Saeimas Prezidijam

 

 

     .09.2005.

9/8 -

 

           Saeimas Prezidijam

 

          

           Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 7. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm""   (Reģ. nr.1248)     (Dok. nr.4330, 4330A)          un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

          

 

 

 

           Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                   

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi."

 

2. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

 

"16.1 pants. Finanšu līdzekļus materiālo rezervju veidošanai, atjauninā­šanai un uzturēšanai administrē šim nolūkam izveidota valsts iestāde."

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Saimnieciskā gada beigās šā likuma 16.1 pantā minētās valsts iestādes kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies pēc materiālo rezervju realizācijas un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saimnieciskajos gados."