Rīgā

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


 

18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

papildināt otrās daļas 5.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

 

papildināt otrās daļas 6.punktu aiz vārda „importētāju” ar vārdiem „apstiprinātu tirgotāju, neapstiprinātu tirgotāju”.

 

2. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus „Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras” ar vārdiem un skaitļiem „Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā,”.

 

3. Aizstāt 4.panta astotajā daļā vārdus „Veselības ministrija” ar vārdiem „Zāļu valsts aģentūra”.

 

4. 5.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārdiem „vai paredzēti izmantošanai” ar vārdu „divējādi”;

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Produktus izmanto divējādi, ja tos izmanto gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo. Produktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrotīklos vai metalurģijas procesos uzskata par divējādu izmantošanu.”;

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Šā panta trešā daļa neattiecas arī uz produktiem, kurus izmanto divējādi, ja tie nav minēti uz šā panta piektajā daļā noteiktā deleģējuma pamata izdotajā normatīvajā aktā.”;

 

aizstāt piektajā daļā vārdus „vai kurināmo, nepiemēro” ar vārdiem „vai kurināmo, vai saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, piemēro”.

 

5. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

 

6. Aizstāt 12.panta pirmās daļas 5.punktā skaitli „630” ar skaitli „705”.

 

7. Aizstāt 13.pantā pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā skaitli „14” ar skaitli „23”.

 

8. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) divējādi, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli „vai 5.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „5. vai 6.punktā”.

 

izteikt piektās daļas 3.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) izmantotas maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam.”

 

papildināt devīto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitļiem „saskaņā ar Padomes 1983.gada 28.marta regulu Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr.918/83)”.

 

9. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskas personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē (turpmāk – personīgā bagāža), un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām, nepārsniedzot šādus daudzumus, ar nosacījumu, ja šāda preču ievešana nav komerciāla:

1)     tabakas izstrādājumus:

a)     200 cigaretes;

b)    100 cigarillas;

c)     50 cigāri;

d)     250 g smēķējamās tabakas;

e)     šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.punkta „a”, „b”, „c” un „d” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

2)     alkoholiskos dzērienus:

a) viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk;

b) divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu;

c) šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 2.punkta „a” un „b” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā alkoholiskā dzēriena daudzuma; 

d)  četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus;

3)       bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;

4)       naftas produktus (degvielu), kas atrodas:

a)    transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;

b)  degvielas pārvietojamās tvertnēs – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.”

         

papildināt pantu ar 41., 42., 43. un 44.daļu šādā redakcijā:

„(41) Naftas produktiem (degvielai), kas minēti šā panta ceturtajā daļā, piemērojami Regulas Nr.918/83 XXVII sadaļas noteikumi. 

(42) Šā panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā paredzētos nodokļa atbrīvojumus piemēro fiziskajai personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

(43) Akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu šā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nenotiek regulāri;

2) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

(44) Šā panta 43.daļā akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja akcīzes preces ieved tādā daudzumā un vērtībā, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciāliem nolūkiem.”

 

papildināt piekto daļu aiz vārdiem „no muitas nodokļa” ar vārdiem un skaitli „saskaņā ar Regulu Nr.918/83”. 

 

10. 22.pantā:

papildināt ceturtās daļas 1.punktu aiz vārda „importētājs” attiecīgā locījumā ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs” attiecīgā locījumā;

 

papildināt ceturtās daļas 2.punktu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

 

11. 23.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Fiziska persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto attiecīgi daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.”;

 

papildināt trīspadsmitās daļas pēdējo teikumu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „un neapstiprināts tirgotājs”.

 

12. 27.pantā:

papildināt trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziska persona ieved personīgajā bagāžā un kuru daudzums pārsniedz šā likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto.”;

 

papildināt piekto daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) apstiprināts tirgotājs;

5)  neapstiprināts tirgotājs”.

 

13. Papildināt 29.panta pirmo daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”.

 

 14. 30.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda „importētājs” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs, neapstiprināts tirgotājs”;

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda „importētāja” ar vārdiem „apstiprināta tirgotāja, neapstiprināta tirgotāja”.

 

15. Papildināt 33.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:

1) alkoholiskie dzērieni:

a) starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni - 5 litrus;

b) alus, vīns un raudzētie dzērieni – 30 litrus;

2)  tabakas izstrādājumi:

a) cigaretes – 300 cigaretes;

b) cigāri vai cigarillas – 900 cigārus vai cigarillas;

c) smēķējamā tabaka – 500 gramus;

3) naftas produkti - 40 litrus;

4) bezalkoholiskie dzērieni – 500 litrus;

5) kafija – 20 kilogramus.”

 

16. Pārejas noteikumos:

papildināt 12.1punkta 2.apakšpunkta „c” apakšpunktu aiz vārda „pārstāvis” ar vārdiem „apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs.”

 

papildināt ar 20. , 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

„20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli – 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.

 

21.  Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta „b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli – 14 lati par 1000 gramiem tabakas.

 

22. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.”

 

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm.”.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris
M.Bičevskis 
E.Strazdiņa
M.Radeiko
G.Pužule
 
 
 
 
 

25.08.2008 8:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdes protokola Nr.34 8.§ 3.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots izstrādāt attiecīgus grozījumus likumā „Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums), kas paredz, ka apliecinājumu cigarešu lietošanai medicīniskiem mērķiem izsniedz Zāļu valsts aģentūra,  un iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā 2009.gada budžeta likumprojektu paketē.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši likuma 4.panta astotajai daļai izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem. Šī norma likumā bija iestrādāta atbilstoši Eiropas Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvai 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu. Minētās direktīvas 7.panta 2.punkta otrais teikums nosaka, ka izstrādājumi, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, neuzskata par tabakas izstrādājumiem. Tādējādi tiem nepiemēro akcīzes nodokli.

Šā gada 27.maijā Ministru kabinetā tika izskatīts un apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par augu cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā (Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdes protokola Nr.34 8.§) (turpmāk - informatīvais ziņojums). Informatīvajā ziņojumā ir minēts, ka saskaņā ar Farmācijas likuma 10.pantu Zāļu valsts aģentūra novērtē un reģistrē zāles, līdz ar to Zāļu valsts aģentūra būtu kompetenta sniegt likuma „Par akcīzes nodokli” 4.panta astotajā daļā minēto apliecinājumu par izstrādājumu, kuru sastāvā nav tabakas (augu cigarešu), lietošanu vienīgi medicīniskiem mērķiem. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus likuma 4.panta astotajā daļā, nosakot, ka apliecinājumu cigarešu lietošanai medicīniskiem mērķiem izsniedz Zāļu valsts aģentūra". Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdes protokola Nr.34 8.§ 3.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots izstrādāt attiecīgus grozījumus likumā un iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā 2009.gada budžeta likumprojektu paketē.

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras preču pozīcijas un kodi ir noteikti Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I.pielikumā. Līdz ar to, lai zinātu, kāds Eiropas Savienības normatīvais akts to nosaka, ir nepieciešams likuma 3.panta otrajā daļā norādīt šī normatīvā akta pilnu nosaukumu un turpmāk lietot tā saīsinājumu „Kombinētā nomenklatūra”.

Saskaņā ar Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, (turpmāk - Direktīva 2003/96/EK) 2.panta ceturtās daļas „b” apakšpunkta otro icvilkumu, šī direktīva neattiecas uz energoproduktu divējādu izmantošanu - energoprodukts tiek divējādi izmantots, ja to izmanto gan par kurināmo, gan citiem nolūkiem, kas nav izmantošana par motordegvielu vai kurināmo. Energoproduktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai un elektrolītiskos un metalurģiskajos procesos uzskata par divējādu lietošanu. Tādējādi akcīzes nodokli nepiemēro vai arī no akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus izmanto divējādi.

Stiprie alkoholiskie dzērieni ir kaitīgi veselībai. Akcīzes nodoklis ir arī kā instruments, ar kura palīdzību var ietekmēt veselībai kaitīgu produktu, šajā gadījumā stipro alkoholisko dzērienu (pārējie alkoholiskie dzērieni), patēriņu, to samazinot. Tādējādi akcīzes nodokļa likmes palielināšana šādiem dzērieniem ir pozitīvi vērtējama no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem.  Atbilstoši likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktam pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. spirtam), t.i., alkoholiskajiem dzērieniem, kas  nav vīns, raudzētie dzērieni, alus vai starpprodukti, piemēro akcīzes nodokli Ls 630 par 100 litriem absolūtā spirta. Eiropas Savienības minimālais nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un spirtam ir EUR 550 jeb Ls 387,2 par 100 litriem absolūtā spirta. Salīdzinot ar Baltijas valstīm - Lietuvu un Igauniju, Latvijā šis nodoklis ir viszemākais. Lietuvā akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem ir EUR 1112 jeb Ls 783 par 100 litriem absolūtā spirta, tātad par Ls 153 par 100 litriem absolūtā spirta jeb 24,3% lielāks nekā Latvijā. Savukārt Igaunijā - EUR 1291 jeb Ls 909 par 100 litriem absolūtā spirta, tātad par Ls 279 par 100 litriem absolūtā spirta jeb 44,3% lielāks nekā Latvijā. Lai situācija akcīzes nodokļa piemērošanā pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu daudz maz līdzīga šajās trijās Baltijas valstīs, ir nepieciešams Latvijas akcīzes nodokļa likmi palielināt, lai mazinātu starpību starp akcīzes nodokļa likmēm Lietuvā un Igaunijā. Taču, ņemot vērā, ka šobrīd šī starpība ir būtiska, Latvijas akcīzes nodokļa likmes līmeni varētu palielināt tā, lai tās lielums vismaz tuvinātos Lietuvas akcīzes nodokļa līmenim, t.i., tā lielums sasniegtu vismaz 90 procentus no Lietuvas akcīze nodokļa likmes līmeņa pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Smēķējamā tabaka līdzīgi kā citi tabakas izstrādājumi ir kaitīga veselībai. Līdz ar to akcīzes nodokļa piemērošana tai ir kā instruments tā patēriņa ierobežošanai. Šobrīd saskaņā ar likuma „Par akcīzes nodokli” 13.panta trešās daļas „b” apakšpunktu citai smēķējamai tabakai akcīzes nodoklis par 1000 gramiem tabakas ir 14 lati un tas ir par 9 latiem mazāks nekā smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai. Saskaņā ar likumu par smēķējamo tabaku uzskatāma sagriezta vai citādi sasmalcināta tabaka, kura satīta vai sapresēta gabalos un kuru var smēķēt bez turpmākas rūpnieciskas apstrādes. Atbilstoši likumam par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāma smēķējamā tabaka, kura vismaz 25 % no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.  Līdz ar to praksē ir ļoti grūti nošķirt abus produktus, neņemot paraugus. Tādējādi pastāv risks, ka, lai izvairītos no atbilstošas akcīzes nodokļa nomaksas, smalki sagrieztā tabaka cigarešu uztīšanai varētu tikt deklarēta kā cita smēķējamā tabaka. Līdz ar to, lai novērstu iespējamo izvairīšanos no atbilstošas akcīzes nodokļa nomaksas un vienlaikus iespējams samazinātu citas smēķējamās tabakas patēriņu, nepieciešams palielināt akcīzes nodokli citai smēķējamai tabakai, pielīdzinot to akcīzes nodokļa līmenim smalki sagrieztai tabakai.

Saskaņā ar likuma 18.panta piektās daļas 3.punkta „b” apakšpunktu norēķinu kartes ir viens no norēķinu veidiem, lai lauksaimniecības produkcijas ražotājs varētu saņemt akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu vai dīzeļdegvielu ar biodegvielas piedevu. Kredītiestāžu likumā sniegtā definīcija ļauj secināt, ka maksāšanas līdzeklis ir jebkurš līdzeklis, kas bez jebkādām turētāja papildu darbībām ļauj turētājam veikt maksājumus, dot rīkojumus naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu ar mērķi norēķināties par konkrētām saistībām. No tā izriet, ka attiecīgajam maksāšanas līdzeklim jābūt tehniskā vai citādā veidā piesaistītam naudas līdzekļiem, ar kuriem veic norēķinu. Papildus minētajam jāizpildās arī nosacījumam, ka šādu līdzekli kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Ja konkrētais maksāšanas līdzeklis atzīstams par maksāšanas līdzekli, norēķini ar šo līdzekli uzskatāmi par bezskaidrās naudas norēķiniem. Ja konkrētais līdzeklis nav atzīstams par maksāšanas līdzekli, norēķini ar līdzekli uzskatāmi par uzņēmuma debitoru un kreditoru parādu īpašu uzskaites organizēšanas veidu un savstarpēji veiktiem norēķiniem. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem bezskaidrās naudas maksāšanas līdzekļus izlaist un apkalpot atļauts vienīgi kredītiestādēm, Latvijas Bankai, VAS „Latvijas Pasts” un Valsts kasei. Līdz ar to, lai neradītu pārpratumus piemērošanā, ir nepieciešams precizēt normu par norēķinu kartēm.

Saskaņā ar likuma 21.panta ceturto daļu no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, no Ālandu salām vai Normandijas salām un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa. Šobrīd Padomes 1983.gada 28.marta Regula Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk - Regula Nr.918/83) 45.panta 1.punkts nosaka, ka ievērojot 46. līdz 49.pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved preces, kas atrodas to ceļotāju personiskajā bagāžā, kuri ierodas no trešajām valstīm, ja šāda preču ievešana nav komerciāla. Saskaņā ar Regulu Nr.918/83 no ievedmuitas nodokļa tiek atbrīvotas preces, ko personīgajā bagāžā ieved ceļotāji no trešajām valstīm, ja šādai ievešanai nav komerciāls raksturs un preču vērtība nepārsniedz EUR 175. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu preces, kas ir atbrīvotas no muitas nodokļa, ir atbrīvotas arī no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa. Ievešanai ir nekomerciāls raksturs, ja tā notiek neregulāri un tiek ievestas tikai tādas preces, kas paredzētas saņēmēja personīgai vai viņa ģimenes lietošanai vai dāvināšanai un kuru veids un daudzums neliecina, ka tās ievestas komerciālos nolūkos.

Padomes 2008.gada 17.marta Regulas Nr.274/2008 ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 1.panta 4.punkts nosaka, ka Regulas Nr.918/83 45.pants izteikts jaunā redakcijā. Ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka ar 2008.gada 1.decembri preces, kas atrodas to ceļotāju personīgajā bagāžā, kuri ierodas no trešajām valstīm, importē, nepiemērojot muitas nodokļus, ja šādu preču importam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli atbilstoši tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Padomes 2007.gada 20.decembra Direktīvu 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm (turpmāk -  Direktīva 2007/74/EK). Pamatā tiek saglabāti tādi kvantitatīvie ierobežojumi, kādi tiek piemēroti šobrīd, vienīgi negāzētam vīnam tie ir palielināti no 2 litriem uz 4 litriem, kā arī tiek noteikts kvantitatīvais daudzums alum – 16 litri, līdz šim nebija kvantitatīvā ierobežojuma alum, līdz šim uz to attiecās tikai monetārais lielums. Līdz ar to ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus likumā.

Šobrīd saskaņā ar likuma 27.panta piekto daļu akcīzes nodokļa markas saņem importētājs, noliktavas turētājs Latvijas Republikā, citas dalībvalsts noliktavas turētāja vai pārsūtītājtirgotāja iecelts akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis. Saņemot akcīzes nodokļa markas, attiecīgais akcīzes nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu par akcīzes nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam. Latvijā alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem, alus, alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos) un tabakas izstrādājumiem, kas laisti brīvā apgrozījumā  ir jābūt marķētiem ar akcīzes nodokļa markām. Ņemot vērā, ka atbilstoši likumam “Par akcīzes nodokli” arī apstiprināts tirgotājs un neapstiprināts tirgotājs var ievest Latvijā no ES dalībvalsts alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, jārada iespēja minētajām personām saņemt akcīzes nodokļa markas, lai tās varētu realizēt minētās akcīzes preces Latvijā.

Lai veiktu likumā noteikto akcīzes nodokļa un soda naudas aprēķinu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto procesuālo kārtību, jāpieņem lēmums par audita veikšanu, jāpaziņo tas personai, jāveic audits un jāpieņem lēmums par audita rezultātiem. Šādos gadījumos ar akcīzes nodokļa aprēķināšanu saistītie izdevumi nespēj kompensēt ieguvumu no nodokļa aprēķināšanas. Izmaksas veido:

1)        darba alga nodokļu inspektoriem un struktūrvienību vadītājiem, kuri noformē dokumentus, veic auditu, izskata un paraksta sagatavotos dokumentus (lēmuma par audita veikšanu pieņemšana, aprēķina veikšana un rezultātu noformēšana, lēmuma par audita rezultātiem pieņemšana);

2)         pasta izdevumi par lēmumu nosūtīšanu personai (pakalpojuma cena par ierakstītu vēstuli, ja nosūtāma viena lapa – Ls 0,58, pakalpojuma cena par ierakstītu vēstuli ar paziņošanu, ja nosūtāma viena lapa – Ls 1,18);

3)        izdevumi par lēmuma par audita rezultātiem publicēšana laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.panta trīspadsmitajai daļai gadījumos, ja persona izvairās no audita rezultātā pieņemtā lēmuma saņemšanas vai Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav informācijas par personas atrašanās vietu (pakalpojuma izmaksas vidēji Ls 26,00 atkarībā no publikācijas apjoma);

4)        ar piedziņu saistītie izdevumi.

2007.gadā ir veikti 175 akcīzes nodokļa par konfiscētajām precēm auditi, kuros vienā auditā aprēķinātais akcīzes nodoklis ir līdz 10 latiem. Kopā šajos auditos aprēķināti 1200 lati (akcīzes nodoklis + soda nauda). Pēc Valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem darba spēka izmaksas vien šo auditu veikšanai aptuveni desmit reizes pārsniedz summu, kas rezultātā ir aprēķināta. Līdz ar to audita rezultātā aprēķinātās nelielās summas ir neefektīva cilvēkresursu un finansiālo resursu izmantošana. Tādējādi ir nepieciešams paredzēt, ka konfiscētajiem akcīzes preču nelielajiem daudzumiem netiek aprēķināts akcīzes nodoklis un soda nauda, tādā veidā vismaz daļēji tiek samazināti papildu izdevumi saistībā ar akcīzes nodokļa un soda naudas piedziņu. Attiecīgās personas tiek un arī turpmāk tiks sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Izpildot Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdes protokola Nr.34 8.§ 3.punktu, likumprojekts paredz likuma 4.panta astotajā daļā aizstāt vārdus „vārdus „Veselības ministrija" ar vārdiem „Zāļu valsts aģentūra" (likumprojekta 3.pants).

Likumprojektā ir atrunātas normas par akcīzes nodokļa piemērošanu naftas produktiem, kas tiek izmantoti divējādi, ņemot vērā Direktīvas 2003/96/EK 2.panta ceturtās daļas „b” apakšpunkta otro ievilkumu (likumprojekta 4. un 8.pants).

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokli pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem ( par 100 litriem absolūtā spirta) no Ls 630 uz Ls 705 jeb par 11,9%. Tādējādi tas ir pozitīvi vērtējams no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem, kā arī tiek izlīdzinātas akcīzes nodokļa likmes pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs. Latvijas akcīze nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem vairs tikai par 10% ir zemāks nekā Lietuvā. Akcīzes nodokļa likme vienādi attieksies kā uz vietēja ražojuma, tā uz importētajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (likumprojekta 6. un 16.pants).

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokli citai smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem) no Ls 14 uz Ls 23, lai nodokļa likmes līmeni pielīdzinātu akcīzes nodokļa smalki sagrieztai tabakai (likumprojekta 7. un 16.pants).

Lai lauksaimniecības produkcijas ražotājs varētu saņemt akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu vai dīzeļdegvielu ar biodegvielas piedevu un nebūtu pārpratumu šajā gadījumā izmantojamo norēķinu veidos, likumprojekts precizē normu par norēķina kartēm (likumprojekta 8.pants).

Likumprojekts paredz, ka akcīzes nodokļa markas var iegādāties ne tikai akcīzes preču noliktava turētājs vai importētājs, bet arī apstiprināts un neapstiprināts tirgotājs (likumprojekta 1., 10., 11., 12, 13., 14. un 16.pants).

Likumprojektā ir iestrādātas normas, kas pārņem Direktīvā 2007/74/EK noteikto attiecībā uz akcīzes precēm, kuras fiziskā persona ieved Latvijas Republikas teritorijā no valstīm, kas nav dalībvalstis (likumprojekta 9. un 17.pants).

Lai vismaz daļēji tiktu samazināta neefektīva cilvēkresursu un finansiālo resursu izmantošana un tādējādi papildu izdevumi saistībā ar akcīzes nodokļa un soda naudas piedziņu, kas saistās par audita rezultātā aprēķinātām nelielām summām, Likumprojektā ir iestrādāta norma, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests var pieņemt lēmumu neaprēķināt akcīzes nodokli un soda naudu par konfiscētajiem akcīzes preču nelielajiem daudzumiem (likumprojekta 15.pants).

Likumprojekts paredz precizēt un uzlabot arī citas atsevišķas normas pēc nodokļu administrācijas pieredzes un uzņēmēju ierosinājumiem.

Tā kā Direktīva 2007/74/EK piemērojama ar 2008.gada 1.decembri, likumprojektā ietvertās normas stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī, izņemot normas, kas paredz palielināt akcīzes nodokli pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un citai smēķējamai tabakai (palielinātās likmes stājas spēkā 2009.gada 1.februārī) (likumprojekta 16.pants).

 

 4.Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Akcīzes    nodokļa    likmes    palielināšana   pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un citai smēķējamai tabakai negatīvi ietekmē (palielina) šo produktu  mazumtirdzniecības  cenu.  Ietekme  uz inflāciju šajā gadījumā ir 0,1 procenta punkts.

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Akcīzes nodokļa markas var iegādāties ne tikai akcīzes preču noliktavas turētājs vai importētājs, bet arī apstiprināts un neapstiprināts tirgotājs. Tas ir pozitīvi vērtējams no uzņēmējdarbības vides aspekta, jo šajā gadījumā arī mazumtirgotājs vai vairumtirgotājs kā neapstiprināts vai apstiprināts tirgotājs varēs pasūtīt un iegādāties akcīzes nodokļa markas alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Tādējādi arī minētās personas, pasūtot Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa markas, varēs noteikt maksimālo mazumtirdzniecības cenu cigaretēm un informēt par to akcīzes nodokļa administrāciju.

 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms      

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Akcīzes    nodokļa    likmes    palielināšana   pārējiem alkoholiskajiem  dzērieniem un citai smēķējamai tabakai,  pozitīvi  vērtējama no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem, it īpaši alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ierobežošanas   pasākumu   īstenošanas   jomā. Šajā gadījumā akcīzes nodokļa likmes palielināšana palielinās arī minēto alkoholisko dzērienu cenas, līdz ar to varētu būt sagaidāms (iespējams), ka samazināsies šādu alkoholisko dzērienu patēriņš.

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms      

 

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms    

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.          valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 papildu ieņēmumi par akcīzes nodokļa palielināšanu:

- pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, t.sk.:

* akcīzes nodoklis

* pievienotās vērtības nodoklis

 

 

- citai smēķējamai tabakai, t.sk.:

* akcīzes nodoklis

*pievienotās vērtības nodoklis

 

 

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83

15

 

 

 

 

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83< /o:p>

15

 

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83

15

 

 

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

papildu ieņēmumi par akcīzes nodokļa palielināšanu:

- pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, t.sk.:

* akcīzes nodoklis

* pievienotās vērtības nodoklis

 

 

- citai smēķējamai tabakai, t.sk.:

* akcīzes nodoklis

*pievienotās vērtības nodoklis

 

 

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83

15

 

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83

15

 

 

11778

 

 

 

 

 

 

 

11680

 

9898

1782

 

 

98

 

83

15

 

 

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes palielināšanu pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un citai smēķējamai tabakai papildus ieņēmumi budžeta ieņēmumos plānoti no akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

2009.gadā un turpmākajos gados sagaidāmie papildus ieņēmumi tiek plānoti kā starpība starp prognozētajiem ieņēmumiem, ņemot vērā normatīvā akta ietekmi, un prognozētajiem ieņēmumiem, neņemot vērā normatīvā akta ietekmi.

Aprēķinā tiek ņemts vērā, ka 2009.gadā un turpmākajos gados patēriņa pieauguma tendence, kas vērojama iepriekšējos gados, varētu nedaudz samazināties.

 6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts paredz veikt grozījumus likuma „Par akcīzes nodokļa” 5. un 18.pantā par produktu divējādu izmantošanu. Minētajos pantos ir  noteikts deleģējums Ministru kabinetam, ko reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”, līdz ar to līdz 2009.gada 1.jūlijam būs nepieciešams izdot no jauna minētos Ministra kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumus Nr.525, papildinot tos ar normām par produktu divējādu izmantošanu.

 

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Ar likumprojektu tiek ieviesta Padomes 2007.gada 20.decembra Direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm.

Ar likumprojektu tiek pārņemta Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, 2.panta ceturtās daļas „b” apakšpunkta otrajā icvilkumā noteiktā norma par produktu divējādo izmantošanu.

 

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms      

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms      

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 2007.gada 20.decembra Direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm (publikācija – OV L 346, 29.12.2007., 6.-12.lpp.).

Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (publikācija – OV L 283, 31.10.2003., lpp. 51)

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Padomes 2007.gada 20.decembra Direktīva 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm

 

1.pants

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta 9.pants

 

 

4.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

5.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

6.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

8.panta 1.punkts

Likumprojekta 9.pants

 

 

8.panta 4.punkts

Likumprojekta 9.pants

 

 

9.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

10.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

11.pants

Likumprojekta 9.pants

 

 

18.panta pirmā daļa

Likumprojektā ietvertās normas, kas pārņem direktīvas normas, stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

 

 

19.panta pirmā daļa

Likumprojektā ietvertās normas, kas pārņem direktīvas normas, stājas spēkā 2008.gada 1.decembrī.

 

 

19.panta otrā daļa

Likumprojekta 17.pants

 

 

Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai

 

2.panta ceturtās daļas „b” apakšpunkta otrais icvilkums

 

 

 

Likumprojekta 4.pants

 

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms     

 

 6. Cita informācija

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar šādām institūcijām:

1)     Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociāciju (turpmāk - LADRIA, 21.08.2008. vēstule Nr.4)

2)     Nacionālā trīspusējās sadarbības padomi (turpmāk – NTSP) pauž Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK)viedokli (NTSP, 22.08.2008. vēstule Nr.222-4/87);

3)     Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (turpmāk - LPUF, 21.08.2008. vēstule  Nr.67/08).

 

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LADRIA, LDDK un LPUF neatbalsta akcīzes nodokļa likmes palielināšanu pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par litriem absolūtā spirta) no 630 latiem uz 705 latiem, pamatojot to, ka:

-     uzdevums nav iekļauts Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību;

-     jau šobrīd akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem ir augstāks par 62,7% nekā ES minimālais nodoklis tam, aptuveni divreiz lielāks nekā Krievijā un Baltkrievijā (nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta Krievijā ir Ls 317,2, savukārt Baltkrievijā – Ls 326,1);

-     veicināt pierobežas tirdzniecību, it īpaši Krievijas un Baltkrievijas pierobežā, jo Krievijā un Baltkrievijā akcīzes nodoklis ir divas reizes zemāks un attiecīgi alkoholisko dzērienu cenas ir ievērojami zemākas; 

-     šādi tiks sekmēts stipro alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības cenas pieaugums, līdz ar to iespējams alkohola patēriņa samazinājums. Taču pastāv risks, ka sabiedrības daļa varētu pievērsties nelegālā alkohola lietošanai. Līdz ar to šāds solis vēl vairāk varētu veicināt nelegālā alkohola apriti, tādējādi minētais pasākums varētu nedot vēlamo rezultātu;

-     atbilstoši šobrīd esošajai ekonomiskajai situācijai tas nav pamatots ne ar ekonomisku nepieciešamību, ne ar sociālu racionalitāti. 

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Par sagatavotajiem grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli” ir publiskota informācija Finanšu ministrijas mājas lapā, kā arī publicēta informācija laikrakstos, piemēram, laikrakstā „Dienas Bizness” 2008.gada 15.augusta numurā.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

 5. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests savu esošo funkciju ietvaros.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pēc tam arī Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv. Likumprojekts būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta nolikuma (Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.940 „Valsts ieņēmumu dienesta nolikums”) 10.punktam Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus, izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Indivīds Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās muitas iestādes amatpersonas izdoto lēmumu var apstrīdēt attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktoram, savukārt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora pieņemto lēmumu – Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram. Gadījumā, kad lēmumu izdevis Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālās iestādes direktors, lēmumu var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram. Ja indivīds nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Zāļu valsts aģentūras nolikuma (Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumi Nr.1006 „Zāļu valsts aģentūras nolikums”) 14.punktam aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram, savukārt atbilstoši 15.punktam aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms    

 

 
    
 
 
Finanšu ministrs                                                                                                   A.Slakteris

 

 

 

Finanšu

ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Pužule

 

 

 

 

25.08.2008

3954

G.Pužule, 67095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.70

2008.gada 30.septembrī

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

     TA-2890

___________________________________________________________

(D.Robežniece, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

  & nbsp;  

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-70-3009-#10.doc

1