Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

 

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10oksi-sadalāmā plastmasa – plastmasa (polimērs), kura iegūta no neatjaunojamām izejvielām un skābekļa un gaismas ietekmē sadalās sīkās sastāvdaļās, bet nav bioloģiski sadalāma (kompostējama)."

 

2. Papildināt 4.panta piektās daļas otro teikumu aiz vārdiem "no bioplastmasas" ar vārdiem "vai oksi-sadalāmās plastmasas".

 

3. Papildināt 7.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja nodokļa maksātājs šajā pantā noteikto apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides minis­trijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības, Vides ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līguma saistības netiek ievērotas, par ko sastāda aktu, pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(5) Ja nodokļa maksātājs mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē šā panta otrās daļas 2.punktā minēto pārskatu, Vides ministrija triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu."

 

4. Papildināt 8.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs šajā pantā noteikto apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības, Vides ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līguma saistības netiek ievērotas, par ko sastāda aktu, pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(9) Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē šā panta otrās daļas 4. un 5.punktā minēto pārskatu, Vides ministrija triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu."

 

5. Papildināt 9.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs šajā pantā noteikto apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības, Vides ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līguma saistības netiek ievērotas, par ko sastāda aktu, pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(7) Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē šā panta otrās daļas 4. un 5.punktā minēto pārskatu, Vides ministrija triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu."

 

6. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

 

"9.1 pants. Lēmumu pārsūdzēšana

Šā likuma 7.panta ceturtajā un piektajā daļā, 8.panta astotajā un devītajā daļā un 9.panta sestajā un septītajā daļā minētos lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

 

7.  24.pantā:

papildināt trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) uz iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas norādāmo informāciju (marķējumu) par to materiālu veidu.";

 

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "15" ar skaitli "75".

 

8. Papildināt 27.pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(13) Nodokļa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved videi kaitīgas preces, kas tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīs jaunās preces tiek realizētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgo preču izvešanu:

1) nodokli nemaksā, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno preču izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā;

2) samaksāto nodokļa summu ieskaita kā nodokļa avansa maksājumu, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno preču izvešana notikusi dažādos nodokļa maksāšanas periodos un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot nodokļa samaksu."

 

9. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vides ministrija, pieņemot lēmumu par apsaimniekošanas līguma starp Vides ministrijas padotībā esošu iestādi un nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju laušanu un atbrīvojuma no nodokļa samaksas pārtraukšanu atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, vienlaikus lemj par pienākumu maksāt nodokli un rakstveidā par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, lēmumā norādot aprēķināto nodokļa summu. Vides ministrija lēmumā norāda pilnu iekasējamo summu, ko veido nesamaksātais nodoklis desmitkāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumam konkrētā pārskata periodā, un samaksas termiņu, pēc kura Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā. Nodokļa maksātājs noteikto nodokļa maksājumu atbilstoši lēmumam veic 30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas."

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"19. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 24.panta trešās daļas 8.punktā minētos noteikumus.

 

20. Šā likuma 7.pielikuma tabulas "2. Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2009.gada 1.janvāra" 2.piezīmē minētās prasības stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

 


11. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Dabas resursu nodokļa likuma

3.pielikums

 

Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu

 

1. Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu
līdz 2009.gada 30.jūnijam

 

Nr.

p.k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme laikposmā līdz 2009.gada 30.jūnijam (Ls)

1.

Sadzīves atkritumu apglabāšana:

 

 

1.1.

izgāztuvēs un poligonos, kuros uzstādīti svari

tonna

0,75

1.2.

izgāztuvēs un poligonos, kuros nav uzstādīti svari

m3

0,25

2.

Azbesta šķiedru un putekļu veidā apglabāšana

tonna

10,00

3.

Bīstamo atkritumu apglabāšana

tonna

25,00

 

2. Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu
no 2009.gada 1.jūlija

 

Nr.

p.k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme laikposmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2011.gada 1.janvāra (Ls)

1.

Sadzīves atkritumi

tonna

1,25

2,50

5,00

2.

Azbests šķiedru un putekļu veidā

tonna

10,00

25,00

25,00

3.

Bīstamie atkritumi

tonna

25,00

25,00

25,00"

 

12.  6.pielikumā:

papildināt pielikumu ar pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

 

"Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm";

 

izteikt pirmās tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"1. Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm
līdz 2006.gada 31.decembrim
";

izteikt otro tabulu šādā redakcijā:

 

"2. Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm
no 2007.gada 1.janvāra

 

Nr.

p.k.

Preces veids

Mērvie­nība

Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra (Ls)

1.

Smēreļļas

kg

0,05

0,08

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:

 

 

 

2.1.

elektriskie akumulatori, svina

kg

0,20

0,30

2.2.

elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

kg

1,20

1,80

2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

3,25

4,85

2.4.

citi elektriskie akumulatori

kg

5,10

7,65

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1,00

1,00

4.

Visu veidu riepas

kg

0,10

0,15

5.

Eļļas filtri

gab.

0,10

0,15

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmajai daļai:

 

 

 

6.1.

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

0,65

0,65

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

1,05

1,05

6.3.

maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

1,35

1,35

6.4.

informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

1,35

1,35

6.5.

monitori

kg

1,05

1,05

6.6.

mobilie telefoni

kg

0,90

1,50

6.7.

plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizor us)

kg

0,65

0,65

6.8.

televizori

kg

1,05

1,05

6.9.

elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

1,35

1,35

6.10.

gāzizlādes spuldzes

gab.

0,40

0,40

6.11.

apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

kg

1,00

1,00

6.12.

monitoringa un kontroles instrumenti

kg

0,90

0,90

6.13.

rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

1,35

1,35

6.14.

medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

kg

0,90

0,90

6.15.

tirdzniecības automāti

kg

1,35

1,35"

 

13. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Dabas resursu nodokļa likuma

7.pielikums

 

Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un
vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

 

1. Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un
vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

līdz 2008.gada 31.decembrim

 

Nr.

p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim

(Ls par 1 kg materiāla)

Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim

(Ls par 1 kg materiāla)

Likme laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim

(Ls par 1 kg materiāla)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,04

0,16

0,20

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas izejmateriāliem

0,10

0,40

0,60

3.

No metāla izejmateriāliem

0,06

0,24

0,45

4.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,012

0,05

0,15

 

Piezīme. Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) nodokļa likmi piemēro atbilstoši materiālam, kas svara ziņā ir pārākumā.

 

2. Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un
vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
no 2009.gada 1.janvāra

 

Nr.

p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un
vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra

(Ls par 1 kg materiāla)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,25

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,65

3.

No metāla izejmateriāliem

0,70

4.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,15

5.

No oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,45

 

Piezīmes.

1. Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) nodokļa likmi piemēro atbilstoši materiālam, kas svara ziņā ir pārākumā.

2. Uz iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas norāda informāciju (marķē) par to materiālu veidu. Informācijai (marķējumam) jābūt skaidri saredzamai, viegli salasāmai un noturīgai. Par norādītās informācijas (marķējuma) pareizību ir atbildīgs nodokļa maksātājs. Ja minētā informācija (marķējums) nav norādīta, iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem piemēro nodokļa likmi, kas noteikta tabulas 2.punktā iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no plastmasas izejmateriāliem."

 

14.  9.pielikumā:

aizstāt tabulas ceturtās ailes nosaukumā skaitli un vārdu "2009.gada" ar skaitli un vārdu "2008.gada";

aizstāt tabulas piektās ailes nosaukumā skaitli un vārdu "2010.gada" ar skaitli un vārdu "2009.gada".

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

anotācija

 

 

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2007.gada 20.decembra Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 5.77.apakšpunkts paredz izvērtēt dabas resursu nodokļa likmju efektivitāti par dabas resursiem un to pārdomātu izmantošanu, kā arī optimizēt dabas resursu nodokļa likmes.

2008.gada 19.februāra Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības īstenošanai 5.77.1. apakšpunkts nosaka, ka Vides ministrija sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (turpmāk – likumprojekts). Šajā apakšpunktā paredzēts, ka likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta paketes ietvaros.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 Šobrīd dabas resursu nodokļa piemērošanu nosaka Dabas resursu nodokļa likums.

Praksē konstatēta nepieciešamība precizēt likuma normas attiecībā uz darbībām, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda apsaimniekošanas līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības, kā arī uz darbībām, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē Dabas resursu nodokļa likumā noteikto pārskatu. Minētos likuma precizējumus ierosinājusi veikt arī Valsts kontrole pēc revīzijas veikšanas par dabas resursu nodokļa administrēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Praksē bijuši divi gadījumi, kad nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs nespēja nodrošināt līgumā paredzēto uzdevumu izpildi. Vienā gadījumā līgums netika atjaunots (2007.gada I ceturksnī), otrs gadījums šobrīd tiek izvērtēts. Ja apsaimniekotājs nenodrošina normatīvajos aktos un līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi noteiktās saistības, tiek apdraudēta arī valsts kopējo atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpilde, kas var radīt finansiālas sekas, ja Eiropas Komisija ierosina sniegt valsti tiesā par noteiktu prasību neizpildi. Vienlaikus palielinās atkritumu daudzums, kas tiek apglabāts poligonos un samazinās otrreizējo izejvielu patēriņš, kā rezultātā videi tiek nodarīts lielāks kaitējums. Attiecībā uz savlaicīgu pārskatu iesniegšanu, jāatzīmē, ka šādi gadījumi ir bijuši vairākkārt, kas ievērojami apgrūtina situācijas savlaicīgas analīzes veikšanu.

       Šobrīd, kā aprēķināms un maksājams nodoklis, ja nodokļa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved videi kaitīgas preces, kas tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīs jaunās preces tiek realizētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, nosaka Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļaujas”. Tomēr šī norma ir iekļaujama likumā. Pēc likumprojekta pieņemšanas Vides ministrija iesniegs Ministru kabinetā atbilstošu grozījumu Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”, paredzot no noteikumiem svītrot attiecīgo punktu.

Lai turpinātu veicināt videi draudzīgāku iepakojumu izmantošanu, nepieciešams samazināt un grozīt nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no kartona, papīra, dabiskām šķiedrām, bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas, vienlaikus sniedzot oksi-sadālāmās plastmasas definīciju. Dabas resursu nodokļa likmes par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem no 2009.gada – 0,65 Ls par 1 kg materiāla (šobrīd izņēmums attiecas tikai uz bioplastmasas izejmateriāliem). Nodokļa likmes par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem no 2009.gada – 0,45 Ls par 1 kg materiāla.

Nodokļa likmes par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem atbilstoši spēkā esošajām Dabas resursu nodokļa likumam 2008.gadā – 0,15 Ls par 1 kg materiāla, bet 2009.gadā bija paredzēta – 0,30 Ls par 1 kg materiāla. Likumprojekts paredz nodokļa likmes par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem arī 2009.gadā atstāt šā gada līmenī - 0,15 Ls par 1 kg materiāla.

     Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, atsevišķu videi kaitīgu preču atkritumu pārstādi un reģenerāciju un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, nepieciešams paaugstināt nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu un par dažām videi kaitīgo preču grupām. Nodokļa likmju paaugstināšana par sadzīves atkritumu apglabāšanu veicinās Latvijas Republikas saistību izpildi attiecībā uz atkritumu otrreizējo pārstrādi, kādas tā uzņēmās iestājoties Eiropas Savienībā.

Nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paredzēts pakāpeniski paaugstināt no 0,75 Ls par tonnu šobrīd uz 1,25 Ls par tonnu no 01.07.2009.;

                          2,50 Ls par tonnu no 01.01.2010.;

                          5,00 Ls par tonnu no 01.07.2011..

Nodokļa likmes par atsevišķām videi kaitīgu preču grupām paredzēts paaugstināt vidēji par 50 %, jo šobrīd nodokļa likmes nav pietiekami stimulējošas šo preču atkritumu savākšanu un reģenerāciju :

Preces veids

Nodokļa likme šobrīd

Nodokļa likme no 01.01.2009.

Smēreļļas

0,05 Ls/kg

0,08 Ls/kg

Elektriskie akumulatori, svina

0,20 Ls/kg

0,30 Ls/kg

Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

1,20 Ls/kg

1,80 Ls/kg

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

3,25 Ls/kg

4,85 Ls/kg

Citi elektriskie akumulatori

5,10 Ls/kg

7,65 Ls/kg

Visu veidu riepas

0,10 Ls/kg

0,15 Ls/kg

Eļļas filtri

0,10 Ls/gab.

0,15 Ls/kg

Mobilie telefoni

0,90 Ls/kg

1,50 Ls/kg

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts izstrādāts , lai novērstu praksē konstatētās problēmas attiecībā uz darbībām, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda apsaimniekošanas līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības, kā arī uz darbībām, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē Dabas resursu nodokļa likumā noteikto pārskatu.’

Likumprojektu izstrādājot, ņemti vērā  Valsts kontroles ierosinājumi, kas tika norādīti, veicot revīziju Vides ministrijā un tās pilnvarotajās iestādēs par dabas resursu nodokļa administrēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām 2008.gadā.

Nodokļa likmju samazinājums par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no kartona, papīra, dabiskām šķiedrām, bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas, izstrādāts, lai turpinātu veicināt videi draudzīgāku iepakojumu izmantošanu. Kā parādīja 2008.gada sākumā ieviestās samazinātās nodokļa likmes par bioplastmasu, šāda pieeja ir būtiski veicinājusi plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, tomēr, lai sasniegtu maksimālu efektu, nodokļa likmes šiem izstrādājumiem nepieciešams vēlreiz grozīt.

   Nodokļa likmju paaugstināšana par sadzīves atkritumu apglabāšanu un par dažām videi kaitīgo preču grupām izstrādāta, lai veicinātu atkritumu šķirošanu, atsevišķu videi kaitīgu preču atkritumu pārstādi un reģenerāciju un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. Kā rāda pieredze, ekonomisko instrumentu pielietošana vides aizsardzībā ir efektīva, un sasniedz mērķi, ja šie instrumenti ir adekvāti, tas ir, pietiekami iedarbīgi un stimulējoši vienlaicīgi.

Likumprojekts salīdzinājumā ar spēkā esošo likumu paredz:

1)     papildināt likumu ar oksi-sadālāmās plastmasas definīciju;

2)     precizē darbības, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo atkritumu  apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda apsaimniekošanas  līgumā ar Vides ministrijas padotībā esošu iestādi ietvertās saistības;

3)     precizē darbības, kādas veicamas Vides ministrijas padotībā esošai iestādei un Vides ministrijai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis Vides ministrijas padotībā esošā iestādē Dabas resursu nodokļa likumā noteikto pārskatu;

4)     precizē, kā aprēķināms un maksājams nodoklis, ja nodokļa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved videi kaitīgas preces, kas tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīs jaunās preces tiek realizētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

5)     paredz paaugstināt un grozīt nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2009.gada;

6)    paredz paaugstināt un grozīt nodokļa likmes par dažām videi kaitīgo preču grupām 2009.gadā;

7)    paredz samazināt un grozīt nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas 2009.gadā.

Likumprojekta pieņemšana un tā prasību īstenošana pilnībā atrisinās šīs sadaļas 2.punktā aprakstītās problēmas.

4. Cita informācija

Izstrādājot priekšlikumus par nodokļa likmju izmaiņām par sadzīves atkritumu apglabāšanu, tika ņemta vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze, ar kuru var iepazīties sekojošās mājas lapās internetā:

www.economicinstruments.deewhy.ie;

www.cewep.com;

www.reco.pomcert.pl/Peeter_Eek.pdf.

 

 

II.               Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

1. Likumprojekta prasību ieviešana veicinās investīciju piesaisti atkritumu šķirošanas laukumu izveidei un dalīto atkritumu konteineru laukumu izveidei.

2. Likumprojekta prasību ieviešana veicinās atkritumu apjoma, kas jāapglabā atkritumu poligonā, samazināšanu un atkritumu dalītas vākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem un resursu un preču pārdomātu patēriņu.

Likumprojekta prasību ieviešana veicinās arī bioplastmasas un oksi-sadālāmās plastmasas izstrādājumu ražošanu un izmantošanu tautsaimniecībā. Attīstoties bioplastmasas ražošanai Latvijā, rezultātā būs ieguvums ne tikai videi (samazināsies poligonos apglabājamo atkritumu apjoms, tiks lietoti vairāk videi draudzīgi materiāli – speciālā vidē viegli noārdošies vienreiz lietojamie trauki, iepakojums, arī lauksaimniecībā izmantojamās plēves u.c.), bet arī lauksaimniecības produkcijas audzētājiem (piemēram, kartupeļu audzētājiem).

3. Likumprojekta prasību ieviešana attiecībā uz nodokļa likmju samazināšanu bioplastmasas un oksi-sadālāmās plastmasas izstrādājumiem salīdzinājumā ar cita veida plastmasas izstrādājumiem veicinās cenu izlīdzināšanos, padarot videi draudzīgākus plastmasas izstrādājumus lētākus un pieejamākus patērētājiem.

4. Nav attiecināms.

5. Likumprojekta prasību ieviešana attiecībā uz nodokļa likmju samazināšanu bioplastmasas un oksi-sadālāmās plastmasas izstrādājumiem padarīs tos konkurētspējīgākus salīdzinājumā ar iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem  un piederumiem no cita veida plastmasām.

6. Likumprojekta prasību ieviešana attiecībā uz nodokļa likmju pieaugumu atsevišķu videi kaitīgo preču grupām un atkritumu apglabāšanai veicinās dažādu atkritumu veidu pārstrādes un otrreizējo izejvielu lietošanas apjomu palielināšanu un pētījumu veikšanu jaunu ražošanas metožu un tehnoloģiju ieviešanai.

Jaunu ražošanas tehnoloģiju ieviešanu un izplatīšanu veicinās arī nodokļa likmju samazināšana par iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas un oksi-sadālāmās plastmasas.

Nav attiecināms.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4. ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Likumprojekta prasību ieviešanas rezultātā pieaugs pakāpeniski maksa par atkritumu apsaimniekošanu, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis. Vienlaikus attīstot sadzīves atkritumu dalīto vākšanas sistēmu, iedzīvotājiem būs iespēja atkritumus šķirot un samazināt nešķirotu sadzīves atkritumu apjomu, kurš tiek apglabāts. Līdz ar to, samazinot atkritumu apjomu, ko nešķirotā veidā savāc no iedzīvotājiem, pie pareizi veidotas maksas iedzīvotājiem būs jāmaksā mazāk par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Likumprojekts veicinās atkritumu šķirošanu, kā arī atkritumu apjoma, kas jāapglabā atkritumu poligonā, samazināšanu un resursu pārdomātu lietošanu. Rezultātā, attīstoties atkritumu pārstrādes apjomiem un jaudām, prognozējama jaunu darba vietu veidošanās.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Likumprojekts veicinās iedzīvotājus pārdomāti šķirot atkritumus, kā arī veicinās atkritumu apjoma, kas jāapglabā atkritumu poligonā, samazināšanu un resursu pārdomātu lietošanu, kā arī dažādu atkritumu veidu pārstrādes un otrreizējo izejvielu lietošanas apjomu palielināšanu.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka piemērojot lielāku nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu, palielināsies ieņēmumi valsts pamatbudžetā, būs iespējas rast līdzekļus Latvijā dažādu veidu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilnveidošanai un inovatīvu tehnisko paņēmienu attīstībai un pilnveidošanai. No Latvijas vides aizsardzības fonda jau šobrīd pastāv iespējas saņemt finansējumu projektiem un pasākumiem, kas izglīto un informē patērētājus par dažādu atkritumu veidu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un atkritumu efektīvu apsaimniekošanu.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III.           Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

 

(tūkst. latu)

 

2008.

gads

 

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2009.

 

 

2010.

 

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

+ 197,25

 

+ 78,90

 

 

 

 

+ 118,35

 

+ 1 408,75

 

+ 563,50

 

 

 

 

+ 845,25

+ 3 489,25

 

+ 1 395,70

 

 

 

 

+ 2 093,55

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

+ 197,25

 

+ 78,90

 

 

 

 

+ 118,35

 

+ 1 408,75

 

+ 563,50

 

 

 

 

+ 845,25

+ 3 489,25

 

+ 1 395,70

 

 

 

 

+ 2 093,55

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Papildus plānojamie ieņēmumi:

1.1. valsts pamatbudžeta nodokļu (dabas resursu nodoklis) ieņēmumi -

2009.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 789 000 tonnas, nodokļa likme 6 mēnešus 0.75 Ls/tonna, 6 mēnešus – 1,25 Ls/tonna; valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti 40 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp otrajā pusgadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (789000 x 0,5 x 1,25 - 789000 x 0,5 x 0,75) x 0,4 = kopā tas veido 78,9 tūkst. latus;

2010.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 805 000 tonnas, nodokļa likme – 2,50 Ls/tonna; valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti 40 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp gadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (805000 x 2,50 – 805000 x 0,75) x 0,4 = kopā tas veido 563,5 tūkst. latus;

2011.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 821 000 tonnas, nodokļa likme – 5,00 Ls/tonna; valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti 40 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp gadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (821000 x 5,00 – 821000 x 0,75) x 0,4 = kopā tas veido 1 395,7 tūkst. latus;

 

1.2. pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžetu nodokļu (dabas resursu nodoklis) ieņēmumi -

2009.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 789 000 tonnas, nodokļa likme 6 mēnešus 0.75 Ls/tonna, 6 mēnešus – 1,25 Ls/tonna; pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos tiek ieskaitīti 60 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp otrajā pusgadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (789000 x 0,5 x 1,25 - 789000 x 0,5 x 0,75) x 0,6 = kopā tas veido 118,35 tūkst. latus;

2010.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 805 000 tonnas, nodokļa likme – 2,50 Ls/tonna; pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos tiek ieskaitīti 60 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp gadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (805000 x 2,50 – 805000 x 0,75) x 0,6 = kopā tas veido 845,25 tūkst. latus;

2011.gadā: prognozētais radītais sadzīves atkritumu daudzums – 821 000 tonnas, nodokļa likme – 5,00 Ls/tonna; pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos tiek ieskaitīti 60 % no ieņēmumiem no nodokļa maksājumiem. Nodokļa ieņēmumu pieaugums veidosies kā starpība starp gadā aprēķināto nodokļa summu, piemērojot plānoto nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem un aprēķināto nodokļa summu, piemērojot spēkā esošo nodokļa likmi par apglabājamajiem sadzīves atkritumiem (821000 x 5,00 – 821000 x 0,75) x 0,6 = kopā tas veido 2 093,55 tūkst. latus.

 

Valsts pamatbudžeta nodokļu (dabas resursu nodoklis) ieņēmumi palielinās attiecīgi valsts pamatbudžeta ieņēmumus.

Pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžetu nodokļu (dabas resursu nodoklis) ieņēmumi palielinās attiecīgi pašvaldību budžetu ieņēmumus.

 

Cita informācija

Budžeta ieņēmumu pieaugums aprēķināts, ņemot vērā izmaiņas nodokļa likmēs par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Sadzīves atkritumu apjomu prognozes izmantotas, ņemot par pamatu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam (Akceptēts Ministru kabineta 2005.gada 29.decembra sēdē ar rīkojumu Nr.860).

 

Nodokļu likmju izmaiņu par iepakojumu un videi kaitīgām precēm rezultātā nav prognozējamas būtiskas izmaiņas budžeta ieņēmumos. Šīm likmju izmaiņām ir motivējošs raksturs, kas rezultātā ieņēmumu izmaiņas savstarpēji izlīdzināsies.

 

 

IV.            Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Līdz 2009.gada 1.aprīlim būs nepieciešams izstrādāt un apstiprināt Ministru kabinetā noteikumus, kuri noteiks uz iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas norādāmo informāciju (marķējumu) par to materiālu veidu.

Atbildīgā ministrija par Ministru kabineta noteikumu izstrādi būs Vides ministrija. Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2009.gada 20.janvārim.

 

2. Pēc likumprojekta pieņemšanas būs nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredzēs izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”, svītrojot 85.punktu, kas ietver identisku regulējumu, kādu paredz likumprojekta 8. pants.

Atbildīgā ministrija par Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi būs Vides ministrija. Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2008.gada 30.decembrim.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V.               Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Likumprojekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu saskaņā ar 2004.gada 30.marta Ministru kabineta instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” (turpmāk – instrukcija) 2.2.apakšpunktu, par kuru jāsniedz informācija Eiropas Komisijai saskaņā ar Ministru kabineta instrukcijā noteikto kārtību.

Vides ministrija saskaņā ar instrukcijas Nr.1 7. punktu iesniegs likumprojektu Ekonomikas ministrijai paziņošanai Eiropas Komisijai pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā 2.lasījumā. Saskaņā ar instrukcijas 26.punktu likumprojektam nav piemērojams apturēšanas periods.

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

VI.            Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas veiktas ar Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju dažādu sanāksmju laikā par likumprojektu sadaļām, kas skar atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.

 

Likumprojekts nosūtīts un izskatīts Vides konsultatīvajā padomē.

 

Likumprojekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika nosūtīts atzinumu sniegšanai atbilstošajām profesionālajām asociācijām un biedrībām, kuras pārstāvētas Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvajā padomei, kas izveidota pie Vides ministrijas.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Vides konsultatīvās padome savā 2008.gada 20.augusta sēdē apsprieda likumprojektu un izteica atbalstu likumprojekta tālākai virzībai. Tomēr uzskata, ka ir būtiski vienlaicīgi ar izsludinātajām izmaiņām, strādāt pie pārējo likmju adekvātu noteikšanu. Piemēram, noteikt fosfora emisiju nodokļa likmi fosfora ietekmes reālajam īpatsvaram un faktiskajam videi nodarītajam kaitējumam – palielinot nodokļa likmi par fosfora emisiju līdz 50 % apmērā.

Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvajai padomei nav vienots uzskats par likumprojekta tālāko virzību. Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem, kas skar atkritumu apsaimniekošanu un piedāvā noteikt nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu, ņemot vērā, vai atkritumi ir šķiroti vai nešķiroti. Papildus Latvijas Pašvaldību savienība ierosina nodokļa likmes par plastmasas iepakojumu noteikt atkarībā no tā, vai nodokļa maksātājs piedalās vai nepiedalās iepakojuma depozīta sistēmā. Šie iebildumi nav ņemti vērā, jo  bez atbilstošu grozījumu veikšanas Iepakojuma likumā nav pamatoti veikt grozījumus, kas saistīti ar depozīta sistēmas ieviešanu, Dabas resursu nodokļa likumā

Savukārt, Atkritumu apsaimniekotājus pārstāvošās asociācijas un biedrības un Konkurences padome atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

No Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas saņemts atbalsts likumprojekta tālākai virzībai (2008.gada 29.augusta vēstule), vienlaikus izsakot viedokli, ka piedāvātais risinājums veicinās sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmu attīstību un sadzīves atkritumu priekšapstrādes tehnoloģiju ieviešanu esošajos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrība par likumprojektu informēta tiekoties ar dažādām asociācijām (piemēram, Latvijas Tirgotāju asociāciju), kā arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

Likumprojekts ievietots Vides ministrijas mājas lapā internetā, kur sabiedrībai ir iespējas izteikt komentārus par likumprojektu.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII.        Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta ieviešanas rezultātā netiks radītas jaunas valsts iestādes. Esošo iestāžu funkcijas netiks mainītas.

Likumprojekta prasību izpildi no valsts puses nodrošinās Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes un Valsts ieņēmumu dienests.

Vides ministrijas padotībā esošo iestāžu funkcijas nepaplašinās.

Likumprojekta ieviešana iespējama uzreiz pēc tā stāšanās spēkā, izņemot normas, kuru ieviešanai likumprojektā paredzēts pārejas laiks līdz 2009.gada 30.jūnijam.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē – www.likumi.lv.

Likums tiks ievietots arī Vides ministrijas mājas lapā internetā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Atbilstoši likumprojektā paredzētajam Vides ministrijas lēmumus varēs pārsūdzēt tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 Vides ministrs                                                                              R.Vējonis

 

 

30.09.2008. 12:30

3 564

R.Vesere

67026464; 29488161

rudite.vesere@vidm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

R.Vesere

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.68

2008.gada 23.septembrī

 

 

14.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

     TA-2777

___________________________________________________________

(R.Vējonis, J.Vilgerts, E.Zalāns, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Vides ministrijai precizēt likumprojekta 11.pantu, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, un likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-68-2309-#14.doc

1