Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                    I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.       Izslēgt 2.panta 3.punktu.

 

2.       3.pantā:

papildināt pantu ar 2.3daļu šādā redakcijā:

„2.3 Šā panta 2.1daļu var nepiemērot, ja apliekamais ienākums, kurš tiek aplikts ar nodokli pēc 15 procentu likmes, taksācijas gada laikā nepārsniedz 600 latu.”;

 

izslēgt trešās daļas 9.punktā vārdus „kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības”;

 

izteikt trešās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

„10) dividendes – pēc 10 procentu likmes. Ar nodokli neapliek dividendes, kuras izmaksā citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu rezidentiem, izņemot dividendes no iekšzemes uzņēmuma, kuram nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tām kapitālsabiedrībām, kuras izmanto citos Latvijas Republikas likumos (izņemot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli") noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;”;

 

papildināt trešo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

„16) izložu un azartspēļu laimesti, ja laimests (tā vērtība) pārsniedz 500 latu, izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus.”.

 

3.       Izslēgt 6.pantā vārdus „vai pašvaldība”.

 

4.       8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus „individuālajos uzņēmumos”;

 

izslēgt 2.1 daļā vārdus „vai padomes”;

 

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus „individuālā darba”;

 

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) ienākumi no individuālā komersanta darbības;”;

 

izslēgt trešās daļas 9.punktā vārdus „individuālajiem uzņēmumiem”;

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„4. Šā panta otrā daļa neattiecas uz ienākumiem, ko fiziska persona gūst uz tādu darba attiecību pamata, kas paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Par taksācijas gada mēnesi, kurā persona ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, minētās personas ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

1)       virsniekiem -  Ministru kabineta noteikto 2,5 mēneša minimālo darba algu apmērā;

2)       pārējam personālam -  Ministru kabineta noteikto 1,5 mēneša minimālo darba algu apmērā.”

 

5.       9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli „3000” ar skaitli „4000”;

 

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus „fiziskās personas - individuālā uzņēmuma īpašnieka - ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un”.

 

6.       11.pantā:

izslēgt 1.1 daļā vārdus un vārdus iekavās „kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību”;

 

aizstāt trešās daļas 1.punktā skaitli „100” ar skaitli „300”;

 

izslēgt desmitajā daļā vārdus un vārdus iekavās „vai fiziskās personas īpašumā esošs individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība)”;

 

aizstāt trīspadsmitajā daļā skaitli „3000” ar skaitli „4000”.

 

7.       Izslēgt 11.1panta trešajā daļā vārdus iekavās „(tā individuālā uzņēmuma)”.

 

8.       Izslēgt 11.3panta trešajā daļā vārdus iekavās „(tā individuālajam uzņēmumam)”.

 

9.       Papildināt 11.7panta trešās daļas 1.punktu aiz vārda „komercsabiedrība” ar vārdiem „individuālais komersants”.

 

10.   12.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem „minimuma apmērā” ar vārdiem „ja šajā pantā nav noteikts citādi”;

 

izslēgt pirmās daļas trešajā teikumā vārdus un skaitli „līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam”;

 

izslēgt trešo daļu;

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

„5. Personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 1980 latu gadā.

 

 „6. Personām, kurām piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”, tiek piemērots šā panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums.”.

 

11.   13.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktu;

 

izslēgt 1.1daļu;

 

izslēgt 1.2daļas otro teikumu;

 

papildināt pantu ar 3.1daļu šādā redakcijā:

„3.1 Atvieglojumu par šā panta pirmās daļas 1.punkta „a” apakšpunktā minēto personu piemēro maksātājam, kuram par šo personu Uzturlīdzekļu garantiju fonds izmaksā uzturlīdzekļus.”.

 

12.   Izslēgt 16.panta pirmajā daļā vārdu „individuālo”.

 

13.   17.pantā:

aizstāt desmitajā daļā un vienpadsmitajā daļā vārdus un vārdus iekavās „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības)” ar vārdiem „zemnieku vai zvejnieku saimniecības”;

 

aizstāt 11.2daļā vārdus un vārdus iekavās „individuālajam uzņēmumam (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecībai)” ar vārdiem „zemnieku vai zvejnieku saimniecībai”;

 

aizstāt 12.1daļā vārdus un vārdus iekavās „individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība)” ar vārdiem „zemnieku vai zvejnieku saimniecība”.

 

14.   18.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus „vai zemnieku saimniecības”;

 

izslēgt astoto daļu.

 

15.   19.pantā:

papildināt sestās daļas 1.punktu ar vārdiem „ja maksātājs taksācijas gada laikā, rodoties tiesībām uz atvieglojumu, nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas paziņojumu par apgādībā esošajām personām vai paziņojumu par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;”;

 

izslēgt sestās daļas 3.punktā vārdus „arī kā algas nodokli”;

 

izslēgt sestās daļas 4.punktu;

 

izslēgt astoto daļu;

 

papildināt pantu ar divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

„12. Latvijas kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par iepriekšējā kalendārā gadā nodarbinātajiem jūrniekiem, kuri, iekārtojoties darbā, izmantojuši Latvijas kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācijas pakalpojumus.

 

13. Maksātājs, kas taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstī, kurā taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu, vai ārvalstī noteiktais termiņš, kādā ienākuma izmaksātājs informē ienākuma saņēmēju par izmaksātajām summām, ir vēlāks par taksācijas gadam sekojošā gada 15.martu, iesniedz deklarāciju divu mēnešu laikā no attiecīgajā ārvalstī noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa.”.

 

16.   Izslēgt 36.pantu.

 

17.   Izslēgt pārejas noteikumu 12.punktu.

 

18.   Papildināt pārejas noteikumus ar 45., 46., 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

 

„45. Grozījumi šā likuma 2.panta 3.punktā, 3.panta trešās daļas 9.punktā, 8.panta otrajā daļā, trešās daļas 1., 2. un 9.punktā, 9.panta pirmās daļas 2.punktā, 11.panta 1.1 un desmitajā daļā, 11.1panta trešajā daļā, 11.3panta trešajā daļā, 17.panta desmitajā,  vienpadsmitajā,  11.2 un 12.1daļā, 18.pantā un 19.panta astotajā daļā stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

 

46. Šā likuma 3.panta 2.3daļa ir piemērojama attiecībā uz ienākumu, kas gūts, sākot ar 2008.gadu.

 

47. Grozījumi šā likuma 8.panta 2.1daļā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

48. Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” un pensijas (kopā ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) apmērs pārsniedz 12.panta piektajā daļā noteikto neapliekamā minimuma apmēru, neapliekamais minimums ir šīs pensijas (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) apmērā.

 

49. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Veinberga

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2008

1061

Veinberga, 67083848

Inese.Veinberga@fm.gov.lv

 


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” ir izstrādāti, izpildot:

- Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības īstenošanai 2.4.punktā doto uzdevumu;

- ar Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 3.§) „Likumprojekts „Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums”” 4.punktā doto uzdevumu – saskaņot kompetencē esošos normatīvos aktus ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu;

- Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.54) 18. § 3.punktā doto uzdevumu.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 Dividendes

Latvijas Republika ir saņēmusi Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2008. gada 28.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr. 2007/2458, kurā norādīts, ka Latvijas Republika nav pilnībā izpildījusi savas saistības atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 56.pantam un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) līguma 40.pantam. EK uzskata, ka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešās daļas 10.punkta redakcija paredz nodokļa ieturēšanu no citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu un EEZ valstu rezidentiem izmaksātajām dividendēm, kamēr šāds nodoklis netiek ieturēts no dividendēm, kas tiek izmaksātas Latvijas rezidentiem.

Pensijas neapliekamais minimums

Pašreiz likums nosaka nodokļa atvieglojumu personām, kam piešķirta pensija, piemērot tikai pensijai. Pensijas neapliekamā minimuma daļa, ja tā netiek pilnībā izmantota, nevar tikt attiecināta uz pensionāra cita veida ienākumu.

Atbrīvojums ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

Pašreiz likums paredz, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja tie nepārsniedz 3000 latu gadā. Minētā atbrīvojuma apmērs nav pārskatīts kopš 1994.gada, tādējādi inflācijas ietekmē tā nozīme ir samazinājusies.

Speciālais algas nodokļa režīms jūrniekiem

Lai veicinātu kuģošanas nozares attīstību Latvijā, kā arī vadoties no Eiropas Savienības vadlīnijām, kas iesaka jūrnieku gūtajiem ienākumiem piemērot specifisku nodokļu režīmu, ar 2003.gadu Latvijā spēkā ir režīms, kurš paredz piemērot īpašu algas nodokļa režīmu personām, kas nodarbinātas uz iekšzemes uzņēmuma īpašumā vai valdījumā esoša starptautiskajos pārvadājumos izmantojama kuģa, ja kuģis reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā (algas nodokļa bāze – divas minimālās mēnešalgas). Tomēr uz Latvijas kuģiem nav iespējams nodrošināt pietiekamu darba vietu skaitu Latvijas jūrniekiem, kuru skaits vēsturiski ir liels un kuri vienmēr ir bijuši nodarbināti arī uz ārvalstīs reģistrētiem kuģiem. Darba specifikas un profesijas prestiža krituma dēļ vērojama tendence, ka samazinās jūrniecībā nodarbināto skaits (Latvijā pēdējo divu gadu laikā sertificēto jūrnieku skaits samazinājies par 20,5%), kam sekas var būt tradicionālas nozares sabrukums.

Pamatlīdzekļu klasificēšanas kritērijs pēc iegādes izmaksām

Ņemot vērā inflācijas ietekmi, par pašreizējai situācijai neadekvāti zemu uzskatāma likumā noteiktā 100 latu robeža, sākot ar kuru iegādātās materiālās vērtības uzskatāmas par pamatlīdzekli, kura vērtība norakstāma pakāpeniski – vairāku taksācijas gadu laikā.

Tehniska rakstura precizējumi

Pašreiz izložu un azartspēļu ienākums ar nodokli tiek aplikts tikai rezidentiem. Šādai diferenciācijai nav pamatojuma. Turklāt praksē šo ienākumu izmaksātājiem var būt problēmas nošķirt rezidentu no nerezidenta,

2008.gada 1.janvāri spēkā stājušās likuma normas par fiksēto ienākuma nodokli par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Ņemot vērā notikušo pāreju no patentmaksām individuālā darba veicējiem uz fiksēto ienākuma nodokli un to, ka saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 39.punktu 2008.gadā vēl var būt izsniegts patents, likumā saglabājies termins „individuālais darbs”.

Paredzētā zemnieku un zvejnieku statusa maiņa

Nepieciešams veikt tehniskus un redakcionālus precizējumus saistībā ar zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusa maiņu.

Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana

Nepieciešams veikt tehniskus un redakcionālus precizējumus saistībā ar pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Dividendes

Lai gan Latvijas neatzīst Eiropas Komisijas norādīto pārkāpumu, tomēr likumprojektā iestrādāti likuma 3.panta trešās daļas 10.punkta redakcijas grozījumi attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no citu ES dalībvalstu un EEZ valstu rezidentiem, kas novērš iespējamo nepareizu likuma normas interpretāciju.

Pensionāra neapliekamais minimums

Lai strādājošie pensionāri varētu pilnībā izmantot likumā noteikto neapliekamo minimumu, likumā tiek noregulētas normas, kuras paredz neapliekamā minimuma piemērošanu pensionāra, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem, citiem ienākumiem. Neapliekamais minimums personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiktu piemērots par 2009. taksācijas gadu rezumējošā kārtībā – t.i., iesniedzot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” un pensijas apmērs pārsniedz pensionāra neapliekamā minimuma apmēru, neapliekamais minimums tiks saglabāts šīs pensijas apmērā.

Atbrīvojums ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

Lai mazinātu inflācijas ietekmi un atbalstītu maksātājus, kuri gūst ienākumus no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, likumā noteiktais atbrīvojums tiek paaugstināts līdz 4000 latu gadā.

Speciālais algas nodokļa režīms jūrniekiem

Ņemot vērā problēmas jūrniecības sektorā, kā arī starptautisko nodokļu konkurenci, lai risinātu jūrniecības problēmas (vairākās ES dalībvalstīs tiek noteikts atvieglots režīms jūrniekiem, piemēram, Lietuvā jūrnieku ienākumi, kas gūti uz kuģa, tam atrodoties reisā, netiek aplikti ar ienākuma nodokli), likumprojekts paredz attiecināt speciālo algas nodokļa režīmu uz visiem jūrniekiem neatkarīgi no tā, zem kādas valsts karoga reģistrēts kuģis. Vienlaikus, ņemot  vērā faktiskā algas līmeņa atšķirību, ieviesta kuģu virsnieku un pārējā personālsastāva algas nodokļa bāzes diferenciācija. Virsniekiem algas nodokļa bāze tiek noteikta 2,5 minimālo darba algu apmērā, pārejam personālam – 1,5 minimālo darba algu apmērā.

Pamatlīdzekļu klasificēšanas kritērijs pēc iegādes izmaksām

Likumprojekts paredz palielināt likumā noteikto robežu, sākot ar kuru iegādātās materiālās vērtības uzskatāmas par pamatlīdzekli, līdz 300 latiem.

Tehniska rakstura precizējumi

Likumprojekts paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiks aplikts arī nerezidentu gūtais ienākums no izlozēm un azartspēlēm.

Ar 2009.gadu patentus vairs neizsniedz, tādējādi no likuma izslēgts termins „individuālais darbs”.

Paredzētā zemnieku un zvejnieku statusa maiņa

Saistībā ar zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusa maiņu no likuma tiek izslēgta atsauce par zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem kā nodokļa maksātājiem par sava uzņēmuma ienākumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecību kā nodokļa ieturētāja pienākumiem u.tml. Uz zemnieku un zvejnieku sabiedrību īpašniekiem, kas izvēlēsies saimniecisko darbību turpināt individuālā komersanta vai fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēja statusā attieksies vispārējā nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība.

Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana

Saistībā ar pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu likumprojekts paredz no līdzšinējās likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” redakcijas izslēgt 36.pantu.

4. Cita informācija

 

 

Nav attiecināms. 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1. Nav attiecināms.

2.2. Nav attiecināms.

2.3. Nav attiecināms.

2.4 Nav attiecināms.

2.5. Nav attiecināms.

2.6. Nav attiecināms.

2.7. Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Sabiedrībām, kas organizē azartspēles, zudīs nepieciešamība savus klientus identificēt pēc pazīmes „rezidents” vai „nerezidents”.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts praktiski nerada papildu administratīvo slogu uz nodokļa maksātājiem, jo lielai daļai no maksātājiem, uz kuriem attiecas likumprojekts jau šobrīd uzliek par pienākumu iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Daļa maksātāju iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju jau šobrīd iesniedz brīvprātīgi, lai saņemtu nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

5.1. Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” ietvertās normas uzlabos to pensionāru ekonomisko stāvokli, kuru pensija ir līdz 165 latiem mēnesī, jo pensijas saņēmēja neapliekamā minimuma daļa, ja tā netiks pilnībā izmantota, varēs tikt piemērota uz pensionāra citiem ienākumiem.

5.2. Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” ietvertās normas, kas paredz pensiju neapliekamo minimumu pārveidot par pensionāra neapliekamo minimumu, daļēji veicinās pensionāru iesaistīšanos darba tirgū, jo pensijas saņēmēja neapliekamā minimuma daļa, ja tā netiks pilnībā izmantota, varēs tikt piemērota uz pensionāra citiem ienākumiem.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 

6.1. Nav attiecināms.

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Nav attiecināms.

6.4. Nav attiecināms.

6.5. Nav attiecināms.

 

6.6. Nav attiecināms.

6.7. Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

+607,0

+121,4

 

 

 

 

 

+485,6

 

+947,8

+189,5

 

 

 

 

 

+758,3

 

 

 

+947,8

+189,5

 

 

 

 

 

+758,3

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Tajā skaitā:

1.     Atbrīvojums ienākumiem no lauksaimniecisk ās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

t. sk. valsts pamatbudžetā

         pašvaldību budžetā

 

2. Speciālais algas nodokļa režīms jūrniekiem

t. sk. valsts pamatbudžetā

         pašvaldību budžetā

 

 

3.        Pensionāra neapliekamā minimuma ieviešanas ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem    

t. sk. valsts pamatbudžetā

         pašvaldību budžetā

 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+607,0

+121,4

 

 

 

 

 

+485,6

 

 

-1163,0

 

-232,6

-930,4

 

+2 442,5

 

+488,5

+1 954,0

 

 

-672,5

 

 

-134,5

-538,0

 

+947,8

+189,5

 

 

 

 

 

+758,3

 

 

-1 163,0

 

-232,6

-930,4

 

+2 783,3

 

+556,6

+2 226,7

 

 

-672,5

 

 

-134,5

-538,0

 

 

+947,8

+189,5

 

 

 

 

 

+758,3

 

 

-1 163,0

 

-232,6

-930,4

 

  +2 783,3

 

+556,6

 +2 226,7

 

 

-672,5

 

 

-134,5

-538,0

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

1.                 Atbrīvojums ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

 

Fakts

Prognoze

Bāze (atbrīvojums

= 3000 Ls)

(At-brī-vo-jums = 4000 Ls)

Gads

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Personu skaits, kas izmantojis atbrīvojumu (tūkst.)

23,2

22,3

21,7

19,7

19,9

20,0

20,0

Atbrīvojuma summa (tūkst. latu)

15 764,3

15 999,8

16 293,7

17 956,9

20 435,9

23 257,1

38 763,2

Faktiski izmantotais (efektīvais) atbrīvojuma apmērs, latos

680,76

716,00

749,86

909,49

1 027,16

1 160,06

1933,5

Likumā noteiktais atbrīvojuma apmērs, latos

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4000

Izmantotā atbrīvojuma īpatsvars, %

22,69%

23,87%

25,00%

30,32%

34,24%

38,67%

38,67%

Apliekamā ienākuma izmaiņas (tūkst. latu)

 

 

 

 

 

 

15 506,1

Ietekme uz IIN ieņēmumiem, latos

-

-

-

-

-

-

1 163,0

t.sk. uz valsts pamatbudžetu

-

-

-

-

-

-

232,6

         uz pašvaldību budžetiem

-

-

-

-

-

-

930,4

Prognozē pieņēmums, ka 2010. un 2011.taksācijas gadā atvieglojuma ietekme nemainīga, jo saistībā paredzēto zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa maiņu nevar veikt pieņēmumus par maksātāju skaitu šajos gados.

2.                Speciālais algas nodokļa režīms jūrniekiem

 

2009

2009

2010

2011

 

Pašreizējais režīms

Jaunais režīms

virsnieki

…

7 055

7 055

7 055

Pārējais personāls, skaits

…

9 945

9 945

9 945

Personāls kopā, skaits

1 285

17 000

17 000

17 000

Minimālās mēnešalgas apmērs

180

180

180

180

Nodokļa bāzes noteikšanai izmantoto minimālo mēnešalgu skaits

 

 

 

 

virsnieki

2

2.5

2.5

2.5

pārējam personālam

2

1.5

1.5

1.5

Darba laika koeficients (uz kuģa pavadīto mēnešu īpatsvars)

0.50

0.50

0.50

0.50

Nodokļa bāze taksācijas gadā - kopā, latos

2 775 600

35 159 400

35 159 400

35 159 400

t. sk. virsnieki

…

19 048 500

19 048 500

19 048 500

           pārējam personālam

…

16 110 900

16 110 900

16 110 900

Režīma izmantošanas koeficients

1.00

0.80

0.90

0.90

Apliekamais ienākums, latos

2 775 600

28 127 520

31 643 460

31 643 460

Neaplikamais  minimums

1 387 800

14 688 000

16 524 000

16 524 000

IIN, latos

284 499

2 727 011

3 067 887

3 067 887

Ietekme uz IIN

x

2 442 512

2 783 388

2 783 388

t.sk. valsts pamatbudžetu

x

488 502

556 678

556 678

          pašvaldību budžetiem

x

1 954 009

2 226 711

2 226 711

 

Aprēķinā ietverts pieņēmums, ka ieviešot jauno nodokļa režīmu jūrnieku skaits vairs nesamazinās, bet saglabājas nemainīgs. Vērtējot izmaiņas salīdzinot ar šīs maksātāju grupas pašreiz maksātajiem nodokļiem pēc vispārējā režīma – skat III sadaļas 6.punkta 2.apakšpunktu.

3.      Pensionāra neapliekamā minimuma ieviešanas ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem

 

Piešķirtais pensijas apmērs (pēc pensiju indeksācijas 2008.g. oktobrī) (Ls)

Pensionāru skaits, kuru vecums ir 65 un vairāk gadu

Strādājošo pensionāru skaits attiecīgajā pensionāru kategorijā, pieņemot, kas to īpatsvars turpinās samazināties par 20%

Apliekamā ienākuma starpība gadā (165 -1. * 3. * 12 mēneši), pie strādājošo pensionāru skaita samazinājuma 20% gadā

Ietekme uz IIN ieņēmumiem (4.*0,25)

1.

2.

3.

4.

5.

līdz 100.00

40 229

644

502 058

125 514

100.01-110.00

58 790

941

620 822

155 206

110.01-120.00

37 911

607

327 551

81 888

120.01-130.00

70 254

1 124

472 107

118 027

130.01-140.00

89 840

1 437

431 232

107 808

140.01-150.00

100 402

1 606

289 158

72 289

150.01-160.00

49 205

787

47 237

11 809

160.01-170.00

38 965

Kopā:

2 690 165

672 541

170.01-180.00

26 909

IETEKME UZ BUDŽETA IEŅĒMUMIEM

 

180.01-190.00

17 625

Kopējā ietekme uz IIN ieņēmumiem 2009.gadā

672 541

190.01-200.00

7 830

t.sk. uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem

134 508

200.01-210.00

4 379

        uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem

538 033

210.01-220.00

3 388

 

220.01-230.00

6 515

 

230.01-240.00

5 035

 

240.01-250.00

2 412

 

250.01 un vairāk

9 578

 

Kopā

569 267

 

6. Cita informācija 

 

1. Redakcionālajiem precizējumiem attiecībā uz nodokļa neieturēšanu no dividendēm, ko izmaksā citu ES dalībvalstu un EEZ valstu rezidentiem, nebūtu jāietekmē budžeta ieņēmumi, jo arī iepriekš nodoklis atbilstoši minētajai normai nebija jāietur.

2. Budžeta ieņēmumus neietekmē tehniska un redakcionāla rakstura likumprojekta normas (izslēdz atsevišķus vārdus („individuālais darbs”, „padome”), maina pamatlīdzekļu klasifikācijas pazīmi (iegādes vērtību), kā arī precizē nodokļa deklarāciju iesniegšanas kārtību.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams sagatavot Ministru kabineta noteikumus, kuri noteiktu kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Latvijas kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociāciju un Valsts ieņēmumu dienestu, līdz ar to nodrošinot Valsts ieņēmumu dienestu ar informāciju par nodarbinātajiem jūrniekiem un to algām.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Latvijas Republika ir saņēmusi Eiropas Komisijas 2008. gada 28.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr. 2007/2458, kurā norādīts, ka Latvijas Republika nav pilnībā izpildījusi savas saistības atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 56.pantam un Eiropas Ekonomikas zonas līguma 40.pantam. Lai gan Latvijas neatzīst Eiropas Komisijas norādīto pārkāpumu, tomēr redakcionālie grozījumi attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no citu ES dalībvalstu rezidentiem novērš iespējami nepareizu likuma normas interpretāciju.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

56. pants

1. Ievērojot šajā nodaļā izklāstītos noteikumus, ir aizliegti visi kapitāla aprites ierobežojumi

dalībvalstu, kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā.

2. Ievērojot šajā nodaļā izklāstītos noteikumus, ir aizliegti visi maksājumu ierobežojumi

dalībvalstu, kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā.

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Attiecībā uz atbrīvojuma apmēru  ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas konsultācijas ir notikušas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

Attiecībā uz speciālo nodokļa režīmu jūrniekiem konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Kuģu īpašnieku asociāciju, Latvijas Kuģu kapteiņu asociāciju, Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociāciju un Latvijas Jūrniecības savienību.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbrīvojuma apmērs ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikts, daļēji – budžeta iespēju ietvaros - ņemot vērā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ieteikumu. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ieteica atbrīvojuma apmēru ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas paaugstināt no 3000 līdz 8000 latiem, bet likumprojektā minētais atbrīvojums paaugstināts līdz 4000 latiem.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome ieteica, ka personas ienākumi, ko fiziska persona gūst uz tādu darba attiecību pamata, kas paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa par kuriem maksājams algas nodoklis, ir Ministru kabineta noteikto viena gada (mēneša) minimālo darba algu apmērā.

Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija, Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija, Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija un Latvijas Jūrniecības savienība neatbalsta likumprojektā paredzētās normas, jo uzskata, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir apliekami personas ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa Ministru kabineta noteiktās viena gada (mēneša) minimālās darba algas apmērā. Tika panākta vienošanās starp Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju (Latvijas Jūras administrāciju), ka personas ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ja persona ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

3)        virsniekiem -  Ministru kabineta noteikto 2,5 mēneša minimālo darba algu apmērā;

4)        pārējam personālam -  Ministru kabineta noteikto 1,5 mēneša minimālo darba algu apmērā.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek veikti Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta organizētajās reģionālajās konferencēs.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī sniegta informācija par to Finanšu ministrijas mājas lapā. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienestā, Finanšu ministrijā un tiesā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 
 
Finanšu ministrs                                                                             A.Slakteris

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Veinberga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2008

3080

Veinberga, 67083849

Inese.Veinberga@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.72

2008.gada 7.oktobrī

 

 

12.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

     TA-2999, SAN-3399

___________________________________________________________

(A.Slakteris, I.Purne, D.Robežniece, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2009.gadam likumprojektu paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     3. Pieņemt zināšanai labklājības ministres I.Purnes izteikto viedokli, ka likumprojektā iekļautās normas neuzlabos pensionāru materiālo stāvokli, un saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 170.punktu atzīmēt, ka ministrei ir atšķirīgs viedoklis.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-72-0710-#12.doc

1