Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.10.2008.

Nr.90/

TA-2633, TA-2157, TA-2695, TA-2675, TA-2761, TA-2762, TA-2763, TA-2764, TA-2765, TA-2766, TA-2767, TA-2777, TA-212, TA-2851, TA-2554, TA-2890, TA-2829, TA-2915, TA-2916, TA-2917, TA-2918, TA-2919, TA-2920, TA-2927, TA-2856, TA-2913, TA-2921, TA-2914, TA-2968, TA-2969, TA-2999, TA-2955, TA-2911

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.septembra, 16.septembra, 23.septembra, 30.septembra un 7.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Par valsts budžetu 2009.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.–2011.gadam;

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"";

likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"";

likumprojektu "Grozījumi Valsts civildienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"";

likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā";

likumprojektu "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Meža likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"";

likumprojektu "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"";

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"";

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību";

likumprojektu "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reklāmas likumā";

likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā";

likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"",

kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokolu un Vienošanos starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem.  

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Lāce 67083822, inga.lace@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv, Čakste 67095510, mara.cakste@fm.gov.lv, Kaļāne 67095491, Astra.Kalane@fm.gov.lv, Veinberga 67083848, Inese.Veinberga@fm.gov.lv), Labklājības ministrija (atbildīgās amatpersonas - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv, Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv), Vides ministrija (atbildīgās amatpersonas - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv, Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv), Valsts kanceleja (atbildīgās amatpersonas - Pētersone 67082906, Baiba.Petersone@mk.gov.lv, Bite-Perceva 67082904, inga.bite@mk.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Āboliņa 67027285, Lasma.Abolina@zm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Baldiņa 67162682, Ineta.Baldina@tm.gov.lv, Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, vita.rusina@tm.gov.lv), Ekonomikas ministrija (atbildīgās amatpersonas - Beļskis 67013113, edmunds.belskis@em.gov.lv, Upena 67013244, Anna.Upena@em.gov.lv), Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Atmante 67335235, Kristine.Atmante@mod.gov.lv).

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2009.gadam" (elektroniskajā datu nesējā) uz 353 lp.

 

2. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam" anotācija (elektroniskajā datu nesējā) uz 11 lp.

 

3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2009.gadam"

paskaidrojumi (elektroniskajā datu nesējā) uz 708 lp.

 

4 Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.–2011.gadam (elektroniskajā datu nesējā) uz 65 lp.

 

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 1 lp.

 

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 9 lp.

 

7. Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" uz 1 lp.

 

8. Likumprojekta "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija uz 6 lp.

 

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 2 lp.

 

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 9 lp.

 

11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" uz 3 lp.

 

12. Likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 11 lp.

 

13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" uz 2 lp.

 

14. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums"" anotācija uz 9 lp.

 

15. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" uz 1 lp.

 

16. Likumprojekta "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.


 


18. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 6 lp.

 

19. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

 

20. Likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 6 lp.

 

21. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

 

22. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 6 lp.

 

23. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

 

24. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 6 lp.

 

25. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 7 lp.

 

26. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 17 lp.

 

27. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā" uz 1 lp.

 

28. Likumprojekta "Grozījums Meža likumā" anotācija uz 6 lp.

 

29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" uz 1 lp.

 

30. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"" anotācija uz 8 lp.

 

31. Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" uz 5 lp.

 

32. Likumprojekta "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums" anotācija uz 5 lp.

 

33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 5 lp.

 

34. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

35. Likumprojekts "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" uz 1 lp.

 

36. Likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" anotācija uz 13 lp.

 

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lp.

 

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 5 lp.

 

39. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lp.


 

 

40. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 4 lp.

 

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" uz 1 lp.

 

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"" anotācija uz 4 lp.

 

43. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lp.

 

44. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 4 lp.

 

45. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lp.

 

46. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 5 lp.

 

47. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" uz 1 lp.

 

48. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" anotācija uz 5 lp.

 

49. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 10 lp.

 

50. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lp.

 

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" uz 1 lp.

 

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā" anotācija uz 5 lp.

 

53. Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā" uz 1 lp.

 

54. Likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" anotācija uz 11 lp.

 

55. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" uz 1 lp.

 

56. Likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" anotācija uz 11 lp.

 

57. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 1 lp.

 

58. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 10 lp.

 

59. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz 5 lp.

 

60. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 10 lp.


 

 

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 4 lp.

 

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 14 lp.

 

63. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz 5 lp.

 

64. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 13 lp.

 

65. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 2 lp.

 

66. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 24 lp.

 

67. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokols uz 13 lp.

 

68. Vienošanās starp Ministru kabinetu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par 2009.gada valsts budžeta izstrādes principiem uz 1 lp.

 

69. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.61  1.§ izraksts uz  1 lp.

 

70. Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.66  11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§ un 19.§ izraksts uz 9 lp.

 

71. Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.68  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 14.§, 15.§ un 17.§ izraksts uz 10 lp.

 

72. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.70  9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 21.§ un 45.§ izraksts uz 11 lp.

 

73. Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra sēdes protokola Nr.72  1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 12.§ un 13.§ izraksts uz
10 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā

 

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 12.nr., 2006, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

          Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

          „2)  informē  personu  par  reģistrāciju fondēto pensiju shēmā un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā, kā arī  izsniedz  vai nosūta fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu un informāciju par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, fondēto pensiju shēmas dalībniekam ierodoties personīgi vai iesniedzot  rakstveida pieprasījumu."

 

          Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

Labklājības ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgās amatpersonas p.i.

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Purne

R.Beinarovičs

E.Korčagins

A.Vanaga

L.Liepa

 

 

 

09.09.2008  08:49

116

L.Liepa

67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv

 

 


Likumprojekta

„Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 4.septembra sēdes protokola Nr.62 1.§. „Par likumprojektu „Par valsts budžetu 2009.gadam” un 2009.-2011.gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” 9.punktu, kas paredz ministrijām izvērtēt atbalstīto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2009.-2011.gadam un, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta šā gada 9.septembra sēdē.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 10.punktu ir noteikta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kompetence fondēto pensiju shēmas administrēšanā. Saskaņā ar 10.panta pirmās daļas 2.punktu VSAA periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu konta stāvokli, kā arī citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” VSAA nodrošina, lai katram shēmas dalībniekam tiktu nosūtīta informācija attiecībā uz viņa dalību fondēto pensiju shēmā: konta izraksts par iepriekšējo kalendāra gadu (kā arī konta izraksts pēc shēmas dalībnieka pieprasījuma par dalībnieka izvēlētu laikposmu), un cita būtiska informācija par izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā - paziņojums par personas reģistrēšanu fondēto pensiju shēmā un paziņojums par veikto līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu.

Konta izraksti par fondēto pensiju shēmas darbību par 2007.gadu dalībniekiem tika nosūtīti līdz 2008.gada aprīļa beigām – pavisam VSAA izsūtīja 830 tūkst. kontu izrakstus, kuru sagatavošana (ar SIA „Itela information” starpniecību) un izsūtīšana (ar Latvijas Pasta starpniecību) izmaksāja 261 tūkst. latu. Par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plānu maiņu VSAA 2008.gadā plāno nosūtīt 144,2 tūkst. paziņojumu, kas izmaksās 41,9 tūkst. latu. Par fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrēšanu plānots 2008.gadā izsūtīt paziņojumus 60,6 tūkst. personu, iztērējot šim nolūkam 17,6 tūkst. latu.

Lai samazinātu budžeta izdevumus, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 4.septembra sēdē atbalstīto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu, kā arī to, ka Latvijas Pasts no 2009.gada plāno palielināt pasta tarifus, būtu jāpārtrauc turpmāk izsūtīt kontu izrakstus un paziņojumus par ieguldījumu plānu maiņu.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 Likumprojekts paredz, ka no 2009.gada VSAA:

1) izsniedz vai nosūta konta izrakstus par fondēto pensiju shēmas darbību, personai ierodoties VSAA vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu;

2) izsūta paziņojumus  par  reģistrāciju fondēto pensiju shēmā un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā.

4. Cita informācija

 

 

 Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Lai gan kontu izraksti fondēto pensiju shēmas dalībniekiem netiks izsūtīti automātiski, personas tos joprojām varēs saņemt, iesniedzot VSAA rakstisku pieprasījumu vai ierodoties personīgi.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.2. speciālais budžets;

 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” ieņēmumi VSAA speciālajā budžetā ir plānoti 18 983,7 tūkst. latu apmērā, t.sk. par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu – 650,0 tūkst. lati.

 

 

-398,0*

 

 

-398,0*

 

 

-398,0*

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.2. speciālais budžets;

 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” izdevumi VSAA speciālajā budžetā ir plānoti 18 206,9 tūkst. latu apmērā, t.sk. par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu – 650,0 tūkst. lati.

 

 

-398,0

 

 

-398,0

 

 

-398,0

3. Finansiālā ietekme:

3.2. speciālais budžets;

 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” finansiālā bilance VSAA speciālajā budžetā ir plānota 776,8 tūkst. latu apmērā.

 

 

0

 

 

0

 

 

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

 Nav attiecināms.

 

 

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 Ņemot vērā starp VSAA un SIA „Itela information” noslēgto līgumu, 1 kontu izraksta sagatavošanas izmaksas ir 0,0944 santīmi, bet 1 paziņojuma par ieguldījumu plāna maiņu sagatavošanas izmaksas 2009.gadā ir 0,0708 santīmi. Tiek pieņemts, ka pakalpojuma izmaksas nemainīsies arī 2010.-2011.gadā.

2009.gadā plānotais ikgadējo kontu izrakstu skaits ir 900 000 paziņojumu, bet paziņojumu skaits par ieguldījumu plānu maiņu – 144 170 paziņojumi. Tiek pieņemts, ka šāds skaits saglabāsies arī 2010.-2011.gadā.

Ņemot vērā Latvijas Pasta vēstuli par izcenojuma palielināšanos ar 2009.gadu pensiju un pabalstu piegādei klienta dzīvesvietā, tiek pieņems, ka 2009.gadā palielināsies arī Latvijas Pasta tarifi par kontu izrakstu un paziņojumu izsūtīšanu - par 30%, t.i., 1 paziņojuma izsūtīšanas izmaksas būs 0,29 Ls. Tiek pieņemts, ka šādas izmaksas saglabāsies arī 2010.-2011.gadā.

Izdevumi 2009.-2011.gadā kontu izrakstu sagatavošanai un nosūtīšanai:

900 000 x 0,0944 + 900 000 x 0,29 = 345 960 lati gadā

 Izdevumi 2009.-2011.gadā paziņojumu par ieguldījumu plāna maiņu sagatavošanai un nosūtīšanai:

144 170 x 0,0708 + 144 170 x 0,29 = 52 016 lati gadā

Izdevumu samazinājums kopā 2009.-2011.gadā sakarā ar kontu izrakstu un paziņojumu par ieguldījumu plāna maiņu nesūtīšanu: 397 976 lati gadā

6. Cita informācija 

 

Fondēto pensiju shēmas dalībniekam, ierodoties personīgi vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu VSAA, arī turpmāk tiks izsniegts vai nosūtīts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts, kā arī paziņojums par ieguldījumu plānu maiņu, kas kopumā 2009.gadā un turpmākajos gados aptuveni izmaksās attiecīgi 3265 lati (18000x0,0944+5400x0,29) un 455 lati (2883x0,0708+865x0,29). Tāpat VSAA informēs personu par reģistrāciju fondēto pensiju shēmā, kas kopumā 2009.gadā un turpmākajos izmaksās aptuveni 21864 lati (60600x0,0708+60600x0,29) un citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieņēmumu un izdevumu samazinājums ir saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 4.septembra sēdē protokola Nr.62, 1.§. „Par valsts budžetu 2009.gadam un 2009.–2011.gada vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru” noteikto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2009.–2011.gadam.

*Aprēķinot valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas atskaitījumu likmi, tiek ņemti vērā izdevumi (tiešās izmaksas) shēmas administrēšanai. Līdz ar to shēmas administrēšanas izdevumi ir vienādi ar shēmas administrēšanas ieņēmumiem. Rezultātā, samazinot administrēšanas izdevumus par 397 976 latiem, par attiecīgo summu samazināsies arī ieņēmumi.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību”, precizējot fondēto  pensiju shēmas dalībniekiem informācijas nosūtīšanas kārtību un apjomu. Minētie grozījumi izstrādājami 3 mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

  Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Viedoklis nav zināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Normatīvā akta projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Interneta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv. Informācija attiecībā uz fondēto pensiju shēmas dalībniekiem izsūtāmo informāciju tiks iekļauta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā (www.vsaa.lv).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

Labklājības ministre                                                             I.Purne

 

    

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Beinarovičs

E.Korčagins

Z.Uzuliņa

K.Zirnīte

24.09.2008  14:26

1553

K.Zirnīte

67021562, Kristine.Zirnite@lm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.66

2008.gada 16.septembrī

 

 

11.§

 

Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"

     TA-2695

___________________________________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Labklājības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta likumprojektu paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Satiksmes ministrs

  

A.Šlesers

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-66-1609-#11.doc

1