Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                     Likumprojekts 3.lasījumam                   

Grozījums likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
pašvaldību vēlēšanām" (reģ.nr.1209)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

 

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok.nr.4408)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 2002, 16.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Likumprojekta 3.lasījumam priekšlikumi nav iesniegti

 

 

Izdarīt likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 2002, 16.nr.) šādu grozījumu:

 

24.pants.

(1) ...

(2) ...

(3) Par aģitācijas materiālu izvietošanu attiecīgā pašvaldība iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

(4) ...

 

 

Izteikt 24.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu."

 

 

 

 

 

Izteikt 24.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu."