiskālo, ekonomisko un sociālo risku mazināšanas un novēršanas pasākumu finansējumu situācijās, kad to nav iespējams nodrošināt no citiem valsts budžeta finansējuma avotiem vai tā nodrošināšana ir saistīta ar lieliem valsts budžeta izdevumiem.

3.pants. Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma pieņem lēmumu par nepieciešamību izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, lai uzsāktu fiskālo risku ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu.

          4.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus veido:

          1) pārskaitījumi no valsts īpašuma privatizācijas fonda;

          2) valsts pamatbudžeta kopējie nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, kuri pārsniedz saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteikto apjomu, ja atbilstoši valsts budžeta izpildes rezultātiem valsts pamatbudžetā ir finanšu pārpalikums;

          3) ienākumi no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas darījumiem;

          4)  likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētās iemaksas ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.

 

II nodaļa

Līdzekļu ieskaitīšanas kārtība

 

          5.pants. Lēmumu par līdzekļu ieskaitīšanu ilgtermiņa stabilizācijas rezervē šā likuma 4.panta 1.punktā minētajā gadījumā pieņem Ministru kabinets saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem”. Ekonomikas ministrija, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros, nodrošina līdzekļu ieskaitīšanu Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā.

          6.pants. Lēmumu par līdzekļu ieskaitīšanu ilgtermiņa stabilizācijas rezervē šā likuma 4.panta 2.punkta gadījumā pieņem Ministru kabinets pēc šā likuma 25.pantā minētā ziņojuma izskatīšanas. Valsts kase trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nodrošina līdzekļu ieskaitīšanu Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā.

 

III nodaļa

Līdzekļu piešķiršana valsts budžeta izdevumu

un aizdevumu finansēšanai

 

7.pants. Finanšu ministrs pēc šā likuma 3.pantā minētā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas un, izvērtējot Ministru kabineta locekļu ierosinājumus, sniedz priekšlikumus Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par vispārējo ekonomisko, sociālo un finanšu risku ietekmes mazināšanas un ekonomiskās situācijas stabilizēšanas pasākumu finansēšanu no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem un finansēšanas nosacījumiem.

8.pants. Finanšu ministrs, iesniedzot Ministru kabinetā priekšlikumus par līdzekļu piešķiršanu no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem, informē par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izdevumu vai aizdevumu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo situāciju un valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu apjoma izmaiņām. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par līdzekļu piešķiršanu, ja kopējais saimnieciskajā gadā no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izdevumu vai aizdevumu apjoms:

1) pārsniedz 3 procentus no saimnieciskajam gadam apstiprinātā valsts budžeta izdevumu apjoma, - Finanšu ministrija sadarbībā ar visām ministrijām sagatavo un finanšu ministrs iesniedz Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam;

2) nepārsniedz 3 procentus no saimnieciskajam gadam apstiprinātā valsts budžeta izdevumu apjoma, - finanšu ministrs nosūta Saeimai saskaņošanai attiecīgo Ministru kabineta lēmumu.

9.pants. Finanšu ministrs izdod rīkojumu par apropriācijas no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves piešķiršanu  vai slēdz līgumu par aizdevumu no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izsniegšanu un apkalpošanu saskaņā ar šā likuma 7.panta kārtībā pieņemtajā Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem finansēšanas nosacījumiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā kopš attiecīgā Ministru kabineta lēmuma saņemšanas dienas nav iebildusi pret to.

          10.pants. No ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētos pasākumus uzrāda likumā par valsts budžetu kārtējam gadam atsevišķi kā katras ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes īpaši izveidotu budžeta programmu, kurai tiek piešķirta valsts budžeta apropriācija.

          11.pants.  No ilgtermiņa stabilizācijas rezerves piešķirto apropriāciju ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izmanto līdz saimnieciskā gada beigām. Aizdevumus, kurus  finansē no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves, izmanto līdz saimnieciskā gada beigām.

          12.pants.  Valsts kase līdz pārskata gadam sekojošā gada 20.janvārim nodrošina līdzekļu pārskaitīšanu neapgūtās apropriācijas un neizsniegto aizdevumu apmērā no valsts budžeta konta uz Latvijas Bankā atvērto ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontu.

          13.pants. Saņemot atmaksu  par aizdevumu, kas finansēts no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves, Valsts kase piecu darba dienu laikā nodrošina šo līdzekļu pārskaitīšanu uz Latvijas Bankā atvērto ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontu.

          14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes piecu darba dienu laikā pēc finanšu ministra rīkojuma par apropriācijas piešķiršanu vai grozījumu likumā par valsts budžetu kārtējam gadam spēkā stāšanās nodrošina finansēšanas plāna projekta iesniegšanu Valsts kasē. Valsts kase divu darba dienu laikā to reģistrē un piešķir asignējumu izdevumiem. Valsts kase nodrošina naudas līdzekļu pārskaitīšanu piešķirtās apropriācijas vai izsniedzamā aizdevuma apmērā no Latvijas Bankā atvērtā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves konta uz valsts budžeta kontu.

          15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes atbild, lai apropriācija, kas piešķirta no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves, tiktu izlietota atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam mērķim.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina, ka katram finansētajam pasākumam tiek izstrādāta un apstiprināta atsevišķa pasākuma tāme, kā arī nodrošina pārskata par pasākuma izpildi, kas finansēts no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem, sagatavošanu vienlaikus ar iestādes gada pārskatu.

 

IV nodaļa

Līdzekļu pārvaldīšana

 

17.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanu nodrošina Valsts kase. Visus maksājumus, kas rodas saistībā ar līdzekļu pārvaldīšanu, Valsts kase sedz no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem. Valsts kase nodrošina šā likuma 4.panta 3.punktā norādīto ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas ienākumu ieskaitīšanu Latvijas Bankā atvērtajā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc naudas līdzekļu saņemšanas no veiktajiem darījumiem.

18.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus pārvalda nošķirti no citiem valsts budžeta līdzekļiem un šo līdzekļu ieguldījumu stratēģiju apstiprina finanšu ministrs.

19.pants. Finanšu risku pārvaldīšanai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu ieguldījumu stratēģijā nosaka:

1) ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumu subjektiem un ieguldījumu veikšanai pieļaujamajiem finanšu instrumentu veidiem, izmantojot starptautiski atzītu kredītreitingu aģentūru kredītreitingus;

2) ieguldījumu ierobežojumus katram no ieguldījumu veikšanai pieļaujamajiem finanšu instrumentu veidiem;

3) ieguldījumu valūtu struktūras ierobežojumus;

4) ieguldījumu ģeogrāfiskās un nozaru diversifikācijas ierobežojumus un citus ierobežojumus finanšu risku pārvaldīšanai;

5) ieguldījumu finanšu risku pārvaldīšanā izmantojamās analīzes metodes.

20.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pārvaldīšanā izmanto atvasinātos finanšu instrumentus.

          21.pants. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus atļauts ieguldīt šādos finanšu instrumentos atbilstoši ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu ieguldīšanas stratēģijā noteiktajiem ierobežojumiem:

          1) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, izņemot Latvijas valsts emitētos vai garantētos vērtspapīrus;

          2) pašvaldību emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, izņemot Latvijas pašvaldību emitētos vai garantētos vērtspapīrus;

          3) komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros, ja tie iekļauti vismaz vienas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts fondu biržas sarakstos, kā arī komercsabiedrību parāda vērtspapīros;

          4) noguldījumos Latvijas Bankā un kredītiestādēs, kas ir saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai un kurām ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

          5) ieguldījumu fondos, ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

 

V nodaļa

Līdzekļu uzskaite un pārskati

 

          22. pants. Valsts kase nodrošina ilgtermiņa stabilizācijas rezerves grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata par ilgtermiņa stabilizācijas rezervi sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem.

          23. pants. Vienu reizi ceturksnī līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 10.datumam Valsts kase iesniedz finanšu ministram pārskatu par veiktajiem darījumiem.

          24.pants. Gada pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezervi un tās ieguldījumiem ir saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli) neatņemama sastāvdaļa un ir pakļauts tādai pašai kontrolei kā saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi.

          25.pants. Vienu reizi gadā līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.martam Finanšu ministrija sagatavo un finanšu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par pārskata gada:

          1) valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildes rezultātu;

          2) ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem, un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem.

 

Pārejas noteikums

 

Ienākumi no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas, kas saņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek ilgtermiņa stabilizācijas rezervē. 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Lāce

06.10. 2008.  10:02

1245

I.Lāce

67083822, fakss 67095434

inga.lace@fm.gov.lv

Likumprojekta

“Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību pārejas noteikumu 28.punktu un atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 4.marta sēdē nolemtajam (protokols nr.14., 2§ 4.punkts) Finanšu ministrijai ir jāizstrādā likumprojekts „Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums”.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Lai nodrošinātu stabilu Latvijas ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā, ir nolemts izveidot ilgtermiņa stabilizācijas rezervi. Šajā rezervē paredzēts ieskaitīt līdzekļus no valsts īpašuma privatizācijas fonda, valsts pamatbudžeta kopējo nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, kuri pārsniedz saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteikto apjomu, ja atbilstoši valsts budžeta izpildes rezultātiem valsts pamatbudžetā ir izveidojies finanšu pārpalikums, gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētās iemaksas un procentu ieņēmumus no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu ieguldījumiem. Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošana sekmēs valdības uzsākto cīņu ar inflāciju, motivēs valdību vēl stingrāk izvērtēt budžeta līdzekļu izlietošanas efektivitāti. Šādai rezervei var izrādīties būtiska loma dažādu ārkārtas situāciju novēršanā.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves fonds ir speciāli izveidots finanšu resursu fonds no valsts budžeta aktīviem, lai nodrošinātu makroekonomisko procesu fiskālo risku ietekmes mazināšanu un sekmētu nacionālās ekonomikas attīstību.

 

4. Cita informācija

Līdzīgi līdzekļu uzkrāšanas fondi ir izveidoti vairākās pasaules valstīs. Igaunijā – 1997. gadā bija izveidots Stabilizācijas rezerves fonds, kura apjoms 2007.gada 3.cet. sastādīja 6296,4 milj.EEK (282,7 milj. LVL pēc Latvijas Bankas 01.09.2007. kursa EEK/LVL 0.0449). Minētā fonda resursus veido ieņēmumi no privatizācijas, ikgadējais budžeta ieņēmumu pārsniegums un Igaunijas Centrālās Bankas iemaksas. Fondu pārvalda Padome, kuras sastāvu  apstiprina Igaunijas Riigikog uz 5 gadiem.

Lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no Stabilizācijas rezerves fonda ir jāapstiprina Valdībā pēc finanšu ministra iesnieguma, taču tam ir jāsaņem arī Riigikog apstiprinājums. Likumā ir paredzēts, ka 3% no Stabilizācijas rezerves fonda līdzekļiem var izlietot pirms saņemta atļauja no Riigikog.

Visu gadu laikā tikai 1998.gada jūnijā bija nolemts izmaksāt no Stabilizācijas rezerves fonda līdzekļiem 266 miljonus EEK (1998.gadā – 256.1 milj.EEK (10,654 milj. LVL pēc Latvijas Bankas 30.06.1998. kursa EEK/LVL 0.0416), 1999.gadā – 9.8 milj.EEK (0,414 milj. LVL pēc Latvijas Bankas 01.01.1999. kursa EEK/LVL 0.0423)) Eesti Maapank zaudējumu kompensēšanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Izmaksātā naudas summa septiņu gadu laikā jāatmaksā atpakaļ Stabilizācijas rezerves fondā.

Citu valstu rezerves fondi tiek veidoti no dabas resursu tirdzniecības ienākumiem (piem. Norvēģijas Valsts Pensiju fonds; Krievijas Nacionālais labklājības fonds) un pamatojoties uz to, ka Latvijai nav pieejami tik liela apjoma dabas resursi, kā paraugs tika izskatīts Igaunijas piemērs.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likums ir viens no būtiskākajiem makroekonomiskās situācijas stabilizāciju ietekmējošiem instrumentiem inflācijas pieauguma un vispārējo ekonomisko risku mazināšanas gadījumos.

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Likumprojekts veidots ar mērķi, lai sekmētu valsts ekonomiskās attīstības vienmērīgu izaugsmi un mazinātu sociālekonomisko un fiskālo risku. 

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekts veidots ar mērķi, lai sekmētu valsts ekonomiskās attīstības vienmērīgu izaugsmi un mazinātu sociālekonomisko un fiskālo risku.

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Likums ir viens no svarīgākajiem ietekmējošiem instrumentiem inflācijas pieauguma un vispārējo ekonomisko risku mazināšanai un valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

 

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Finansiālā ietekme:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu  aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Novirzot ilgtermiņa stabilizācijas rezervē valsts budžeta līdzekļus, kuri turpmāk vairs netiks izmantoti valsts budžeta likviditātes nodrošināšanai, var rasties nepieciešamība pēc papildu finanšu aizņēmumiem. Pašreizējās vidējās valstiskās aizņemšanās gada procentu likmes sastāda aptuveni 6%. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka aptuveni par šādu pat apjomu palielināsies ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kopējais apjoms uz to izvietošanas rezultātā saņemto procentu rēķina. Plānotais ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kopējais apjoms LVL 300 000 000 (trīs simts miljoni latu).

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumā par budžetu un finanšu vadību tiek izslēgts 8.1 panta pirmās daļas 2.punkts.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos, ievērojot anotācijas IV sadaļā noteikto.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un datu bāzē www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no likuma, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Finanšu ministrs                                                                   A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Lāce

 

19.09.2008 10:20

1301

I.Lāce,  inga.lace@fm.gov.lv

67083822, fax 67095434


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.70

2008.gada 30.septembrī

 

 

9.§

 

(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums"

     TA-2554

___________________________________________________________

(R.Vējonis, M.Bičevskis, I.Godmanis)

 

     1. Akceptēt iesniegto likumprojektu.

     2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta 7.pantu, aizstājot vārdus "nozaru ministriju" ar vārdiem "Ministru kabineta locekļu", un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-70-3009-#09.doc

1