Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

< /td>

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                    I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par tiesu varu”

 

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.,13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr., 2006, 7., 24. nr., 2007, 24. nr., 2008, 10. nr.) šādus grozījumus:

 

1.        Aizstāt 120.1 panta pirmajā daļā skaitli „3,5” ar skaitli „4,5”;

 

2.        Izteikt pārejas noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

 

 „7. Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2006. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo vidējās mēneša bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu un tiesas piesēdētāja darba samaksu 2006. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2004. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu.

 

Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2007., 2008. un 2009. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.”

 

3.        Izteikt pārejas noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

 

„17. Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina:

 

1)         līdz 2009. gada 1. janvārim atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 2,5;

 

2)         2009. gadā, ņemot vērā strādājošo 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5;

 

3)         2010. gadā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 3,5.”

 

Ministrs

Valsts sekretāra p. i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

J. Bērziņš

I. Bergmane

L. Popova

V. Rūsiņa

 

30.09.2008.  17:59

286

L. Novožilova

67162697

linda.novozilova@tm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par tiesu varu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1. § 9. punktam

 ministrijām, ņemot vērā 3. punktā atbalstīto izdevumu apjomu, uzdots izvērtēt un, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus normatīvajos aktos un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, 2008. gada 9. septembrī.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams mainīt likumā „Par tiesu varu” noteikto tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgas aprēķināšanas kārtību.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” Pārejas noteikumu 7. punktu tiesnešu mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu, 2008. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet 2009.gadā — ņemot vērā strādājošo 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.

Savukārt atbilstoši likuma „Par tiesu varu” Pārejas noteikumu 17. punktam līdz 2009. gada 1. janvārim zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu aprēķina atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 2,5, bet saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 120.1 pantu no 2009. gada zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu aprēķina atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 3,5.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekta mērķis ir noteikt, ka tiesnešu algas 2009. gadā tiek aprēķinātas, izmantojot 2008. gada mēneša amatalgas aprēķināšanas metodi, bet zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amatalgas tiek aprēķinātas, ņemot vērā strādājošo 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5. Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra sēdes protokola Nr. 62 1. § 9. punktu.

Saskaņā ar likumprojektu no 2010. gada tiks atsākta tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu algu izmaksa iepriekš plānotajā apmērā.

Papildus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgas aprēķināšanas metodi, likumprojekts noteic, ka no 2011. gada zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalga tiks aprēķināta atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 4,5.

4. Cita informācija

Likumprojekts virzāms vienlaikus ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2009. gadam”.

Saskaņā ar pašreizējo regulējumu likumā „Par tiesu varu” likumdevējs ir paredzējis pakāpenisku tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atalgojuma paaugstināšanas sistēmu nolūkā nodrošināt tiesneša un zemesgrāmatu nodaļas tiesneša statusam, amatam noteiktajām prasībām un neatkarības garantijām atbilstošu atalgojumu. Mainot minēto likumā nostiprināto mēneša amatalgas aprēķināšanas kārtību, netieši tiek ietekmēts tiesu varas un tiesnešu neatkarības princips, kas nostiprināts Latvijas Republikas Satversmes 83. pantā un likumā „Par tiesu varu”, kā arī tiek aizskarts tiesiskās paļāvības princips. Līdz ar to iespējamas negatīvas sekas attiecībā uz tiesu sistēmas turpmāko attīstību, tajā skaitā grūtības tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietu nokomplektēšanā.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojektam prognozējama iespējama sociāla ietekme, jo tiesnešiem un  zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem 2009.gadā  netiks nodrošināts darba apjomam un raksturam atbilstošs atalgojums.  Vienlaikus netiks nodrošināta vienlīdzības principa ievērošana, aprēķinot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojektā ietvertais regulējums varētu veicināt apstākli, ka tiesneši nolemj atteikties no tiesneša karjeras turpināšanas par labu citam labāk atalgotam darbam. Līdz ar to varētu rasties problēmas, nodrošinot tiesas funkciju efektīvu izpildi, kā rezultātā lietu izskatīšanas termiņi tiesās palielinātos.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Citas ietekmes nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Turpmākie trīs gadi

1

2008

2009

2010

2011

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

 

10659,2

0

0

0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

10659,2

0

10644,8

14346,3

 

3. Finansiālā ietekme

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

 

0

0

-10644,8

-14346,3

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins

 

2010.gadam pavisam

 

Atlīdzība Ls 10644817,94

Atalgojums Ls 7961443,81

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Ls 2683374,13

 

Amatalgas aprēķins 2010.gadam tiesnešiem saskaņā ar likumprojektu

„Grozījumi likumā „Par tiesu varu””:

1)     rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga – prognozējamā* valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa 2008 .gadā Ls 474 x koeficients 4,5 = Ls 2133

2)     rajona (pilsētas) tiesas  priekšsēdētāja vietnieka mēneša amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 110% = Ls 2346,30 

3)     rajona (pilsētas) tiesas  priekšsēdētāja mēneša amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 120% = Ls 2559,60

4)     apgabaltiesas tieneša mēneša amatalga- rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 120% = Ls 2559,60

5)     apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un kolēģijas priekšsēdētāja amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 130% = Ls 2772,90

6)     apgabaltiesas priekšsēdētāja amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 140% = Ls 2986,20

7)     zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalga -prognozējamā* valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa ( turpmāk arī vid. darba sam.) 2008.gadā Ls 474 x koeficients 3,5 = Ls 1659

8)     zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka mēneša amatalga - zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalga x 115% = 1907,85

Atalgojums kopā,

Ls 7961443,81 t.sk.:

 

I Rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem

 

Atalgojums  Ls 4319857,98

1. Mēneša amatalga Ls 3720686,40, t.sk.,

 

1.1. Mēneša amatalga tiesas priekšsēdētājam Ls 517 104  ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 120% x 35 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 120% x 35 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.) = Ls 1075032 – Ls 557928,20 = Ls 517104),

 

1.2. Mēneša amatalga  tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 162518,40 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 110% x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 110%  x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) = Ls 337867,20 – Ls 175348,80 = Ls 162518,40),

 

1.3. Mēneša amatalga  tiesnesim Ls 3041064 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 247 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 247 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 6322212 – Ls 3281148 = Ls 3041064).

 

2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi Ls  599171,58    t.sk.

 

2.1.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētājam Ls 139781,39 t.sk.,

 

2.1.1. 7% no amatalgas Ls 2068,42 (Ls 2559,60 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.),

 

2.1.2. 14% no amatalgas Ls 6368,55 (Ls 2559,60 x 14% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 14% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.3. 21% no amatalgas Ls 9307,88 (Ls 2559,60 x 21% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 21% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.),

 

2.1.4. 28% no amatalgas Ls 91010,30 (Ls 2559,60 x 28% x 22 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 28% x 22 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.),

 

2.1.5. 35% no amatalgas Ls 31026,24 (Ls 2559,60 x 35% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 35% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.).

 

2.2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 34503,07 t.sk.,

 

2.2.1. 7% no amatalgas Ls 2918,91 (Ls 2346,30 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. – Ls 1217,70 x 7% x 1 tiesas priekšsēdētāja vietnieks x 12 mēn.),

 

2.2.2. 14% no amatalgas Ls 5688,14 (Ls 2346,30 x 14% x 3 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70 x 14% x 3 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.3. 21% no amatalgas Ls 14220,36 (Ls 2346,30 x 21% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70  x 21% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.4. 28% no amatalgas Ls 11675,66 (Ls 2346,30 x 28% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70  x 28% x 1 tiesas priekšsēdētāja vietnieks x 12 mēn.),

 

2.3.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 424887,12 t.sk.,

 

2.3.1. 7% no amatalgas Ls 75932,64 (Ls 2133 x 7% x 73 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 7% x 59 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.2. 14% no amatalgas Ls 25174,80 (Ls 2133 x 14% x 20 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 14% x 25 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.3. 21% no amatalgas Ls 229566,96 (Ls 2133 x 21% x 78 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 21% x 68 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.4. 28% no amatalgas Ls 89903,52 (Ls 2133 x 28% x 25 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 28% x 24 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.5. 35% no amatalgas Ls 4309,20 (Ls 2133 x 35% x 1 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1107 x 35% x 1 tiesnesis x 12 mēn.).

 

II Apgabaltiesas tiesnešiem

 

Atalgojums  Ls 2527857,07

 

1. Mēneša amatalga Ls 1995775,20, t.sk.,

 

1.1. Mēneša amatalga tiesas priekšsēdētājam Ls 103420,80 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 140% x 6 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 140% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.) = Ls 215006,40 – Ls 111585,60= Ls 103420,80),

 

1.2. Mēneša amatalga  tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 208072,80 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 130% x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 130%  x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) = Ls 432572,40 – Ls 224499,60= Ls 208072,80),

 

1.3. Mēneša amatalga  tiesnesim Ls 1684281,60 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 4,5 x 120% x 114 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 120% x 114 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 3501532,80 – Ls 1817251,20 = Ls 1684281,60).

 

2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi Ls  532081,87    t.sk.

 

2.1.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētājam Ls 31466,23, t.sk.,

 

2.1.1. 14% no amatalgas Ls -2603,66 ( - Ls 1549,80 x 14% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.2. 21% no amatalgas Ls 11144,95 (Ls 2986,20 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 21% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.3. 28% no amatalgas Ls 4826,30 (Ls 2986,20 x 28%  x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 28% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.5. 35% no amatalgas Ls 18098,64 (Ls 2986,20 x 35% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 35% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.).

 

2.2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 61621,57 t.sk.,

 

2.2.1. 21% no amatalgas Ls 6722,36 (Ls 2772,90 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1439,10 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.2. 28% no amatalgas Ls 26889,41 (Ls 2772,90 x 28% x 6 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1439,10 x 28% x 6 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.3. 35% no amatalgas Ls 28009,80 (Ls 2772,90 x 35% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki  x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 35% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.)

 

2.3.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 438994,08 t.sk.,

 

2.3.1. 14% no amatalgas Ls -2395,01 (Ls 2559,60 x 14% x 1 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 14% x 3 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.2. 21% no amatalgas Ls 151538,69 (Ls 2559,60   x 21% x 51 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 21% x 53 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.4. 28% no amatalgas Ls 212284,80 (Ls 2559,60   x 28% x 47 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 28% x 43 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.5. 35% no amatalgas Ls 77565,60 (Ls 2559,60    x 35% x 15 tiesneši x 12 mēn. – Ls 1328,40   x 35% x 15 tiesneši x 12 mēn.).

 

III Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem

 

Atalgojums Ls  1113728,76, t.sk.,

 

1. Mēneša amatalga Ls 978489,60 , t.sk.,

 

1.1.1. Mēneša amatalga

priekšniekam Ls 349305,60 ((vid.darba sam. Ls 474 x koef. 3,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) = Ls 641037,60 – Ls 291732= Ls 349305,60).

 

1.1.2. Mēneša amatalga tiesnesim Ls 629184 ((vid. darba sam. Ls 474 x koef. 3,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 1154664 – Ls 525480 = Ls 629184)

 

2. Piemaksa par kvalifikācijas klasi  Ls 135239,16

 

2.1. Piemaksa par kvalifikācijas klasi priekšniekam Ls 65494,80

 

2.1.1. 7% no amatalgas Ls 3493,06 (Ls 1907,85 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn.)

 

2.1.2. 14% no amatalgas Ls 1746,52 (Ls 1907,85 x 14% x 1 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 14% x 1 priekšnieks x 12 mēn.)

 

2.1.3. 21% no amatalgas Ls 60255,22 (Ls 1907,85 x 21% x 23 priekšnieks& nbsp;x 12 mēn. - Ls 868,25 x 21% x 23 priekšnieki x 12 mēn.)

 

2.2. Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 69744,36

2.2.1. 7% no amatalgas Ls 15946,56 (Ls 1659 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 755 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn.)

 

2.2.2. 14% no amatalgas Ls 8611,68 (Ls 1659 x 14% x 4 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn.)

 

2.2.3. 21% no amatalgas Ls 45186,12 (Ls 1659 x 21% x 19 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn.)

 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas kopā Ls 2683374,13

 

1.  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 %, summa Ls 2066513,53

 

2. Sociāla rakstura pabalsti Ls 616860,60, t.sk.,

 

2.1. Atvaļinājuma pabalsts mēneša amatalgas apmērā Ls 557912,60, t.sk.,

 

2.1.1. Rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem  Ls 310057,20 ((Ls 2133-Ls 1107) x 247 tiesneši + (Ls 2346,30 – Ls 1217,70) x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki + (Ls 2559,60 -  Ls 1328,40) x 35 tiesas priekšsēdētāji),

 

2.1.2. Apgabaltiesas tiesnešiem Ls 166314,60 ((Ls 2559,60 – Ls 1328,40) x 114 tiesneši + (Ls 2772,90 – Ls 1439,10) x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki + (Ls 2986,20 – Ls 1549,80) x 6 tiesas priekšsēdētāji,

 

2.1.3. Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem Ls 81540,80 ((Ls 1659 –Ls 755) x 58 tiesneši + (Ls 1907,85 – 868,25) x 28 priekšnieki).

 

2.2. Pabalsts mēneša amatalgas apmērā tiesneša ievainojuma gadījumā vai tiesneša ģimenes locekļa nāves gadījumā (prognozējami 14 gadījumi) Ls 13876 ((Ls 1659 x 4 gadījumi– Ls 755 x 4 gadījumi) + (Ls 2133 x 10 gadījumi – Ls 1107 x 10 gadījumi))

 

2.3. Pabalsts triju mēneša amatalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā (prognozējami 15 gadījumi) Ls 45072,00 ((Ls 1659 x 3 gadījumi x 3 amatalgas– Ls 755 x 3 gadījumi x 3 amatalgas) + (Ls 2133 x 12 gadījumi x 3 amatalgas – Ls 1107 x 12 gadījumi x 3 amatalgas).

 

2011.gadam pavisam

 

Atlīdzība Ls 14346311,28

 

Atalgojums Ls 10726334,50  

 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

Ls 3619976,78

 

Amatalgas aprēķins 2011.gadam tiesnešiem saskaņā ar likumprojektu

„Grozījumi likumā „Par tiesu varu””:

1) rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga – prognozējamā* valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa 2009. gadā Ls 530 x koeficients 4,5 = Ls 2385

2)       rajona (pilsētas) tiesas  priekšsēdētāja vietnieka mēneša amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 110% = Ls 2623,50 

3)      rajona (pilsētas) tiesas  priekšsēdētāja mēneša amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 120% = Ls 2862,00

4)      apgabaltiesas tieneša mēneša amatalga- rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 120% = Ls 2862,00

5)      apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un kolēģijas priekšsēdētāja amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 130% = Ls 3100,50

6)      apgabaltiesas priekšsēdētāja amatalga - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga  x 140% = Ls 3339,00

7)      zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalga -prognozējamā* valstī strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa (turpmāk arī vid. darba sam.) 2008.gadā Ls 530 x koeficients 4,5 = Ls 2385

8)      zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka mēneša amatalga - zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalga x 115% = 2742,75

Atalgojums kopā,

Ls 10726334,50 t.sk.:

 

I Rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem

 

Atalgojums  Ls 5564149,96

 

1. Mēneša amatalga Ls 4806259,20, t.sk.,

 

1.1. Mēneša amatalga tiesas priekšsēdētājam Ls 649836,00 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 120% x 35 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 120% x 35 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.) = Ls 1207764 – Ls 557928= Ls ),

 

1.2. Mēneša amatalga  tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 208159,20 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 110% x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 110%  x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) = Ls 383508 – Ls 175348,80 = Ls 208159,20),

 

1.3. Mēneša amatalga  tiesnesim Ls 3948264 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 247 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 247 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 7229412 – Ls 3281148 = Ls 3948264).

 

2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi Ls  757890,76 t.sk.

 

2.1.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētājam Ls 173966,18, t.sk.,

 

2.1.1. 7% no amatalgas Ls 2977,12 (Ls 2862 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.),

 

2.1.2. 14% no amatalgas Ls 7384,61 (Ls 2862 x 14% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 14% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.3. 21% no amatalgas Ls 11594,02 (Ls 2862 x 21% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 21% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.),

 

2.1.4. 28% no amatalgas Ls 113363,71 (Ls 2862 x 28% x 22 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 28% x 22 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.),

 

2.1.5. 35% no amatalgas Ls 38646,72 (Ls 2559,60 x 35% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 35% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.).

 

2.2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 42122,05 t.sk.,

 

2.2.1. 7% no amatalgas Ls 3785,29 (Ls 2623,50 x 7% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. – Ls 1217,70 x 7% x 1 tiesas priekšsēdētāja vietnieks x 12 mēn.),

 

2.2.2. 14% no amatalgas Ls 7085,23 (Ls 2623,50 x 14% x 3 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70 x 14% x 3 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.3. 21% no amatalgas Ls 17713,08 (Ls 2623,50 x 21% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70  x 21% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.4. 28% no amatalgas Ls 13538,45 (Ls 2623,50 x 28% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1217,70  x 28% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.3.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 541802,52 t.sk.,

 

2.3.1. 7% no amatalgas Ls 112621,32 (Ls 2385 x 7% x 73 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 7% x 59 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.2. 14% no amatalgas Ls 33642 (Ls 2385 x 14% x 20 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 14% x 25 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.3. 21% no amatalgas Ls 279100,08 (Ls 2385 x 21% x 78 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 21% x 68 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.4. 28% no amatalgas Ls 111071,52 (Ls 2385 x 28% x 25 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1107 x 28% x 24 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.5. 35% no amatalgas Ls 5367,60 (Ls 2385 x 35% x 1 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1107 x 35% x 1 tiesnesis x 12 mēn.).

 

II Apgabaltiesas tiesnešiem

 

Atalgojums  Ls 3151578,24

 

1. Mēneša amatalga Ls 2485965,60, t.sk.,

 

1.1. Mēneša amatalga tiesas priekšsēdētājam Ls 128822,40 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 140% x 6 tiesas priekšsēdētāji  x 12 mēn.) – (vid.darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 140% x 6 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.) = Ls 240408 – Ls 111585,60= Ls 128822,40),

 

1.2. Mēneša amatalga  tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 259178,40 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 130% x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 130%  x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.) = Ls 483678 – Ls 224499,60= Ls 259178,40),

 

1.3. Mēneša amatalga  tiesnesim Ls 2097964,80 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 120% x 114 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 246 x koef. 4,5 x 120% x 114 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 3915216 – Ls 1817251,20 = Ls 2097964,80).

 

2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi Ls  665612,64    t.sk.

 

2.1.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētājam Ls 38875,03, t.sk.,

 

2.1.1. 14% no amatalgas Ls -2603,66 ( - Ls 1549,80 x 14% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.2. 21% no amatalgas Ls 12923,06 (Ls 3339 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 21% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.3. 28% no amatalgas Ls 6011,71 (Ls 3339 x 28%  x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 28% x 1 tiesas priekšsēdētājs x 12 mēn.),

 

2.1.5. 35% no amatalgas Ls 22543,92 (Ls 3339 x 35% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 35% x 3 tiesas priekšsēdētāji x 12 mēn.).

 

2.2.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesas priekšsēdētāja vietniekam Ls 76756,68 t.sk.,

 

2.2.1. 21% no amatalgas Ls 8373,46 (Ls 3100,50 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1439,10 x 21% x 2 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.2. 28% no amatalgas Ls 33493,82 (Ls 3100,50 x 28% x 6 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn. - Ls 1439,10 x 28% x 6 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.),

 

2.2.3. 35% no amatalgas Ls 34889,40 (Ls 3100,50 x 35% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki  x 12 mēn. - Ls 1549,80 x 35% x 5 tiesas priekšsēdētāja vietnieki x 12 mēn.)

 

2.3.Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 549980,93 t.sk.,

 

2.3.1. 14% no amatalgas Ls -1886,97 (Ls 2862 x 14% x 1 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 14% x 3 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.2. 21% no amatalgas Ls 175978,65 (Ls 2862   x 21% x 51 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 21% x 53 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.4. 28% no amatalgas Ls 279272,45 (Ls 2862   x 28% x 47 tiesneši x 12 mēn. - Ls 1328,40 x 28% x 43 tiesneši x 12 mēn.),

 

2.3.5. 35% no amatalgas Ls 96616,80 (Ls 2862    x 35% x 15 tiesneši x 12 mēn. – Ls 1328,40   x 35% x 15 tiesneši x 12 mēn.).

 

III Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem

 

Atalgojums Ls 2010606,30 , t.sk.,

 

1. Mēneša amatalga Ls 1764312, t.sk.,

 

1.1.1. Mēneša amatalga

priekšniekam Ls 629832 ((vid.darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 115% x 28 priekšnieki x 12 mēn.) = Ls 921564 – Ls 291732= Ls 629832).

 

1.1.2. Mēneša amatalga tiesnesim Ls 1134480 ((vid. darba sam. Ls 530 x koef. 4,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) – (vid. darba sam. Ls 302 x koef. 2,5 x 58 tiesneši x 12 mēn.) = Ls 1659960 – Ls 525480 = Ls 1134480)

 

2. Piemaksa par kvalifikācijas klasi  Ls 246294,30

 

2.1. Piemaksa par kvalifikācijas klasi priekšniekam Ls 118093,50

 

2.1.1. 7% no amatalgas Ls 6298,32 (Ls 2742,75 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 7% x 4 priekšnieki x 12 mēn.)

 

2.1.2. 14% no amatalgas Ls 3149,16 (Ls 2742,75 x 14% x 1 priekšnieki x 12 mēn. - Ls 868,25 x 14% x 1 priekšnieks x 12 mēn.)

 

2.1.3. 21% no amatalgas Ls 108646,02 (Ls 2742,75 x 21% x 23 priekšnieks x 12 mēn. - Ls 868,25 x 21% x 23 priekšnieki x 12 mēn.)

 

2.2. Piemaksa par kvalifikācijas klasi tiesnesim Ls 128200,80

 

2.2.1. 7% no amatalgas Ls 32760 (Ls 2385 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn. - Ls 755 x 7% x 21 tiesnesis x 12 mēn.)

 

2.2.2. 14% no amatalgas Ls 9483,60 (Ls 2385 x 14% x 4 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 14% x 2 tiesneši x 12 mēn.)

 

2.2.3. 21% no amatalgas Ls 85957,20 (Ls 2385 x 21% x 19 tiesneši x 12 mēn. - Ls 755 x 21% x 18 tiesneši x 12 mēn.)

 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas kopā Ls 3619976,78

 

1.  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 %, summa Ls 2785096,61

 

2. Sociāla rakstura pabalsti Ls 834880,17, t.sk.,

 

2.1. Atvaļinājuma pabalsts mēneša amatalgas apmērā Ls 754902,17, t.sk.,

 

2.1.1. Rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem  Ls 400521,60 ((Ls 2385-Ls 1107) x 247 tiesneši + (Ls 2623,50 – Ls 1217,70) x 12 tiesas priekšsēdētāja vietnieki + (Ls 2862-  Ls 1328,40) x 35 tiesas priekšsēdētāji),

 

2.1.2. Apgabaltiesas tiesnešiem Ls 207163,80 ((Ls 2862 – Ls 1328,40) x 114 tiesneši + (Ls 3100,50 – Ls 1439,10) x 13 tiesas priekšsēdētāja vietnieki + (Ls 3339 – Ls 1549,80) x 6 tiesas priekšsēdētāji,

 

2.1.3. Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem Ls 147216,77 ((Ls 2385 –Ls 755) x 58 tiesneši + (Ls 2742,75 – 868,25) x 28 priekšnieki).

 

2.2. Pabalsts mēneša amatalgas apmērā tiesneša ievainojuma gadījumā vai tiesneša ģimenes locekļa nāves gadījumā (prognozējami 14 gadījumi) Ls 19300 ((Ls 2387,12 x 4 gadījumi– Ls 755 x 4 gadījumi) + (Ls 2385 x 10 gadījumi – Ls 1107 x 10 gadījumi))

 

2.3. Pabalsts triju mēneša amatalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā (prognozējami 15 gadījumi) Ls 60678 ((Ls 2385 x 3 gadījumi x 3 amatalgas– Ls 755 x 3 gadījumi x 3 amatalgas) + (Ls 2385 x 12 gadījumi x 3 amatalgas – Ls 1107 x 12 gadījumi x 3 amatalgas).

 

 

 

 

 

 

10659,2

8204,9

 

 

 

 

2454,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8204,9

 

 

 

 

 

4572,1

4014,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

557,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710,8

&n bsp;

2153,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

557,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922,0

 

 

817,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2454,3

 

 

 

1889,4

 

564,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10644,8

7961,4

 

 

 

 

2683,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7961,4

 

 

 

 

 

4319,8

3720,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2527,9

 

1995,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /span>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1113,7

 

 

978,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2683,4

 

 

 

2066,5

 

616,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14346,3

 

10726,3

 

 

 

 

3620,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10726,3

 

 

 

 

 

5564,1

 

4806,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< span lang=LV> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3151,6

 

 

2486,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

665,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010,6

 

 

1764,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3620,0

 

 

 

 

 

2785,1

 

 

834,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija.

 

Papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts  iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžetu kārtējam gadam.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.   Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

2.       Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Augstākā tiesa ir sniegusi viedokli par likumprojektu.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Augstākā tiesa kategoriski iebilst pret pārejas noteikumu 7. punkta jauno redakciju, norādot, ka likumprojektā paredzētie grozījumi būtiski ietekmēs tiesu varas un tiesnešu neatkarības principu, kas nostiprināts Latvijas Republikas Satversmes 83.pantā. Tiesu varas un tiesnešu neatkarības princips nepieļauj situāciju, kad tiesu varas pārstāvjiem ir „jātirgojas” par finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami likumā paredzēto tiesas funkciju nodrošināšanai. Šāda situācija ne vien apdraud tiesu neatkarības principu, bet arī ikvienas personas Satversmē un starptautiskajos dokumentos nodrošinātās tiesības uz neatkarīgu un taisnīgu tiesu, tostarp, tas var radīt šaubas par tiesas spriedumu objektivitāti. Vienlaicīgi Augstākā tiesa vērš uzmanību uz to, ka citu valstu konstitucionālās tiesas jau vairākkārtīgi ir vērtējušas tiesas budžeta samazināšanu un likumā noteiktās tiesnešu algu aprēķināšanas kārtības izmaiņas (tostarp iesaldēšanu), kas pēc būtības rada algu samazinājumu, un savos nolēmumos ir atzinušas, ka, ievērojot varas dalīšanas principu, tas neatbilst konstitūcijās un starptautiskajos dokumentos nostiprinātajam tiesas neatkarības principam.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Likumprojekts tika nosūtīts Augstākajai tiesai viedokļa sniegšanai.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” un Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumos Nr. 720 „Tiesu administrācijas nolikums” noteiktajām funkcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Vienlaikus likumprojekts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms 

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

Tieslietu ministrs   G. Bērziņš

 

 

Valsts sekretāra p. i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

J. Bērziņš

I. Bergmane

L. Popova

V. Rūsiņa

 

30.09.2008.. 17:47

5 085

L. Novožilova

67162697

linda.novozilova@tm.gov.lv

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

 

13.§

 

(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

     TA-2955

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     3. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra G.Bērziņa viedokli par noteiktās tiesnešu darba samaksas sistēmas mainīšanu un saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 170.punktu atzīmēt, ka ministram ir atšķirīgs viedoklis.

     4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojekta īstenošanai 2010., 2011.gadā un turpmākajos gados izskatīt kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta pieprasījumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-72-0710-#13.doc 1