Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 15. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1333)
                        (Dok. nr.4543, 4543A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1334)
                        (Dok. nr.4544, 4544A)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-0)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
                         Nodots komisijām :    Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1335)
                        (Dok. nr.4553, 4553A)        (Balsojums: par-55, pret-1, atturas-12)
                         Deputāti Dzintars Jaundžeikars, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Dainis Turlais, Vjačeslavs Stepaņenko, Andrejs Naglis, Anatolijs Mackevičs, Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), visām komisijām
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ. nr.1336)
                        (Dok. nr.4555, 4555A)        (Balsojums: par-16, pret-11, atturas-55)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Imants Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Rasnačs, Jānis Straume
                         Noraidīts
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.1337)
                        (Dok. nr.4564, 4564A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Reģ. nr.1338)
                        (Dok. nr.4565, 4565A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1339)
                        (Dok. nr.4566, 4566A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
8.         1. Lēmuma projekts "Par Ilzes Ginteres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.775)
                        (Dok. nr.4559)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
9.         2. Lēmuma projekts "Par Lilijas Kanaviņas apstiprināšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.776)
                        (Dok. nr.4560)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
10.         3. Lēmuma projekts "Par Andra Zaviļeiska apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.777)
                        (Dok. nr.4561)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
33.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Arvīda Ulmes saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.779)
                        (Dok. nr.4581)        (Balsojums: par-27, pret-44, atturas-11)   Noraidīts   
                         Mandātu un iesniegumu komisija
34.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Edgara Jaunupa saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.780)
                        (Dok. nr.4582)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-5)   Paziņojums   
                         Mandātu un iesniegumu komisija


III. Saeimas deputātu pieprasījums
11.         Saeimas deputātu Jura Sokolovska, Jakova Plinera, Nikolaja Kabanova, Andreja Aleksejeva, Andra Tolmačova, Vladimira Buzajeva, Aleksandra Golubova, Igora Solovjova, Martijana Bekasova un Sergeja Fjodorova pieprasījums Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par to īrnieku interešu aizstāvību, kuri īrē dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā".
(Iesniedzēji ierosina atzīt pieprasījumu par steidzamu) (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.774)
                        (Dok. nr.4554)        (Balsojums: par-19, pret-55, atturas-3)
                         Nodots komisijai


IV. Likumprojektu izskatīšana
12.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1258)
                         (2. lasījums)       (91 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4367, 4367B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-6)   Likums   
                         Juridiskā komisija
13.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.1269)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4384, 4384B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.1270)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4385, 4385B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         4. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1271)
                         (2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4386, 4386B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"". (Reģ. nr.1209)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4548)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
17.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"". (Reģ. nr.1210)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4549)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
18.         7. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.1281)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4445, 4546)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         8. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1247)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4329, 4547)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         9. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1267)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4378, 4550)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         10. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.1266)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4377, 4552)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         11. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1262)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4373, 4551)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.1248)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4330, 4556, 4556A)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         13. Likumprojekts "Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums". (Reģ. nr.1249)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4343, 4557)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         14. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.1300)
                         (1. lasījums)
     &nb sp;                  (Dok. nr.4497, 4558)        (Balsojums: par-44, pret-17, atturas-12)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
26.         15. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1242)
                         (2. lasījums)       (7 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4311, 4562)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
27.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu"". (Reģ. nr.1211)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4173, 4567, 4574A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
36.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispētējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu"" (Reģ. nr.1211)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.41734567; 4574A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
28.         17. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)"". (Reģ. nr.1161)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3980, 4568, 4574A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
37.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)" (Reģ. nr.1161)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3980;4568;4574A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
29.         18. Likumprojekts "Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām". (Reģ. nr.1193)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4124, 4569, 4574A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
38.         Likumprojekts "Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām" (Reģ. nr.1193)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4124;4569; 4574A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Ārlietu komisija
30.         19. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti". (Reģ. nr.1203)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4155, 4570)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
39.         Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti" (Reģ. nr.1203)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4155;4570;)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         ārlietu komisija
31.         20. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu". (Reģ. nr.1206)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4160, 4571)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
32.         21. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu". (Reģ. nr.1214)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4180, 4572)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija

Sēde beigusies 14:28