Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 8. oktobrī

Nr.9/1- 2- 102-( 9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā” (Nr. 841/Lp9)  /Dok.nr. 2835 /;

 

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu , psihotropo vielu un  prekursoru apriti un organizēto noziedzību” ( Nr. 838/Lp9) /Dok.nr. 2826 /.

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja savā 2008. gada 8. oktobra sēdē.

 

 

Pielikumā: Likumprojekti uz 2. lp.

 

 

 

Cieņā,

 

 

Jānis Eglītis

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs