Latvijas Republikas

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 8. septembrī

Nr. 9/1-560

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Grozījumi likumā” Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu””

 / reģ.nr. 1211; dok.nr.4173 /;

 

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā „ Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS) ”” /reģ.nr.1161; 3980 /;

 

 

3.Likumprojekts „ Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām „

 /reģ.nr. 1193; dok.nr. 4142 /;

 

 

4.Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti” / reģ.nr. 1200; dok.nr. 4155 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                        Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

           

 

Grozījums likumā „Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un

vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS)

 

 

  1. pants. Izdarīt likumā „Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS) „ ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10. nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izslēgt 3. pantā vārdus „bezpeļņas organizācija”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ____________________.